Административни отдели

Учебен отдел

 
Инспектор УО - Павлина Динева - тел. (042) 601 721,
 
Инспектор УО - Вълка Петрова - тел. (042) 601 721,
 
Административни служби
 
Човешки ресурси и връзки с обществеността- Петя Танчева- тел. (042) 605 078, е-mail: petya_sk@abv.bg
 
Координатор - програма "Еразъм", експерт "Програми и проекти"-
Мария Димова - тел. (042) 601 721,
 
Библиотекар- Нели Динева - тел. (042) 605 078, е-mail:

 

Домакин - Недка Динева- тел.(042) 605 078
 
Шофьор - Иван Иванов
 
Портиер - Ради Делчев- тел. (042) 925 650
 
 
Финансово- счетоводен отдел
 
Главен счетоводител - Иван Петров- тел. (042) 605 078, е-mail:ivan.petrov@trakia-uni.sz.bg
Икономист ТРЗ, касиер - гл.специалист София Механджиева - тел. (042) 605 078,
е-mail: