АЛУМНИ-клуб

                                                             П О К А Н А
УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ КОЛЕГА

      Като наш възпитаник Ви молим да приемете нашата специална покана към Вас да се включите в инициативата на Педагогическия факултет, ТрУ - създаване на Алумни-клуб.
      Достоен приемник на най-добрите академични традиции още от времето на възникването на първите университети в Европа и до днес, нашият факултет се вписва подобаващо в междууниверситетския обмен у нас и в другите страни. Предавана през десетилетията на различни епохи и общества в света, обновявана в постмодерното ни време, традицията Алумни – приобщаване на бивши възпитаници на университет, поддържа свята висшата ценност на цивилизацията за знание, за академична образованост, хуманност и морал.
      Всеки наш възпитаник, в своята професионална реализация е посланик на знанието и компетентностите, развил в своите студентски години. Несъмнено духът и стилът на образованието в нашия факултет така са обагрили личностния облик на всеки от кръга Алумни, че по почерка на професионалната му дейност се разпознава престижността на образованието в Педагогическия факултет.
      Сега Ви каним да се приобщите реално към този кръг така, че вече с професионалните си знания и компетентности да се чувствате действителен и специален съучастник в подкрепата на всеки нов студентски випуск, в развиването на лоялни партньорства между факултета и професионалните практики.
      Алумни членовете имат привилегията чрез клубната си карта да бъдат специални гости, дарители на знание и други ценности, да участват в решения на факултета за подобряване на връзката с работодателите и на практиките в различните институции.    Всяко включване с идея или друга инициатива е доброволно и при възможност от Ваша страна.
     За нас е чест да участвате в учредяването на Алумни-клуба на Педагогическия факултет.
За контакти: проф. дпн Георги Иванов
e-mail: prof_ivanov@mail.bg

                                                                  Доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                                                              Декан на Педагогическия факултет

                                                            Учредителна среща: 20 март 2014 година

 

Списък на участниците в Алумни-клуб