Галерия 13

                           ПОЧИСТИХМЕ ДВОРА НА НАШИЯ ФАКУЛТЕТ 

       преди откриването на новата академична учебна година (2014 – 2015)