Галерия 14

 ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕТО НА АКАДЕМИЧНАТА 2014 – 2015