Галерия 18

 Г-ЖА МОМЕРА ПЕНЧЕВА – ЛЕЧИТЕЛ-БИОЕНЕРГОТЕРАПЕВТ СЪС СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ И ПРАКТИКА, ГОСТУВА НА ФИЛОСОФСКИ КУБ "СФЕРА" В ЕДНА ЛЕКТОРИЯ – РАЗГОВОР НА ТЕМА: „ЧОВЕКЪТ: ДУХ, ДУША И ТЯЛО“.