Галерия 8

 ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 20. 05. 2014.