Деканат

 

 


 
 
 

ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ, дн

Тел. 042 613 777

e-mail: pdp@dir.bg
 

ЗАМ.-ДЕКАН: ДОЦ. Д-Р ВАНЯ ПЕТРОВА – УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Тел: 042 613 776
e-mail: petrova@pf.uni-sz.bg
          vanja_p@abv.bg
 
 

ЗАМ.-ДЕКАН: ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА ЛАВРЕНЦОВА – НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Тел: 042 613 775
e-mail: elenavit@abv.bg

 

 

ЗАМ.-ДЕКАН:  ПРОФ. Д-Р ТАНЯ БОРИСОВА  – ЛОГИСТИКА И СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Тел: 042 613 747

e-mail:borisova.t@abv.bg

 

 

 СЕКРЕТАР: НОРА ЛУКА-МАККЛИШ
Тел: 042 613 778

e-mail: decanat.pf_uni.sz@abv.bg