Електронни бази данни

SpringerLink– в базата данни са включени периодични издания. Възможен е достъпът до електронните версии на над 1 700 заглавия в областите: биология, екология, електротехника, електроника, икономика, инженеринг, информационни технологии, лингвистика, математика, медицина, мениджмънт, образование, право, психология, социология, философия, физика, химия.
 
EBSCO – в достъпа на пълнотекстовите бази са подбрани следните:
Academic Search Complete
Teacher Reference Center
Green File
Health Source
ScienceDirect – пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света с над 9 мил. статии, 70 мил. резюмета и др.
 
Scopus – най-голямата наукометрична база данни, съдържаща кратки статии и цитати от прегледана литература и качествени web източници с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализиране на изследвания.
 
ISIWebofKnowledge – реферативна база данни в областта на естествените науки, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки.