ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ БАКАЛАВЪР

 ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ бакалавър

  Академичен календарен план за учебната 2015/2016 година в Тракийски университет  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ СТУДЕНТИ ОКС „БАКАЛАВЪР“ – РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

График на изпитните дати

ЛЯТНА СЕСИЯ (29.02.2016 - 17.06.2016)

 

Социална педагогика 1 курс                        ПНУП (задочно) 1 курс

Социална педагогика 2 курс                        ПНУП (задочно) 2 курс

Социална педагогика 3 курс

Социална педагогика 4 курс

ЗИМНА СЕСИЯ (12.10.2015 - 29.01.2016)

Социална педагогика 1 курс                        ПНУП (задочно) 1 курс

Социална педагогика 2 курс                        ПНУП (задочно) 2 курс

Социална педагогика 3 курс

Социална педагогика 4 курс

2015/2016

График на учебните занятия (задочно обучение)
  летен семестър

 

Социална педагогика

1 курс (задочно)

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)

1 курс (задочно)

Социална педагогика

2 курс (задочно)

 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)

2 курс (задочно)

Социална педагогика

3 курс (задочно)

 

Социална педагогика

4 курс (задочно)