Информация за студенти

  Академичен календарен план за учебната 2015/2016 година в Тракийски университет   

Графици на учебните занятия на студентите

2015/2016

от 07.03.2016

Социална педагогика

Специална педагогика
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс

3 курс              текуща практика

3 курс

4 курс             Преддипломна практика

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

4 курс     Преддипломна практика

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)
Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)
1 курс 1 курс
2 курс 2 курс
3 курс 3 курс

4 курс           Преддипломна практика

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

4 курс       Преддипломна практика

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

ГРАФИЦИ

за провеждане на семестриални изпити
за студенти бакалаври - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИЦИ НА ИЗПИТНИТЕ ДАТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2015/2016 ГРАФИЦИ НА ИЗПИТНИТЕ ДАТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Социална педагогика

1 КУРС Социална педагогика

2 КУРС Социална педагогика

3 КУРС Социална педагогика

4 КУРС Социална педагогика   

Социална педагогика

1 КУРС Социална педагогика

2 КУРС Социална педагогика

3 КУРС Социална педагогика

 

Специална педагогика

1 КУРС Специална педагогика

2 КУРС Специална педагогика

3 КУРС Специална педагогика

4 КУРС Специална педагогика

Специална педагогика

1 КУРС Специална педагогика

2 КУРС Специална педагогика

3 КУРС Специална педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)

1 КУРС ПНУП

2 КУРС ПНУП

3 КУРС ПНУП

4 КУРС ПНУП

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП)

1 КУРС ПНУП

2 КУРС ПНУП

3 КУРС ПНУП

Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)

1 КУРС НУПЧЕ

2 КУРС НУПЧЕ

3 КУРС НУПЧЕ

4 КУРС НУПЧЕ

Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ)

1 КУРС НУПЧЕ

2 КУРС НУПЧЕ

3 КУРС НУПЧЕ

 
 

                 

График за провеждане на държавен изпит катедра ПНУП - бакалаври

График за провеждане на държавен изпит катедра ПСН - бакалаври

 

График за провеждане на държавен изпит  - поправителна сесия - катедра ПНУП - бакалаври

График за провеждане на държавен изпит  - поправителна сесия - катедра ПСН - бакалаври