Катедра Акушерство и гинекология

Катедра "Акушерство и гинекология"

 

       

Академичен състав: 

Ръководител катедра:

доц. д-р Миролюба Тодорова, дм

 

проф. д-р Лъчезар Лазаров, дм

 

гл.ас. д-р Иван Тодоров

гл.ас. д-р Мария Ангелова

гл.ас. д-р Стефан Бузалов

гл.ас. д-р Веселина Цанкова

гл.ас. д-р Николай Лазаров, дм

гл.ас. д-р Илиана Колева

гл.ас. д-р Силвия Мангърова

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

"Акушерство и гинекология" - задължителна дисциплина за студенти ІV и V курс, специалност "Медицина"

"Акушерство и гинекология" - задължителна дисциплина за студенти ІІІ курс, специалност "Медицинска сестра"

"Акушерство" - задължителна дисциплина за студенти І, ІІ и ІІІ курс, специалност "Акушерка"

"Гинекология" - задължителна дисциплина за студенти І, ІІ и ІІІ курс, специалност "Акушерка"

Преддипломен стаж