Катедра Детска хирургия, анестезиология и спешна медицина

Катедра Детска хирургия, анестезиология и спешна медицина

 

Структура:

секция Детска хирургия

секция Анестезиология и спешна медицина

 

Академичен състав:

Ръководител катедра:

доц. д-р Красимира К. Атанасова Калинова, дм

 

доц. д-р Живко Тодоров Караколев, дм

гл.ас. д-р Георги Михайлов Арабаджиев, дм

гл.ас. д-р Кирил Добрев Добрев

ас. д-р Полина Василева Талева - Русинова

ас. д-р Христомир Видев Видев