Катедра Детски болести

Катедра "Детски болести"

           

 

Академичен състав:

Ръководител катедра:

проф. д-р Петранка Илиева Чакърова, дм

 

гл.ас. д-р Румен Иванов Чакъров

гл.ас. д-р Емилия Стамболова Костадинова

гл.ас. д-р Марлена Димитрова Панайотова

гл.ас. д-р Добромир Любомиров Лазаров

гл.ас. д-р Румен Александров Маринов

ас. д-р Иван Руменов Чакъров, дм

ас. д-р Гергана Кирилова Сарайлиева-Карамихова

гл.ас. д-р Ивелина Божкова Божкова

 

Учебна дейност:

  • "Детски болести" - задължителна учебна дисциплина за специалности "Медицина", "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Социални дейности"
  • Преддипломен стаж по "Детски болести"