Катедра Неврология, психиатрия и МБС

Катедра Неврология, психиатрия и МБС

 

Структура:

секция Неврология

секция Психиатрия

секция МБС

Академичен състав:

Ръководител катедра:

проф. д-р Иван Христов Манчев, дмн

 

секция Неврология:

гл.ас. д-р Велина Иванова Манчева - Ганева

гл.ас. д-р Никола Стоянов Николов

гл.ас. д-р Валентина Вълчева - Сидерова

гл.ас. д-р Пламен Стефанов Цачев

секция Психиатрия:

гл.ас. д-р Людмила Христова Лозанова, дм

гл.ас. д-р Детелина Йорданова Комсийска

секция МБС:

гл.ас. д-р Ваня Банчева Славова