Катедра Оториноларингология и Дерматовенерология

 

Адрес: Катедра Оториноларингология и Дерматовенерология,
Медицински Факултет, Тракийски Университет
ул. “Армейска” 11, Стара Загора, 6000, България,
Тел.:    042 664 444
Факс.: 042 600725
 
 
Ръководител Катедра - Доц. Д-р Валентин Стоянов, д.м.
 
Секциия Оториноларингология
Секция Дерматология и венерология