Катедра Офталмология и обща медицина

Катедра "Офталмология и обща медицина"

 

        

структура:

секция Обща медицина

секция Очни болести

 

Ръководител катедра:

доц. д-р Господинка Пракова, дм

 

Академичен състав:

доц. д-р Любима Деспотова - Толева, дм

доц. д-р Георги Йорданов, дм

доц. д-р Димитър Джелебов, дм

гл.ас. д-р Йордан Йорданов

ас. д-р Йорданка Стайкова - Пировска

ас. д-р Кирил Славейков

ас. д-р Севдалина Алекова

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

"Офталмология" - задължителна дисциплина за студенти ІV курс, специалност "Медицина"

"Очни болести" - задължителна дисциплина за студенти ІІІ курс, специалност "Медицинска сестра"

"Очни болести" - задължителна дисциплина за студенти ІІІ курс, специалност "Акушерка"

"Очни болести - социални аспекти" - задължителна дисциплина за студенти ІІІ курс, специалност "Социални дейности"

 

"Обща медицина" - задължителна дисциплина за студенти ІІ и V курс, специалност "Медицина"

 

 

Главен Асистент Д-р Йордан Йорданов
Област на научни интереси: катарактална хирургия, страбизъм, глаукома.
тел.0888 210601
 
 
Доцент д-р Димитър Джелебов, д.м.
Докторантура: ”Зрително възприятие, корекция на зрението и увреждане на очите при спортисти – скринингов и клиничен анализ”
Област на научни интереси: катарактална хирургия, рефракция и рефрактивна хирургия, глаукома.
тел.0888 303210
 
 
Дацент д-р Георги Йорданов, д.м.
Докторантура: ”Превенция и лечение на вирусните кератити”
Област на научни интереси: заболявания на преден очен сегмент, заболявания на макулата
тел.0889 223460
 
Научна дейност:
Направление: епидемиология на детската очна заболеваемост
Направление: проучване върху лечението на вирусните кератити
Направление: периметрично изследване на глаукомата