Катедра Пропедевтика на вътрешни болести

6003 гр. Стара Загора
Ул. "Армейска” 11
Тел./Факс: + 359 42 600726

 

 

Проф. д-р Жулиета Борисова Геренова, д.м.
ръководител катедра пропедевика на вътрешни болести, медицински Факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора
 
 
 
 
 
Д-р. Атанас Койчев- пулмолог , гл.асистент
Тел.0888713408
mail koychevn@abv.bg
Научни интереси:
Функционално изследване на дишането
Диагностика и лечение на бронхообструктивните заболявания и белодробните инфекции
 
 
 
Д-р. Таня Алексиева - ревматолог , гл.асистент
Тел.0898979821
Е-mail: tani_63_1963@abv.bg
Научни интереси:
Автоимунни заболявания
Прогресивна системна склероза и автоимунни заболявания
Morbus Still adultorum
 
 
 
Д-р. Захари Никитов - ендокринолог , гл.асистент
Тел.0888713408
Е-mail: zahari_nikitov@yahoo.com
 
  
 
Доц. д-р. Стоянка Владева д.м. - ревматолог 
Тел.0887409723
Е-mail: drVladeva@abv.bg
 
Д-р. Петя Гойчева - ендокринолог , гл.асистент
Тел.0888868776
Е-mail: petya_goicheva@yahoo.com
 
 
 
Д-р. Ваня Илиева - пулмолог , гл.асистент
Е-mail: vanyailieva@yahoo.com
 
 
Д-р Росен Недялков Илиев - асистент

 

 

 

 

Учебна дейност:

Академичният състав на катедрата води следните дисциплини:

"Пропедевтика на вътрешните болести" - задължителна за студенти, специалност "Медицина";

"Социално значими ендокринни и метаболитни заболявания" - избираема за студенти, специалност "Медицина";

"Вътрешни болести и терапия - част "Ендокринология" - задължителна за студенти V курс, специалност "Медицина";

"Вътрешни болести и гериатрия - социални аспекти" - задължителна за специалност "Социални дейности" - редовно и задочно обучение

начало