Катедра Физиология, патофизиология и фармакология

 

Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,
 
 
Ръководител катедра:
*      Доц. д-р Анна Найденова Толекова, д.м.
 
                                 
 
Структура:
 
                   
Доц. д-р Анна Найденова Толекова, д.м.
Сл. тел.: 042 664 318
 
Гл. асистент д-р Галина Стоилова Илиева, д.м.
Сл. тел.: 042 664 318, 042 664 238,
GSM - 0895670503
 
Гл. асистент Катя Йорданова Трифонова
Сл. тел.: 042 664 316
GSM - 0888609344
 
Асистент д-р Петя Влашева Хаджибожева
Сл. тел.: 042 664 239
е-mail: petia_hadjibojeva@abv.bg
 
Асистент д-р Цветелин  Койчев Георгиев
Сл. тел.: 042 664 239
 
 
*      Секция Патофизиология
 
              
 
д-р Георги Михайлов Саров, д.м., д.с.
*      главен асистент по Патофизиология, специалност Медицина
*      лектор по Патофизиология, специалност Здравни грижи
*      лектор по социология, специалност Социални дейности
тел 0888175411
 
Д-р Росица Василева Сандева
Главен асистент в секция Патофизиология
Сл. Телефон: 664268
 
Д-р Станислава Маринова Михайлова
 
телефон: 664 268
cл. телефон: 664 268
 

асистент в секция Патофизиология
 
*      Секция.Фармакология
 
             
 
Доц. д-р Мария Ганева.дм
тел: 042 664 310

 

Гл. ас. д-р Камелия Соколова
тел: 042 664 310

 

Гл. ас. д-р Стефан Радев
е-mail: radev.st@abv.bg

 

 
Гл. ас. д-р Живка Цокева
тел: 042 664 244

 начало