Катедра Хигиена, Епидемиология и Инфекциозни болести

 

Адрес
Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,
тел: +359 42 664 250; +359 42 664 251;+359 42 664 411
факс: +359 42 600 705
 
 
Структура:
Секция Eпидемиология и медицинска паразитология
Секция Инфекциозни болести
Секция Хигиена и медицинска екология 
Секция Професионални заболявания
Академичен състав:
Ръководител катедра:
      Доц. д-р Ирена Младенова, д.м.
 
 
    
·        Гл. ас. д-р Марин Маринов
·        Гл. ас. д-р Борислава Чакърова, дм
 
             доц. д-р Лилия Маркова Пекова, д.м.
 
гл. ас. д-р Валентина Господинова Цанева
 
доц. д-р Росица Павлова Делирадева, дм
тел.: +359889843463
 
гл. ас. д-р Павлина Любомирова Гидикова
тел: +359887976569
 
ас. д-р Гергана Николаева Сандева
тел: +359889843462
 
Радостина Георгиева, специалист-химик
тел: +359898427502
 

        Секция Професионални заболявания

 
гл. ас. д-р Магдалена Стефанова Платиканова
тел: +359898678954