Катедра ІІ катедра Вътрешни болести

ІІ - ра катедра Вътрешни болести

 

           

 

Ръководител катедра:

доц. д-р Маргарит Маринов Пенев, дм

 

Академичен състав:

доц. д-р Димитър Василев Таков, дм

гл.ас. д-р Мариана Пенкова Радичева

гл.ас. д-р Живко Андреев Андреев

гл.ас. д-р Петко Димитров Илчев

гл.ас. д-р Златинка Борисова Арнаудова

гл.ас. д-р Веска Тенева Иванова

гл.ас. д-р Маргарита Проданова Атанасова

гл.ас. д-р Валентин Георгиев Врачев

ас. д-р Мария Стефанова Димитрова

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

"Вътрешни болести и терапия - І част" задължителна дисциплина за студенти, специалност "Медицина"