Катедра І катедра вътрешни болести

І - ва катедра Вътрешни болести

 

                      

Ръководител катедра:

доц. д-р Господинка Пракова, дм

 

Академичен състав:

доц. д-р Ваня Цонева Иванова

               списък с публикации

гл.ас. д-р Емилена Кънчева Вучкова

гл.ас. д-р Димо Митев Димов, дм

гл.ас. д-р Тодорка Мирчева Мирчева

гл.ас. д-р Ренета Йовчева Койчева

гл.ас. д-р Руска Димитрова Попова - Кацарова

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

"Вътрешни болести и терапия - ІІ част" задължителна дисциплина за студенти V курс, специалност "Медицина"

"Експертиза на работоспособността" - избираема дисциплина за студенти, специалност "Медицина"

"Експертиза на работоспособността" - задължителна дисциплина за студенти, специалност "Социални дейности" - редовно и задочно обучение

"Клинична лаборатория" - задължителна дисциплина за студенти от специалност "Медицина", "Медицинска сестра" и "Акушерка"