Катедра „Специална хирургия, ортопедия и травматология”

Адрес:
Тракийски университет, Медицински факултет,
ул. "Армейска" 11, Стара Загора, 6000, България,
 
Структура:
 • Секция Съдова хирургия и Ангиология
 • Секция Гръдна хирургия
 • Секция Ортопедия и травматология
 
Академичен състав:
 
Ръководител катедра:

доц. д-р Евелин Обретенов, дм

        Списък с научни трудове

 Секция Гръдна хирургия
доц. д-р Евелин Обретенов, дм
д-р Златомир Иванов Илинов - асистент
д-р Даниел Георгиев Вълчев - гл. асистент
д-р Илия Ангелов Попхаритов - асистент
 
Секция Съдова хирургия и ангиология
доц. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм
 
Секция по ортопедия и травматология
 
Доц. Д-р Стефан Станчев, дм
Д-р Атанас Дърмонов, ДМ – главен административен асистент
Доц. д-р Валентин Пройчев, ДМ 
Д-р Недко Димитров, асистент
Клиниката по ортопедия и травматология при УМБАЛ Стара Загора е с изявени традиции и установено име сред ортопедичната общност в България и чужбина.
Тя е свързана с имената на Проф. Д-р Р. Иванов, дмн, Проф. Д-р П. Тивчев, дмн, Проф. Д-р Е. Таков, дмн, Доц. Д-р Г. Пройчев, дм, и редица други водещи лекари-специалисти в страната.
Научните интереси на лекарите - специалисти в клиниката са широки, и обхващат всички области на съвременната ортопедия и травматология.
Постигнати са значителни успехи, като са защитени редица дисертационни теми: Доц. Д-р Г. Пройчев, Д-р А. Дърмонов, дм, Д-р В. Пройчев, дм.
Клиниката е водеща в региона и страната в области на специалността като:
·        Диагностика и лечение на вродени и придобити заболявания на гръбначния стълб – дискови хернии, изкривявания на гръбначния стълб (сколиози, кифози, кифосколиози), стеноза на вертебралния канал, травматични и остеопоротични счупвания на прешлени на гръбначния стълб;
·        Диагностика и лечение на вродените и придобити заболявания в областта на тазобедрената става при деца – дисплазия на тазобедрената става, ранна ехографска диагностика;
·        Диагностика и лечение на вродените и придобити заболявания в областта на долния крайник при деца – изкривявания, криви крачета;
·        Диагностика и лечение на вродените и придобити заболявания в областта на долния крайник при възрастни – изкривявания, скъсявания;
·        Диагностика и лечение на вродените и придобити заболявания в областта на ходилото при възрастни - плоскостъпие, халукс валгус, криви крачета;
·        Диагностика и лечение на придобити заболявания на тазобедрената става при възрастни – коксартроза, аваскуларни некрози на бедрената глава, травматични счупвания на бедрената шийка, травматични луксации на тазобедрената става;
·        Диагностика и лечение на придобити заболявания на таза – счупвания на таза;
·        Диагностика и лечение на придобити заболявания на колянната става при възрастни – гонартроза, увреди на ставния хрущял, увреди на връзковия апарат на колянната става;
·        Артроскопска диагностика и хирургия на заболяванията на раменната и колянна стави при възрастни – връзкови увреди, увреди на менискусите на колянната става, гонартроза;
·        Диагностика и лечение на придобити заболявания на раменната става при деца и възрастни;
Клиниката по ортопедия, травматология и гръбначна хирургия е оборудвана с модерна апаратура за най съвременна диагностика и лечение на всички заболявания на опорно-двигателния апарат.
Прилагат се най – съвременни диагностични и хирургични методи и техники при лечението на всички заболявания на опорно-двигателния апарат.
В клиниката се обучават редовни студенти по специалност медицина на Медицински факултет при Тракийския Университет, Стара Загора.
В клиниката се обучават редовни специализанти по специалност „Ортопедия и Травматология” от страната и чужбина.
Всички лекари, работещи в Университетската Клиника по Ортопедия, травматология и гръбначна хирургия са с високи морално-етични норми, с натрупан преподавателски и педагогически стаж, и изявени научно-изследователски интереси в медицината.
Участват активно в научно изследователската и преподавателска дейност на Медицинския факултет на Тракийския Университет, Стара Загора.
Активно се поддържат непосредствени връзки с водещи специалисти в световен мащаб от специалността.
Редовно участие в научни форуми в страната и чужбина с научни доклади и съобщения.Доц. д-р Стефан Иванов Станчев, дм
 
Лични данни
Име: Стефан Иванов Станчев
Дата на раждане: 17.02.1958 г., гр. Русе
Служебен телефон: + 359 42 664302
Мобилен телефон: + 359 887978779
Семейно положение: женен, с едно дете
 
Образование и квалификация:
Средно образование: 1978 г. Математическа гимназия, гр. Русе
Висше образование:  1985 г. Медицина, Медицинска академия,  Медицински факултет, гр. София
1992г. – придобита специалност по „ортопедия и травматология”
2000г. – диплома за здравен мениджмънт, Бизнес академия, Свищов
2006г. – диплома за Ендопротезиране на стави, Медицински Университет, Медицински Факултет, София
2006г. – Доктор по медицина след защитена дисертация на тема „Хирургично лечение на лумбалните спондилолистези”
2008г. – избран за Доцент по ортопедия и травматология от ВАК     
 
Допълнителни квалификации:
1992 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Страсбург, Франция
1992 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Цюрих, Швейцария
1993-1995 г. – специализация - хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция
2004 г. - специализация - хирургия на гръбначния стълб, Институт Баница, Белград, Сърбия
2007 г. – специализация хирургия на гръбначния стълб, Institut CALOT, Франция
2007 г. – Член - кореспондент на Френската Асоциация по Гръбначна хирургия - SFCR (Société Française de Chirurgie du Rachis)
 
Членство в научни организации:
 • Член на БОТА – Българска ортопедо-травматологична асоциация
 • Член на секция по хирургия на гръбначния стълб към БОТА
 • Член на Дружеството на неврохирурзите в България
 • Член на AOLF – Association d’orthopédie de langue Française
 • Член на AO Spine
 • Член на SEG – SPINAL EXPERTS GROUP
 • Член коресподент на SFCR – Société Française de Chirurgie du Rachis
 
Чужди езици:
 • Френски език – писмено и говоримо
 • Английски език – писмено и говоримо
 • Руски език – писмено и говоримо
 • Гръцки език – говоримо
 
Трудов стаж:
1985 – 1988 г. – хирург ординатор в хирургично отделение при Районна болница гр. Бяла, Рс
1988 – 1992 г. – асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София
1992 – 1998 г. – старши асистент в клиника по ортопедия и травматология, ИЛЧГ-МА, София
1998 – 2008 г. – главен асистент в клиника по ортопедия и травматология, УМБАЛ „Света Анна” София (бивш ИЛЧГ-МА)
2008 г. – Доцент по Ортопедия и травматология при МФ на Тракийски университет гр. Стара Загора
 
Научни интереси:
 • Биомеханика на гръбначния стълб и изправения стоеж
 • Изследване и лечение на вродените и придобити заболявания на гръбначния стълб
 • Ендопротезиране колянна и тазобедрена става
 • Ортопедична хирургия на долния крайник при вродени, придобити и травматични деформитети