Катедри

Катедра “Педагогически и социални науки” тел. (35942) 613 740
ръководител катедра доц. д-р Христо Салджиев-публикации       учебни курсове
проф. д.пс.н Иван Димитров-публикации       учебни курсове
проф. д.п.н. Иван Карагьозов-публикации        учебни курсове
проф. д-р Венета Кацарска -публикации       учебни курсове
проф. д-р Жанета Стойкова-публикации       учебни курсове
проф. д-р Марияна Стефанова-публикации       учебни курсове
проф. д-р Нели Бояджиева - публикации
проф. д-р Христо Макаков-публикации       учебни курсове
доц. д-р Валентина Шарланова - публикации
доц. д-р Ганчо Ганчев -публикации       учебни курсове
доц. д-р Генчо Вълчев - публикации
доц. д-р Елена Лавренцова -публикации       учебни курсове
доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда-публикации       учебни курсове
доц. д-р Красимира Йонкова-публикации       учебни курсове
доц. д-р Красимира Мутафчиева -публикации       учебни курсове
доц. д-р Марин Добрев -публикации       учебни курсове
доц. д-р Пешка Коркинова -публикации  учебни курсове
доц. д-р Мария Тенева-публикации      учебни курсове
гл. ас. д-р Катя Тинева-Гюрковска - публикации
гл. ас. д-р Петър Вълков - публикации
гл. ас. д-р Стефан Тончев -публикации       учебни курсове
ас. Бояна Буюклиева-публикации       учебни курсове
ас. Мартин Ранчев-публикации       учебни курсове
ас. Неделина Здравкова-публикации       учебни курсове
ас. Цвета Делчева-публикации       учебни курсове

Катедра “Предучилищна и начална училищна педагогика” тел. (35942) 613 779
ръководител катедра  доц. д-р Виолета Станчева  -публикации
проф. д.п.н. Георги Иванов -публикации       учебни курсове
проф. д.п.н. Петър Петров  -публикации       учебни курсове
проф. д-р Петър Стефанов -публикации
проф. д-р Стефанка Георгиева -публикации       учебни курсове
проф. д-р Цонка Каснакова -публикации       учебни курсове
доц. д-р Ани Златева -публикации       учебни курсове
доц. д-р Ваня Петрова-публикации       учебни курсове
доц. д-р Веселина Иванова-публикации       учебни курсове
доц. д-р Галя Кожухарова -публикации       учебни курсове
ас. д-р Румяна Неминска-публикации       учебни курсове
ас. Виолета Георгиева -публикации
ас. Галена Терзиева -публикации      учебни курсове
ас. Донка Желева-Терзиева
ас. Мариан Делчев -публикации       учебни курсове
ас. Мария Темникова -публикации
ас. Милен Димитров -публикации       учебни курсове

Катедра “Езиково обучение и информационни технологии” тел. (35942) 613 745
ръководител катедра проф. д.ф.н. Антонина Колева публикации    учебни курсове
проф. д-р Таня Борисова -публикации       учебни курсове
доц. д-р Ангел Ангелов -публикации       учебни курсове
доц. д-р Димитрина Брънекова -публикации       учебни курсове
доц. д-р Свилен Станчев -публикации       учебни курсове
гл. ас. д-р Бранимира Лекова -публикации       учебни курсове
ас. Анна Арнаудова -публикации       учебни курсове
ас. Десислава Сидерова -публикации       учебни курсове
ас. Златка Желязкова -публикации       учебни курсове
ас. Мариана Павлова -публикации       учебни курсове
ас. инж. Мима Трифонова -публикации       учебни курсове
ас. инж. Христомир Зафиров -публикации       учебни курсове