Клубна дейност: Философски клуб "Сфера"

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

е създаден през м. октомври, 2012. Основанията за изнамирането на клубната форма на философстване е спонтанно откритата нова, по-дълбинна и разширена възможност за самопознание и себеизразяване от студентите-първокурсници (тогава), забягваща отвъд целите на учебната програма по философските дисциплини. Екзистенциалната личностна проблематичност на младостта успява да срещне философската проблематичност на човешкото битие. И в тази среща – да изпита себе си, да намери идейно значими изразни средства да се самоосъществи – в мисълта, в словото, в диалогичността, в изигран етюд -  естетически вълнуващ Performance. 

1. Важни събития в живота на Философския клуб:

-8-ми декември, 2012: Празничен мини-спектакъл – поздрав към студентската колегия на Педагогическия факултет, ТрУ;

-Участие в European Project K-TRIO (Researchers in Knowlidge Triangle), Number: 609736 RESEARCHERS’ NIGHT 2013 (call FP7-PEOPLE-2013-NIGHT) – 27. 09. 2013 (Европейски сертификати за 50 участници):

ФИЛОСОФСКО КАФЕНЕ: „ОБРАЗОВАНИЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ“

АРТ СТУДИО ФИЛОСОФСКИ КЛУБ „СФЕРА“ – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

„СЕНКИТЕ И ПЕЩЕРАТА“ (ПЛАТОН) – съвременна интерпретация

ЕТИЧЕСКИ ЕТЮДИ В СЛОВО, МУЗИКА И ТАНЦ;

  

-Участие в „EIDOLON FESTIVAL” – FESTIVAL PHILOSOPHIQUE DU FILM du 18/04 au 20/04/2014 a LIEVIN, FRANCE с два авторски късометражни филма:

 „Всичко е на някой друг, само времето е наистина твое.”- СЕНЕКА -  

 филм на Никола Костадинов http://www.youtube.com/watch?v=S8MTaVDBjF4 

„Мисълта е връзка с една човешка активност дотолкова, доколкото е стъпка в невидимото, извън всяка природа - всякакво битие, радикална свобода.” - МОРИС МЕРЛО-ПОНТИ - филм на Радка Динева http://www.youtube.com/watch?v=foKzqgroVRM 

(Европейски сертификати за участниците във фестивала)

      

-Организиране и провеждане съвместно със Студентски съвет на ПФ, ТрУ

ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 20. 05. 2014.

 видео -  https://www.youtube.com/watch?v=iO8Wj8OYmf4

 

2. Метафоричен профил на философите във Философски клуб „Сфера“:

-капчица лудост в ума („Why be normal“?);

-повечко чиста страст в сърцето;

-частица „мирова скръб“ (екзистенциална тъга) за из път през тъмнината на незнанието – до просветляване;

-щипка вихър и способност за учудване (невинност)  в душата;

-честно слово;

-търсещ дух;

-съзнание за уникалната аз-идентичност, която си ти.

 

ФИЛОСОФСКИ КЛУБ “СФЕРА”:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Красимира Мутафчиева

КООРДИНАТОР: ас. Мартин Ранчев

ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ:

Жанет Делчева – Вълчева, Социална педагогика, II курс

Тянка Баскрева, Социална педагогика, II курс

Радка Динева, Социална педагогика, I курс

Христо Мартинов, Социална педагогика, II курс

Яна Бабрикова, Начална училищна педагогика с чужд език, I курс

Стела Пенева, Социална педагогика, II курс

Станислав Станчев, Специална педагогика, II курс

Никола Костадинов, Социална педагогика, I курс

Юзджан Юзеир – Специална педагогика, IV курс

Светослав Коев, Специална педагогика, IV курс

Невена Панева, Начална училищна педагогика с чужд език, III курс

+ студенти, които се включват в състава на Клуба в събития – по собствен избор.