Международна дейност

         erasmus 

        >> Покана 2016 на ЕК за представяне на проектни предложения

        >>> Покана 2016 - Corrigendum

            

       Основни дейности на програма "Еразъм+":

        >  Ключова дейност 1. "Еразъм+"- мобилност в сферата на висшето образование

            Програма "Еразъм+", КД1 в ТрУ за 2015-2016 акад.година

        >  Ключова дейност 2. "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики" 

            Информационни уебинари по КД2 на 24-26 февруари 2016

        >  Ключова дейност 3. "Подкрепа за образователните политики. Структурен диалог"  

        >  Международно измерение във висшето образование:

        >> Кредитна мобилност между Програмни и Партниращи държави

             Програма "Еразъм+", Кредитна мобилност в ТрУ за 2015-2016 акад.година  

 

 
 

   >>> Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“          по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

 

        отдел "Международно сътрудничество и мобилност"

       Тел/Факс: +359 42 699 213

       E-mail: intern@uni-sz.bg