Международно сътрудничество

Информация за връзка

Проф. Иван Пенчев Георгиев

Kатедра "Фармакология, физиология на животните и физиологична химия"

Секция "Физиология на животните"

Ветеринарномедицински факултет

Тракийски университет

6000 Стара Загора

имейл: ivanpenchev@uni-sz.bg, iv_p63@abv.bg

тел: 0887064791 

 

2nd INTERNATIONAL EPIZOOTIOLOGY DAYS – 18-21/ 04 - 2012

 

Ветеринарномедицинският факултет поддържа постоянни връзки с редица университети, факултети и изследователски центрове в различни страни на света:

 

Czech Republic
 
France
 
Germany
 
Greece
 
Hungary
 
Italy
 
Netherlands
 
Romania
 
Russia
 
Serbia
 
 
 
Spain
 
Turkey
 
USA