Научни комисии

Комисия по научноизследователска дейност към Аграрен факултет

 
Председател - Доц. д-р Светлана Георгиева
Членове :   
 1. Проф. дсн Димитър Павлов
 2. Проф. д-р Йордан Стайков
 3. Проф. дсн Георги Петков
 4. доц. д-р Диана Ганева
Секретар: Гл. ас. д-р Дарина Памукова
Гл. счетоводител : Галя Стоянова
 
Научни комисии по направления
 
Направление Животновъдство
Председател: проф. д-р Валентин Кацаров
Зам. Председател:доц. д-р Станимир Димитров
Членове:
 1. проф. дн Живка Герговска
 2. проф. д-р Марин Кабакчиев
 3. проф. дн Атанас Илчев
 4. доц. д-р Кънчо Пейчев
 5. доц. д-р Димитър Панайотов
 6. доц д-р Тодор Илиев
 7. доц. д-р Веселин Радев
Секретар: гл. ас. д-р Валентин Дойчев
Антония Иванова – счетоводител
 
Направление Растениевъдство
Председател – Доц. д-р Галя Панайотова
Зам. председател: Доц. д-р Нели Грозева
Членове:
 1. Доц. д-р Неделчо Делчев
 2. Доц. д-р Ценка Желязкова
 3. Доц. д-р Грози Делчев
 4. Доц. д-р Стефка Атанасова
Секретар: Гл. ас. д-р Мима Тодорова
Антония Иванова - счетоводител
 
Направление Екология
Председател – Доц. д-р Златка Димитрова
Зам. председател: Проф. дсн Стефан Денев
Членове:
 1. Проф. д-р Чонка Митева
 2. Доц. д-р Деян Георгиев
 3. Доц. д-р Рашко Георгиев
 4. Доц. д-р Гергана Костадинова
Секретар: Гл. ас. д-р Катя Величкова
Антония Иванова - счетоводител
 
Направление Аграрно инженерство
Председател – Доц. д-р Ваня Димова
Зам. председател: Доц. д-р Кънчо Пейчев
Членове:
 1. Доц. д-р Рашко Георгиев
 2. Доц. д-р Веселин Влашев
 3. Доц. д-р Стефка Атанасова
Секретар: Ас. Димитър Георгиев
Антония Иванова – счетоводител