Новини

 

03.03.2016
Уважаеми колеги, скъпи студенти,
ЧЕСТИТА СВОБОДА!
ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
ЧЕСТИТ 3.МАРТ!

За някои това е обикновен ден, но за нас, българите, 3.март е знамение, дълго бленувана и отвоювана дата.
3.ТИ МАРТ Е СИМВОЛ! 3.МАРТ Е ВЯРА И УПОВАНИЕ. 3.МАРТ Е СВОБОДАТА!
ПОКЛОН!
ПАМЕТ!
САМОЧУВСТВИЕ!
ДА ОСТАНЕМ ГОРДИ БЪЛГАРИ!

 

 

19.02.2016

 

 

Ти ни трябваш и днес, Апостоле! 

 

08.02.2016

Днес,  08.02.2016 се проведе презентация на Росица Атанасова на тема: Обучение на обещаващи лидери за образованието (споделяне на американски опит).

 

    

  

Честита Нова Година 2016!

Посрещнете я с радост!

Живейте я в щастие;

изпратете я със здраве!

      Деканат

 

 

14.12.2015

Новият декан на ПФ, ТрУ е проф. д-р Петър Динев Петров, дн

 

   

 

                                             С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     Във връзка с отчетно-изборното Общо събрание на ПФ, ТрУ (14.12.2015) Деканатът информира академичната общност, че ще публикува на сайта на ПФ, ТрУ всички предизборни материали на кандидати за Декан на Пф, ТрУ – при заявено желание.
                                                                                        Деканaт

                 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТУРА ЗА ДЕКАН НА ПФ
                     ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩ ИЗБОР НА ДЕКАН НА ПФ

Преподаватели в ПФ, по своя инициатива предлагаме кандидатурата на доц. д-р Красимира Мутафчиева за участие в избора на декан за мандатния период 2016-2019.

Основания:
1.    Получихме потвърждението на доц. К. Мутафчиева за потенциалното й намерение да се включи в предстоящия избор като кандидат-декан.
2.    Мотиви и аргументи на нашето предложение:

-    Значителната част от резултатите от приключващия управленски мандат с декан доц. д-р К. Мутафчиева се дължат на нейни лични управленски инициативи и прозорливост. Това доказа, че изборът на настоящия декан е бил правилен и обективно необходим. Същевременно, „по делата познаваме“, че първият мандат на нашия кандидат е бил колкото необходим, толкова и недостатъчен за разгръщане на управленския му потенциал за устойчиво развитие на ПФ като разпознаваем - чрез завоювания под негово ръководство „запазен знак за качество“ в конкурентната среда.
-     Нашият кандидат показа, че владее важната управленска компетентност да увлича, въвлича и привлича своя екип и целия академичен, също и административен факултетен състав в името на перспективността на ПФ. Даваме си сметка, че без екипните и персонални усилия на всички успешността на мандата би била под въпрос. Едновременно с това преценяваме, че тези усилия не биха били обективна реалност без управленските качества на нашия кандидат да осигурява среда за предлагане на идеи, поемане на обосновани рискове и носене на персонална отговорност, за вслушване в мнението на всеки един от факултетския състав.
-    Ние желаем нашият бъдещ декан да управлява не просто следвайки утъпкани и „сигурни“ пътеки, а в условията на обективна несигурност и динамична изменчивост на норми, правила и закони, да провижда перспективи, да преподрежда приоритети, - да проправя нови пътеки. Според нас тези качества са в толерантно съзвучие в личностно-професионалния профил на нашия кандидат. Ако тръгнем от желания профил, ние без колебание припознаваме в него нашия кандидат.
-    Наред с конкретните резултати от изтичащия мандат, които са прозрачни и публични, и в една или друга степен рефлектират върху всеки един от нас за академичното му развитие в спокойна и стимулираща среда, като важно основание изтъкваме постигнатия факт на разпознаваемост на ПФ не само в страната сред сродните факултети, а и извън страната. Значителен дял за това отреждаме на управленското умение на предлагания кандидат за диалогичност с държавни, общински и частни институции, юридически и физически лица, в т.ч. от неправителствения сектор и от медийния сектор. Нашият кандидат владее не само материалните езици за водене на конструктивен диалог и преговори, а и универсалния управленски език на разбирателството.

Водени от обединяващата ни ценност за прозрачност и публичност на подобни инициативи, ние заявяваме открито своето съгласие с настоящото предложение:

Списъкът с имената и подписите на преподавателите (12 преподаватели: 4 професори, 3 доценти и 5 асистенти), подкрепили кандидатурата на доц. д-р Красимира Мутафчиева за Декан на ПФ, ТрУ, е депозиран официално чрез Деканата – при председателя на ОС на ПФ, ТрУ – проф. дфн Антонина Колева

                                           

                                                       П О К А Н А

               ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ТрУ ще се проведе на 14. 12. 2015 от 09. 00 ч. в зала 205 на Факултета при следния дневен ред:
1.    Управленски анализ на дейността, състоянието и тенденциите в развитието на Педагогическия факултет, ТрУ: мандат 2012 – 2015 (Отчет на мандата).
2.    Избор на Декан на Педагогическия факултет, ТрУ.
3.    Избор на Факултетен съвет на Педагогическия факултет, ТрУ.
4.    Избор на Председател и на Зам.-председател на Общото съорание на Педагогическия факултет, ТрУ.
5.    Текущи въпроси.
Забележка:
- Присъствието на членовете на ОС на ПФ, ТрУ е наложително.
- 14. 12. 2015. е присъствен, неучебен ден за ПФ, ТрУ.

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС на ПФ, ТрУ:  проф. дфн Антонина Колева

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ, ТрУ – ТРЕТИ В НАЦИОНАЛНАТА РЕЙТИНГОВА ЛИСТА, 2015

      Уважаеми колеги,
      Сърдечни поздравления за достойното трето място в националния рейтинг на българските университети, 2015 – направление Педагогика!
      С благодарност за положените значими професионални усилия и с пожелания за нови хоризонти на успешните ни дела!
                                                           Доц. д-р Красимира Мутафчиева,
                                                  Декан на Педагогически факултет, ТрУ

МИНИ ИКАСИ 06.11.-08.11.2015 В СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

Програма                                               Галерия снимки 

 

Ч Е С Т И Т   П Р А З Н И К   Н А   Н А Р О Д Н И Т Е   Б У Д И Т Е Л И
И  Н А   Б Ъ Л Г А Р С К И Т Е   У Ч Е Н И!

       Уважаеми колеги,
       Поздравявам ви със светлия празник, знаков за нашите духовни традиции -  1-ви  ноември – Деня на народните Будители и на българските учени! Поклон пред паметта и делото на живите светини на нашата културна свяст – Будителите! Памет, която е и Логос – висшето разумно основание и еманация на всичко, което езикът ни е символизирал и запазил в смисловостта на будността като „око на Духа“. И дела, които горят и светят, въздигат и възраждат в своята непреривност през вековете в пространствата на нашата дейностна плът с нейните осъразмерени, успокоени, свободни движения, но  най-вече в нейните безпокойства, пертурбации и трансформации, преобръщащи цели културно-исторически пластове, начеващи нови епохи, променящи кардинално посоките на нашето холодвижение. Стотици, хиляди свети хора, книжовници, възрожденци, писатели и поети, хора на изкуството, учители, учени – общност на духа и разума, са насочвали, и днес сочат пътя ни на развитие, подкрепяли са стъпките ни, бидейки духовното, достолепно, достопочтено  потекло на нашата нация, нашето единно „достойно ест“. „Гласовете ви чувам“ (Димитър Талев) – чуваме ли ги „воистина“?
        Би било проява на незрялост, а и някакси – неуместно обаче, да се говори с очи, обърнати единствено назад, изпускайки да припознаем себе си, да се идентифицираме тук-и-сега с тази наша най-дълбинна традиция на разбуденото/разбуленото чисто съзнание/съвест, особено, ако сме заспали „на старите лаври“ и виждаме, че все-повече се смрачава, вместо да просветлява. В навечерието на празник е най-тихо: подготвяме се в размисъл за пришествието на духа – смисълът на истинското тържество. Но не! Дни преди да почетем живота в съзнанието или будността на нашата осъзнатост в нейните най-високи образци, всички ние станахме свидетели  - не, а волни или неволни съучастници във  вакханалията на т. н. демократични избори и на истъпленията на политическото, последвани от гранатомети, вместо от салюти (всъщност греша – имаше някъде и фойерверки, почитащи други особи – тъмни, непроницаеми и недосегаеми за нашата съвест и за нашата „правова държава“: в какво карнавално битие живеем!).
       Вместо слова за Будителите - проникновени слова на наши будни съвременници:
      КОЛАЖ ОТ ТРЕВОЖНИ, БУДЕЩИ СЪЗНАНИЕТО СЛОВА:
       Уважаеми „приятели по перо“, по духовно и интелектуално призвание, по  несекващата възраждаща мисия на будността,

        Да си пожелаем будност – извор на всяко с-бъдване! Нека будността тук-и-сега, която е и опомняне/спомняне, но и провиждане в бъдното – негово изобретяване/сътворяване е, да бъде един екзистенциален опит на съпричастност, на сливане с паметта на нашите духовни предци - Будителите, подготвяйки – днес, сега!, така нужния на цялото ни общество катарзис, без чиято пречистваща сила хаотизираното наше битие вече ни унищожава в качеството ни духовни и разумни същества.
         ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


                                                              Доц. Д-р Красимира Мутафчиева
                                                              Декан на Педагогически факултет, ТрУ
 

                                                С Ъ О Б Щ Е Н И Е
       В дните от 02. 11. до 04. 11. 2015 в Педагогическия факултет, ТрУ ще се проведе  процедура по оценяване и акредитация на ОНС "доктор": 05.07.01. „Теория на възпитанието и дидактика”; 05.07.04. „Специална педагогика”, както и за акредитиране на нова докторантска програма 05.07.03. „Методика на обучението по математика” от Експертна група на НАОА/Национална Агенция за Оценяване и Акредитация при Министерски съвет.

       Предвид предстоящото външно оценяване, настойчиво молим членовете на комисиите, изготвили докладите по процедурата, всички преподаватели и докторанти, да бъдат на разположение на Деканското ръководство в дните на подготовка за събитието – от 19. 10. до 02. 11. 2015, както и в дните на самата процедура – 02. 11. – 04. 11. 2015 – за евентуални допълнителни консултации/срещи с Експертната комисия на НАОА.

ПРОГРАМА за посещение на експертна група
                                                                                              Деканат

                                                                 П О К А Н А

      Поредната среща на     на тема: „ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЕТО, ЖИВОТЪТ И СМЪРТТА  ИЛИ ЗА СЪЗНАНИЕТО И БЕЗСМЪРТИЕТО“ ще се състои на 15. 10. 15. от 15. 30 ч. в зала № 205 на Педагогическия факултет, ТрУ.

Материали за предварителна рефлексия:

„Отвъд светлината“ – филм

„Огледалата на Козирев“: пространство-времето и променените състояния на съзнанието - уникални научни експерименти в Сибир (на руски език):

Николай Козирев – „Небесният интелигент“ или „Професорът на времето“:

+ кратка разходка из сайта на „Списание 8“ при интерес или работа с други материали по темата.

                                                                          

 

Т Ъ Р Ж Е С Т В Е Н А  Ц Е Р Е М О Н И Я
ПО ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТрУ – БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ,
ВИПУСК 2015
09. 10. 2015, 10.00 ч., аула „Анастасия Тошева”

А К А Д Е М И Ч Н О  С Л О В О
НА ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА МУТАФЧИЕВА – ДЕКАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТрУ

 

                                                                    

                                                                   ПОКАНА

    Алисън Шейфър, канадски психолог и автор на 3 книги, посветени на възпитанието на децата и преведени у нас, ще бъде гост на Българското общество по индивидуална психология и на  Педагогически факултет при Тракийски университет. Тя ще изнесе публична лекция на 24 септември от 17.30 часа в залата на Регионална библиотека "Захарий Княжески". Поканата е към колегите - студенти, преподаватели и граждани. Входът е свободен.
                                                                                  ДЕКАНАТ НА ПФ 

                                                                         ПОКАНА
      На 23 септември 2015 г. от 14 часа, в зала 205 на Педагогически факултет ще се проведе честване посветено на предстоящото именуване на учебна зала във факултета на името на ПЕНКА КАСАБОВА – първата българка с университетско образование по предучилищна педагогика.
      От 15.15 часа доц. Елизабет Хоторн от Чикагския университет ще изнесе лекция по проблемите на съвременния образователен мениджмънт.
                                                                                               ДЕКАНАТ НА ПФ

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2015 – 2016 УЧЕБНА ГОДИНА – 14. 09. 2015:
ФОРУМ НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СТУДЕНТСКИ ГРАД:
    9. 30 ч. – Концерт на студентски групи за художествена самодейност в ТрУ
   10. 00 ч. – Официално откриване на академичната учебна година
Поканени да присъстват са всички преподаватели, студенти и служители на ТрУ.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТрУ:
   13. 00. ч. – Церемония по посрещането на първокурсниците – бакалаври: Академично включване
   Поканени са да присъстват студентите – първокурсници, всички преподаватели и служители на ПФ, ТрУ.
   Учебните занятия за всички студенти започват в 13.00. ч.
                                                                                                      ДЕКАНАТ

             

The Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje, the Faculty of Pedagogy Edirne – Republic of Turkey, the Faculty of Pedagogy Stara Zagora – Republic of Bulgaria and the Faculty of Teacher Education Zagreb – Republic of Croatia organize the 10th International Balkan Education and Science Congress.                          
The faculties present the following:                                                       ГАЛЕРИЯ
     

The 10th International Balkan Education and Science Congress
 on the topic of “EDUCATION AND GLOBALIZATION”
  September 17-19, 2015
Ohrid, Macedonia

Honorary Committee:
1.Prof. Velimir Stojkovski, PhD - Rector of the University “St. Cyril and Methodius” - Skopje, Republic of Macedonia
2.Prof. Yner Yörük, PhD - Rector of the Trakya University Republic of Turkey
3.Prof. Ivan Vashin, PhD - Rector of the University Stara Zagora, Republic of Bulgaria
4.Prof. Damir Boras, PhD - Rector of the University of Zagreb, Republic of Croatia
Presidency:
1.Prof. Vlado Timovski, PhD – Dean of the Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje
2.Prof. Ali İhsan ÖBEK, PhD – Dean of the  Faculty of Pedagogy - Edirne
3.Prof. Krasimira Mutafchieva, PhD– Dean of the  Faculty of Pedagogy – Stara Zagora
4.Prof. Ivan Prskalo, PhD – Dean of the  Faculty of Teacher Education - Zagreb
CONGRESS TOPICS:
1.Historical and social aspects of the modern education systems
2.Education reforms and teaching innovations
3.Modern trends in preschool, primary school, high-school and university education
4.The education of preschool and school teachers (pedagogical, professional, methodological) 
5.The continuous education of preschool and school teachers – initial education, induction, professional development and career support
6.Education – a developing component of modern society
7.Mother language and literature in education
8.Art, culture and sport – important education components
9.Mathematical and science education: Empirical research and theory development
10.The role of the libraries in the development of the education process
11.Multiculturalism and intercultural values in education
12.Evaluation of education quality
13.ICT and the new technologies in education 

 

 МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕТО В 21-ВИ ВЕК – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ”  - ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАУКИ, УНИВЕРСИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, гр. ЩИП, Р. МАКЕДОНИЯ
24. – 25. 09. 2015

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ, ТрУ ОТКРИ  АКАДЕМИЧНАТА  2015-2016 ГОДИНА ЗА СВОИТЕ СТУДЕНТИ - БАКАЛАВРИ, ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

     

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ, ТрУ ПОЛУЧИ АКРЕДИТАЦИЯ
НА НОВА СПЕЦИАЛНОСТ И НА НОВО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

Уважаеми колеги,
С чувство на професионално удовлетворение ви информирам за приключилата с положителен резултат акредитационна процедура за оценяване от НАОА/Националната Агенция за Оценяване и Акредитация на Проект за откриване на ново професионално направление в Педагогическия факултет, ТрУ 1.3. „Педагогика на обучението по …“ за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по „Педагогика на обучението по информационни технологии“, област на висше образование 1. Педагогически науки. Председателят на НАОА проф. дфн Боян Биолчев ни информира за „положителната оценка“ (при разкриване на ново направление и на нова специалност оценките на НАОА са качествени/без количествено изражение – „положителна“ или „отрицателна“), която получава ПФ, ТрУ („положителна оценка“ получаваме по всички критерии от Критериалната система за оценяване на НАОА ) чрез свое писмо от 24. 07. 2015.
Почти две-годишните ни усилия по разработването на Проекта и на подготовката за неговото представяне в НАОА бележат върхово постижение за нашата академична общност: значи – били сме готови „да посегнем“, да се устремим към ново равнище на собствената си професионална компетентност, реализирайки припознатата като постижима, възможност за приливане на собствения ни потенциал в нови професионални измерения (трансверсалност).
Уважаеми колеги,
Използвам този светъл повод, още веднъж да ви благодаря сърдечно за куража да надмогнем собствените си граници, за това, че повярвахме в собственото си можене, за усилията, вложени в тази разширяваща се интелектуална и  действена „професионална вселена“. На новата бакалавърска специалност възлагаме както обезпечаването с ИТ  специалисти на българското училище, така и надеждите си за дигитализиране на цялостния образователен процес във Факултета. А в новоакредитираното професионално направление провиждаме почти неограничени възможности за разкриване в бъдеще на нови специалности във Факултета, съизмерими с регистъра на училищните учебните дисциплини/с разширяващия се за нашите студенти пазар на труда.
ЧЕСТИТО!!!СВЕТЛИ ХОРИЗОНТИ И БЪДНИНИ!
                                                           Доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                                           Декан на Педагогически факултет, ТрУ

 РАБОТНА СРЕЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ 

         „Обучение на учители и родители на талантливи и надарени деца" /Gifted and Talented Childrens Teachers' and Parents' Training - акроним GATE по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства": Испания (A.L. LA GALERIA) – координатор на проекта, Чехия (EDU CENTRUM), Италия (IC VR3 SAN BERNANDINO– BORGO TRENDO – VERONA, Великобритания (REFLECTIVE LEARNING – INTERNATIONAL), Литва (Public institution NATIONAL REGION’S DEVELOPMENT AGENCY) и България (ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ), се проведе в периода от 01. 07. до 05. 07. 2015 в Лондон, Великобритания.
         
Участници от българска страна в работната среща: доц.  д-р Елена Лавренцова – координатор на проекта за България, доц. д-р Красимира Мутафчиева, доц. д-р Галя Кожухарова, доц. д-р Валя Шарланова, ас. Анна Арнаудова и ас. Златка Желязкова. Предмет на обсъждане бяха резултатите от 2-годишните дейности по проекта и окончателния отчет пред ЕК, продуцираните материали, предназначени за учители и за родители на талантливи и надарени деца в европейското пространство, както и възможностите за бъдещо сътрудничество и разпространяване на идеи и практики  сред целеви групи по смисъла на проекта. 

                                                                                                                      ДЕКАНАТ

 

                                                         С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      По предложение на НАОА, посещението на експертната група за програмна акредитация на докторски програми в ПФ се отлага за месец октомври 2015.

                                                                                              01.07.2015
                                                                                              ДЕКАНАТ

                                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     В дните от 07. 07. до 09. 07. 2015 в Педагогическия факултет, ТрУ ще се проведе  процедура по оценяване и акредитация на ОНС "доктор": 05.07.01. „Теория на възпитанието и дидактика”; 05.07.04. „Специална педагогика”, както и за акредитиране на нова докторска програма 05.07.03. „Методика на обучението по математика” от Експертна група на НАОА/Национална Агенция за Оценяване и Акредитация при Министерски съвет.
     Предвид предстоящото външно оценяване, настойчиво молим членовете на комисиите, изготвили докладите по процедурата, всички преподаватели и докторанти, да бъдат на разположение на Деканското ръководство в дните на подготовка за събитието – от 01. 07. до 06. 07. 2015, както и в дните на самата процедура – 07. 07. – 09. 06. 2015 – за евентуални допълнителни консултации/срещи с Експертната комисия на НАОА.
ПРОГРАМА за посещение на експертна група
                                                                                                ДЕКАНАТ
 

                                                               С Ъ О Б Щ Е Н И Е
      Уважаеми колеги,
      На 24. 06. 2015. излезе 2-ри брой на "Студентски алманах". Имате възможността да се запознаете с творческите постижения на нашите млади колеги, бидейки съпричастни към интерпретираната от тях научна проблематика, да ги подкрепите интелектуално и емоционално, както и да диалогизирате пространството на Алманаха.
                                                                                                  ДЕКАНАТ     

                                                                С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     В дните от 24. 06. до 26. 06. 2015 в Педагогичекия факултет, ТрУ ще се проведе процедура по оценяване – Програмна акредитация на професионално направление 1.2. „Педагогика“ от Експертна група на НАОА/Национална Агенция за Оценяване и Акредитация при Министерски съвет (с 6-годишен период на валидност на оценката: 2015 - 2020).
     Предвид предстоящото цялостно външно оценяване на дейността на Факултета, настойчиво молим членовете на комисиите, изготвили докладите по процедурата, всички преподаватели и студенти, да бъдат на разположение на Деканското ръководство в дните на подготовка за събитието – от 15. 06. до 24. 06. 2015, както и в дните на самата процедура – 24.06. – 26.06.2015 - за евентуални допълнителни консултации/срещи с Експертната комисия на НАОА.

ПРОГРАМА за посещение на експертна група
                                                                                              ДЕКАНАТ

INTERNATIONAL PAROLE, ART, HEALTH – EDIRNE HEALTH MUSEUM – SYMPOSIUM
21ST – 23RD October 2015 - Edirne
 

                                                         П О К А Н А
     Уважаеми колеги – докторанти, постдокторанти, преподаватели и студенти,
     Каним ви най-учтиво на откриването на Докторантско училище в Педагогическия факултет, ТрУ на 16. 06. 2015  от 10.00 часа в зала 205 с лекцията на ст. експерт Бранимира Нонова  на тема:
     Възможности за използване на електронни ресурси за научна информация в дисертационно изследване. Библиографски стандарти.
                                                                                          Деканат


                                                         НА СТАЖ В АВСТРИЯ
     На 10. 06. 2015 Соня Узунова - студентката от IV курс ПНУП, представи педагогическата си дейност в българското училище "Дунав" - град Линц, Австрия. Соня сподели опита си от изнесения в чужбина 4-месечен педагогчески стаж, станал възможен чрез подписаните наскоро нови договори на Педагогическия факултет, ТрУ с български училища в чужбина по Европейската програма за мобилност ERASMUS +. Нейната презентация породи широк отзвук  и интерес у нашите студенти – събитие, което уплътнява в осезаема форма новите образователни и професионални перспективи.
     За работата на Соня Узунова получихме отлични референции от Директора на училището, а самата Соня получава предложение за работа като учител – в австрийския статус на тази позиция като държаван служител. Предложения за работа на наши завършващи/завършили студенти получаваме от Унгария, Испания, Италия.
                                                                                                    ДЕКАНАТ

Ч Е С Т И Т  П Р А З Н И К  Н А  БОГ С В Е Т И   Д У Х!

 • "Огън дойдох да туря на земята и колко бих желал да беше вече пламнал!" (Лука, 12:49) – Божие Слово за нетленния огън на Светия Дух, Който изпълва „всичко във всичко“/човешкото сърце.
 • "Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде" (Йоан. 14:17). „Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух“ Римляни, 8:9
 • „Но всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща полза; защото едному се дава чрез Духа слово на мъдрост, другиму - слово на знание, чрез същия Дух; едному - вяра, чрез същия Дух; другиму - дарби за лекуване, чрез същия Дух;  едному - чудодействия, другиму - пророчество, едному - да различава духовете, другиму - разни езици, а другиму - да тълкува езици. Всичко това го произвежда един и същият Дух, като разпределя всекиму по отделно, както си иска.. (1 Кор. 12:7-10)
 •  „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.” Галатяни 5:22-23

Мистическото единение /обожване (theosis) на православния човек с Бога:  из беседа на преподобния Серафим Саровски с неговия ученик Н. Мотовилов за увереността в истинното познанието (гносиса) и за единението на човека с Бога в мига-вечност тук-и-сега, във всеизпълващия огън – „ослепителнобялата гореща колона светлина на прага на човешкото усещане“
прочети цялото...

    

Да изчистим България заедно 29.05.2015

   „В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. (…) Всичко чрез Него стана. (...)  В Него имаше живот и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети и мракът я не обзе. (...) И словото стана плът, и живя между нас. И ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца, пълно с благодат и истина.”
                                                     Свети апостол и евангелист Йоан Богослов, 1, 1 - 14

                Уважаеми колеги – преподаватели, студенти и служители,
                Поздравявам ви сърдечно и с благоговейно духовно чувство в тържесвения ден на извечното Слово – Логос, Глагол - 24-ти май – денят на българската просвета и култура, на  славянската писменост, и празник на нашата Alma Mater - Тракийски университет! Предвечното Слово Божие – Словото на живота и на истината, и неговите ревнители – Светите апостоли на българската писменост - братята Константин Кирил Философ и Методий, техните ученици – Светите Седмочисленици и всички съработници на Духа през времето, трасирали и осъществили културния възход на страната ни, както и на един значителен европейски ареал от страни и общности, днес пребъдва в душите ни. Глаголицата, дело на блестящия ум, на виртуоза във владеенето на полемиката - многоучения Константин Кирил Философ разрушава догмата за „трита свещени езика“ – иврит, гръцки и латински, отваряйки света за всеобщо съзидание. Отдавайки дължимото на писмената обаче, нека никога не забравяме, че дълбоко в нас напира да се прояви една велика духовна традиция, чиято мъдрост е изразима само феноменално чрез буквите. „Духът е, Който дава живот, буквата нищо не ползва. Думите, които Аз ви говоря, Дух са и Живот са.“ (Йоан 6:63-65) И пак Духът е Този, Който, според същата наша традиция, осенява единствено тези, които живеят в „чистотата на сърцето“ и „благородството на ума“.
              Във време на духовен упадък – на помрачаване на ума и на болезнени чувства, тягата към Истинното Слово, към Духовния Разум – знаем от мъдреците на човечеството, е единствения ни шанс за вътрешна промяна, за преобръщането на тенденцията на пропадане към възход. Това е особено валидно за днешното общество, за тази наша, по думите на Петър Увалиев, „странна страна, в която ръст и възраст, крепка духовност и крехка държавност не се съвпадат и така озадачават стъписаните чужденци, че те просто не проумяват с какъв аршин да мерят нашата мяра.“
            Нека просветляват хоризонтите на истинското ни човешко сбъдване и пребъдване в нашето „Достойно ест!“ Нека просперираме, както се пее в химна на 24-ти май, „кръстосвайки“ „духа с огнения меч“ на словото!
            СВЕТЪЛ ПРАЗНИК!
                                                        Доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                                        Декан на Педагогически факултет, ТрУ


 

       Уважаеми преподаватели, студенти и служители на Тракийски университет,
     Академичното ръководство на университета най-сърдечно Ви кани на тържествена церемония – концерт по случай 20 - годишнината от основаването на университета, обединил самостоятелно съществуващи преди това висши училища с дълга история и образователни традиции.
     Честването ще се проведе под патронажа на президента на Р България г-н Росен Плевнелиев, на 20 май 2015 г., от 16 часа в Държавна опера - Стара Загора. 
 
Очакваме Ви,                                      проф. двмн Иван Въшин
                                                         ИД Ректор

                                            Т В О Р Ч Е С К И  П О З Д Р А В
към всички колеги - преподаватели, студенти и служители - по случай 20-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ и 24-МАЙ - ДЕНЯТ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
от студентски - Педагогически факултет, ТрУ

Късометражен филм: 20 години Тракийски университет

ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 18. 05. 2015 от 11.00 часа

АКАДЕМИЧНО СЛОВО
на „Декан за един ден“ Никола Николов

 

Презентация

Ден на студентското самоуправление 18.05.2015

 

                                                                  П О К А Н А
УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ КОЛЕГА

      Като наш възпитаник Ви молим да приемете нашата специална покана към Вас да се включите в инициативата на Педагогическия факултет, ТрУ - създаване на Алумни-клуб.
      Достоен приемник на най-добрите академични традиции още от времето на възникването на първите университети в Европа и до днес, нашият факултет се вписва подобаващо в междууниверситетския обмен у нас и в другите страни. Предавана през десетилетията на различни епохи и общества в света, обновявана в постмодерното ни време, традицията Алумни – приобщаване на бивши възпитаници на университет, поддържа свята висшата ценност на цивилизацията за знание, за академична образованост, хуманност и морал.
      Всеки наш възпитаник, в своята професионална реализация е посланик на знанието и компетентностите, развил в своите студентски години. Несъмнено духът и стилът на образованието в нашия факултет така са обагрили личностния облик на всеки от кръга Алумни, че по почерка на професионалната му дейност се разпознава престижността на образованието в Педагогическия факултет.
      Сега Ви каним да се приобщите реално към този кръг така, че вече с професионалните си знания и компетентности да се чувствате действителен и специален съучастник в подкрепата на всеки нов студентски випуск, в развиването на лоялни партньорства между факултета и професионалните практики.
      Алумни членовете имат привилегията чрез клубната си карта да бъдат специални гости, дарители на знание и други ценности, да участват в решения на факултета за подобряване на връзката с работодателите и на практиките в различните институции.    Всяко включване с идея или друга инициатива е доброволно и при възможност от Ваша страна.
     За нас е чест да участвате в учредяването на Алумни-клуба на Педагогическия факултет.

За контакти: проф. дпн Георги Иванов
e-mail: prof_ivanov@mail.bg
                                       
                                 Доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                                                Декан на Педагогическия факултет

 

                                          „ERASMUS +” ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕФЕКТИ”
    На 07. и 08. 05. 2015 в Педагогическия факултет, ТрУ гостуваха музикалните педагози д-р Белжин Узуноглу и гл. ас. Гергана Манойлова от Педагогическия факултет на Тракийския университет в град Одрин, Р. Турция. Посещението е резултат на контактите, създадени между двата партньорски факултета по европейската програма за мобилност ERASMUS +.
    Съвместният Workshop, който се проведе в 29 ЦДГ „Славейче“ с участието на студенти от специалност ПНУП III курс, включваше наблюдение на музикална ситуация в IV група при г-жа Галина Добрева - базов учител на ПФ, презентация на метода „OrffSchulwerk“ и практическо музикално занятие, изнесено от д-р Белжин Узуноглу. Чрез демонстрация на музикални дейности в игрови и танцови ситуации, свирене на специално конструирани инструменти, метро-ритмични импровизации, и други, тя представи някои от основните принципи на метода „OrffSchulwerk“, въвеждащи децата в света на музикалното изкуство. След срещата, в неформални разговори на преподаватели и базови учители към Катедра ПНУП с колегите от Турция, бяха обсъдени перспективите за работа по съвместни проекти, както и възможности за обмен на студенти между двата факултета.
                                                                         ДЕКАНАТ

      


     
                                    
      
        Педагогическият факултет е домакин на секция по тематично направление „Хуманитарни, социални и педагогически науки”.
        Подробна информация относно условията и регистрацията в конференцията може да се намери на официалния уеб сайт на конференцията
http://trakia-conference.eu/bg/                       ГАЛЕРИЯ

                   

                                                                         

П О К А Н А
     
Поредната среща на ще се състои на 30. 04. 15. от 15. 30 ч. в зала № 205:
     - работа върху късометражен филм за ТрУ;
     - по предложение на потока, изучаващ философия (I курс ПНУП, I курс НУПЧЕ, II курс Социална педагогика и  II курс Специална педагогика) темата на срещата е: „Философия на любовта”.
Литература:
Бейн, Дж., Науката за любовта, Изд. «Екслибрис», С., 2009,
Бердяев, Н.,  Ерос и личност. Философия на пола и любовта, Гал-Ико, с., 1992
Киняр, П., Секс и ужас, Изд. «ЛИК», С., 2000
Маркузе, Х., Ерос и Цивилизация, Изд. «Христо Ботев», С., 1993
Ортега-и-Гасет, Х., Изследвания върху любовта, Изд. «Фабер», С., 2005
Платон, Диалози, т. 2, Пирът, Изд. «Наука и Изкуство», С., 1982, с. 419 – 489
Соловьов, В., Смисълът на любовта, Изд. „Алфа Инт“, С., 1993
Философският Ерос: Големите текстове на платоническата любов, Изд. „ЛИК”, С., 1999
Фичино, М., Коментар върху платоновия «Пир» за любовта, Изд. «Гал-Ико», С., 1993
Фуко, М., История на сексуалността, т. 1, Волята за знание, Изд. «ЕА», Плевен, 1993
Фуко, М., История на сексуалността, т., 2, Употребата на удоволствията, Изд. «ЕА», Плевен, 1993
                                                                           

              

                                                              П О К А Н А   

Уважаеми госпожи и господа,
      Педагогическият факултет на Тракийския университет Ви кани да присъствате на кръгла маса по приключване на Проект BG051PO001-3.1.07-0025 "Актуализиране и разработване на нови учебни програми на учебните дисциплини по специалностите в Педагогически факултет - "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика с чужд език", "Социална педагогика", "Специална педагогика".
      Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
      Кръглата маса  ще се проведе на 23.04.2015 г. в аудитория  205 на ПФ от 12.00 ч до 14,00 ч.


      В нея ще участват външни и вътрешни експерти по Проекта, студенти, Директори на училища и детски градини.
      Заповядайте!
       Очакваме Ви!

                                                             ДОЦ. Д-Р КАСИМИРА МУТАФЧИЕВА
                                                             ДЕКАН НА Педагогически факултет
                                              

                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      В дните от 21.04-23.04.2015г. в Педагогичекия факултет ще се проведе процедура по акредитиране на заявената нова ОКС бакалавър специалност  "Педагогика на обучението по информационни технологии" / ново професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

     Молим всички преподаватели и студенти да бъдат на разположение за евентуални срещи с акредитационната комисия на НАОА.
                                                                                    ДЕКАНАТ
                       Програма за посещение на експертната група 


                  CAMBRIDGE CERTIFICATE В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТрУ:

      Педагогическият факултет, Тракийски университет, Стара Загора, в изпълнение на договора АВО-Бел eзиков и изпитен център, София (отворен изпитен център, оторизиран от Cambridge English Language Assessment) организира провеждането в Стара Загора на изпит TKT на Университета Кеймбридж, Великобритания:
Сертификат за преподаване на английски език - TKT (Teaching Knowledge Test)
Module Young Learners
Module 1
Module 2
Module 3
Module CLIL

Положилите изпита кандидати ще получат Кеймбридж сертификат за преподаватели по английски език за съответния модул. Всеки кандидат може да се яви на минимум 1 и максимум 3 модула на една изпитна дата.
 

изпит
вариант Дата на изпита
Краен срок за регистрация такса за 1 модул
TKT на хартия
17.07.2015 15.05.2015 82 лв.

Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма и заплащане на такса  за изпита в касата на Педагогически факултет при Тракийски университет, Стара Загора, ул.''Армейска'' 9
ИЛИ по банков път. Необходимо е да посочите основание за плащане - Изпит ТКТ и модулите,  на които желаете да се явите.
Педагогически факултет, Тракийски университет
BG60 UNCR 7630 3100 1176 08
BIC: UNCRBGSF

УникредитБулбанк
Желаем Ви успех!
042/ 61 37 54 За допълнителна информация: - ас. Анна Арнаудова, annarnaudova@abv.bg , tel. 042/61 37 54

21.04.2015 - Подкрепете нашите отбори по ФУТБОЛ и ВОЛЕЙБОЛ в мачовете им с ТУ - Габрово и АУ- Пловдив

                                                    

                                    

                                                                                                                                                                           

                                                           П О К А Н А
     Център за развитие на човешките ресурси, в качеството си на Национална агенция, администрираща програма „Еразъм+“, ще проведе информационна среща на 17 април 2015, петък, в град Стара Загора, в хотел Сити, от 10:00 до 14:30 ч., насочена към млади хора и младежки организации, имащи желание да кандидатстват по програмата.
     Каним Ви за участие в събитието, в което ще предоставим информация за възможностите и процедурите за кандидатстване по програма "Еразъм+", сектор Младеж.
     За потвърждение, молим, всеки желаещ да вземе участие в събитието, да се регистрира до 16.04.2015г., на електронен адрес:
https://www.surveymonkey.com/r/D8JP9KW

Р а б о т н а   П р о г р а м а  - 17 април 2015г. Стара Загора

                                   Х Р И С Т О С   В О С К Р Е С Е!   
БЛАГОСЛОВЕН НАЙ-СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК НА БЕЗСМЪРТНИЯ БОЖЕСТВЕН ЧОВЕК В НАС!

„Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление; сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила; сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло. Така е и писано: "Първият човек Адам стана жива душа", а последният Адам стана животворящ дух. Обаче не е първо духовното, а одушевеното и после духовното. Първият човек е от земята – от пръст; вторият човек е от небето. (…) А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в един миг, докато трепне око, при последната тръба; защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.“
                                                           Св. апостол Павел, 1 Коринтяни 15:52

                                         ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА-БАЗАР
        в Педагогическия факултет, ТрУ организираха на 08. 04. 15. учители и деца от Детски дом „Незабравка” с директор г-жа Радина Стоянова -  в сътрудничество със студенти от IV-ти курс, специалност „Социална педагогика”, реализиращи преддипломния си стаж в Дома. Затрогващите песенни и танцови изпълнения на децата и на нашите студенти създадоха предпразнично Великденско настроение.

          

    

ИЗВОРЪТ ДА НЕ ПРЕСЪХВА – 

под този надслов вече за 13-та поредна година  се провежда детско-юношески фолклорен празник  в община Стара Загора. Децата от Дома, заедно с нашите студенти участваха в тазгодишното издание на пролетния празник – 08. 04. 15.


                                                                                             ДЕКАНАТ                

                    
                                                      

                                                                         П О К А Н А
На 31. 03. 2015 от 11. 00 часа в Зала 205 ще се проведе заседание на Общото събрание на Педагогически факултет, ТрУ  с
                                                     Д Н Е В Е Н  Р Е Д:
1.УПРАВЛЕНСКИ АНАЛИЗ на дейността, състоянието и тенденциите в развитието  на ПФ, ТрУ (31. 03. 2014 – 31. 03. 2015)

2.Избор на членове на ФС от квотата на студентите
3.Текущи.
Управленският анализ е гласуван/приет от Общото събрание на Педагогически факултет.     

                                                                                             ДЕКАНАТ 

       

                              РАБОТНА СРЕЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
„Обучение на учители и родители на талантливи и надарени деца" /Gifted and Talented Childrens Teachers' and Parents' Training - акроним GATE по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства": Испания (A.L. LA GALERIA) – координатор на проекта, Чехия (EDU CENTRUM), Италия (IC VR3 San Bernardino – Borgo Trento – VERONA , Великобритания (REFLECTIVE LEARNING – INTERNATIONAL), Литва (Public institution NATIONAL REGION’S DEVELOPMENT AGENCY) и България, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, се проведе в периода 23. – 24. 03. 2015. в Педагогически факултет, ТрУ. В работен режим бяха обсъдени задачите по заключителния етап през м. юни и  по предстоящата публикационна дейност на международния екип, отразаваща свършеното през проектния две-годишния период – „Методическо пособие за работа с учители и родители на талантливи и надарени деца” и Водещи насоки ...”, опит от обучителни тренинги и техни оценки и др. Екипът на проекта посети две национални училища, имащи световно признат опит в работата с талантливи и надарени деца – Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова”, Стара Загара и Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „Академик Дечко Узунов”, Казанлък. В Художествената гимназия се проведе и среща с г-н Теодоси Теодосиев – този голям български учител, чиито ученици прославят страната с най-голям брой златни медали от световните олимипиади по физика и с много върхови - в световен мащаб - научни и бизнес позиции, които заемат  след професионалната си реализация.
                                                                                                  ДЕКАНАТ
             

 

                               МИНИ ИКАСИ 2015 В СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ

                                           

  

Педагогическият факултет, ТрУ дооборудва цялата си материална база за съвременно обучение на студентите.

        През февруари, 2015 материално-техническата база на лекционните зали на Факултета е съществено обновена, в резултат на доброто сътрудничество с Ръководството на Университета и на участието на ПФ в общоуниверситетски проект BG 161 PO003-1.2.04-0081 – C0001 –Su “Развитие капацитета и научно-изследователска и развойна дейност на ТрУ посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания” по оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007 – 2013”.

       За дооборудването на учебната база допринесе и  спечеленият през 2013 национален проект с европейско финансиране, за актуализиране на учебните програми, както и на успешно реализирани вътрешни научни проекти. Открита е нова, трета компютърна зала с 14 компютри и втори музикален кабинет със 7 компютри. 16 лекционни зали са изцяло оборудвани с компютри и мултимедийна техника. В 8 от тях са инсталирани и електронни дъски. Увеличен е и броят на компютрите в библиотеката. Можем да приемем, че базата на Факултета е цялостно обновена – такава, която се вписва в съвременното разбиране за технически, технологически, количествени и качествени стандарти на висше образование, респективно – променена е коренно цялостната образователна среда – предпоставка за качествен научно-образователен процес на нашите студенти.

                                                                                                     ДЕКАНАТ

                                                       П О К А Н А
        Поредната среща на ще се състои на 26. 02. 2015. от 15. 30. ч. в зала 205. Тема на срещата:
„ЕДНА НОВА ПАРАДИГМА НА МИСЛЕНЕ: ХОЛОГРАФСКАТА ВСЕЛЕНА”
Материали за предварителна рефлексия:

                                                 
+ всякакви други материали по темата от Интернет/книги/статии - според интересите на участниците!
                                                                           

Една иновативна идея за създаване на „Център за върхови постижения“ в ТрУ в сътрудничество с Педагогически факултет, ТрУ:

Филм на БНТ от 30.01.2015 с участието на:

доц. д-р Анна Толекова – Зам.-ректор
проф. д.м.н. Павел Димов – МФ
доц. д-р Ваня Петрова – Зам.-декан на ПФ
проф. д-р Венета Кацарска – ПФ
проф. д-р Жанета Стойкова – ПФ
 

                                                  ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ
        Във връзка с голяма авария в парно-отоплителната система (налагаща основен ремонт) на Педагогическия факултет, ТрУ, се налага временно да бъде преустановен нормалния учебен процес на Факултета по време на ремонта.
- Отменят се лекционните и семинарни часове, разписани по график на Факултета за 07. и 08. 02. 2015. (неучебни дни) във всички магистърски програми;
- Началото на втори/летен семестър за студентите в бакалавърската степен – редовно обучение е на 11. 02. 2015 (вместо първоначалната дата, фигурираща в календарния план на ТрУ - 09. 02. 2015.). Отменят се всички лекционни и семинарни часове на 09. и 10. 02. 2015. (неучебни дни).
Учебният процес по време на ремонта продължава без прекъсване (до 08. 02. 2015. – края на семестъра) единствено за студентите-бакалаври – задочно обучение, в аудиториите с климатично отопление - № 12 и № 30 и в зала № 205.
Не се отменя поправителната изпитна сесия, която продължава по график.
На 06. 02. 2015 във Факултета се провеждат изпити по:

 • Етика;
 • Философия;
 • Дидактика;
 • Педагогически аспекти на общностните празници в България;
 • История на България;
 • Методика на обучението по роден край, околен свят, човек и природа;
 • Теория на музиката;
 • Методика на музиката.

         Пропуснатите учебни часове ще бъдат взети по време на семестъра в удобно за преподавателите и студентите време. Няма да има удължаване на семестъра!
Факултетният съвет на ПФ, обявен за 10.02.2015 не се отменя.

                                                                                                 ДЕКАНАТ        

                     ПРИКЛЮЧИ УЧАСТИЕТО НА
                                     В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ InJawara

        От 22 до 26 януари 2015 победителите от играта по Европейски проект InJawara - двама студенти от Педагогически факултет – Радка Динева и Ваня Стойкова, и двама от Медицински факултет на Тракийски университет (Специалност „Социални дейности”) – Стефани Петрова и Диана Георгиева, водени от ас. инж. Христомир Зафиров, имаха възможност да посетят финалния Фестивал в гр. Перуджа, Италия. Фестивалът, който се проведе в старинната част на града, включваше разнообразни семинари, работни ателиета, изложби и дейности, свързани с гражданската активност на младите хора в Европа.
        Италианското DOT радио, излъчващо новини в глобалната мрежа, направи специално интервю на живо по повод развитието на проекта в България с ас. инж. Христомир Зафиров и с Радка Динева.
        Участниците във Фестивала в Италия получават сертификат, с който имат правото да кандидатскват за европейски стипендии. Такива сертификати за участие в международния проект получават и всички участници в проявите на декемврийската среща на Клуба със испанските си колеги.
        Отбелязваме с възхищение и джентълменския жест на млад мъж – наш колега-студент, който предотстъпи правото да замине за Италия, в качеството си на един от победителите – на наша колежка – също участничка в проекта.
                                                       

              

     

                 МINI ICASSI – ПРЕЗ М. НОЕМВРИ, 2015 В БЪЛГАРИЯ
                                 
       В сътрудничество с Българското общество за индивидуална психология, с председател проф. д-р Жанета Стойкова, и по официално предложение на Декана на Педагогически факултет, ТрУ доц. д-р Красимира Мутафчиева, Международният борд на Световната организация за индивидуална психология ICASSI - INTERNATIONAL COMMITTEE FOR ADLERIAN SUMMER SCHOOLS AND INSTITUTES реши, мини форматът на ICASSI, 2015 да се проведе в Педагогическия факултет, ТрУ, България – решение, за което бяхме уведомени на 12. 01. 15.
       Чрез преподавателския и консултански състав на своя Факултет, Световната организация провежда годишно по два формата на образователната си дейност с участници от цял свят:  ICASSI  - лятна сесия – с продължителност от една до четири седмици, и есенна сесия - мини ICASSI – с едноседмична продължителност. През 2015 пълният формат ICASSI  ще се проведе през юни/юли в Дъблин, Ирландия, а мини форматът на ICASSI – в периода 02. - 08. 11. в ПФ, ТрУ – Стара Загора, България.
Лектори и супервайзъри в Българската сесия на ICASSI  са:
     -    Тео Йостен – Зам.-председател на Борда на директорите на ICASSI и образователен консултант от Холандия
     -    Антеа Милър – Директор на Кеймбриджския Супервайзър тренинг център и Зам.-председател на Адлерианското общество във Великобритания
     -    Зивит Абрамсън – психотерапевт по фамилна, семейна и сексуална терапия в Адлер институт, Тел Авив, Израел
       За академичната общност на ПФ, ТрУ, е чест да отговори на изискванията и условията на Световната организация и да бъде съорганизатор и домакин на първия световен мини форум на ICASSI в България. А може би справянето с тази високо професионална и организационна  задача да изиграе и ролята на „генерална репетиция” за организирането и на пълния ICASSI формат в близко бъдеще в България.                                                                                                 ДЕКАНАТ

                    В ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН НА 2015 – РЕГИСТРАЦИЯ № 1
        НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПФ, ТрУ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ И ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  В НАОА

                                         
       На 05. 01. 2015 Педагогическият факултет, ТрУ  представи в Националната Агенция за Оценяване и Акредитация пълен пакет документи, заявявайки своята готовност за акредитиране и външно оценяване на съществуващите Бакалавърски, Магистърски и Докторски програми в професионално направление 1. 2. Педагогика, както и проект за нова специалност – „Педагогика на обучението по информационни технологии” - разкриване на ново професионално направление – 1. 3. „Педагогика на обучението по …“ , и проект за разкриване на нова докторска програма - „Методика на обучението по математика.“
       На основание заповед на Декана, в подготовката на докладите-самооценка по специалности, както и на цялостния самооценяващ дейността доклад, бе включен целия академичен състав, както и служителите на „Учебен отдел“, „Научен отдел“ и „Финансово-счетоводен отдел“. Благодарение на няколко месечния напрегнат труд на Факултетската общност, изготвената документация, разработена по Критериалната система (европейски и национални критерии и показатели) на НАОА, е реализирана на високо професионално равнище.
       Докладът-самооценка  е приет от Факултетния съвет на ПФ, ТрУ на 15. 12. 2014 и от Академичния съвет на ТрУ на 17. 12. 2014.
       Работим за висока оценка на професионалния си труд и очакваме акредитация и оценка за 6-годишен период (2015 – 2021), която ще определи рамката, конфигурацията, квалификационната характеристика, капацитета на обучаваните студенти, и още много качествени характеристики на бъдещата образователно-научната дейност на Факултета.  Готови сме за оценяващата и акредитационна процедура - за посещението на Специализираната комисия по педагогика на НАОА, както и за решенията Постоянната комисия на НАОА.
                                                                                                      ДЕКАНАТ
 

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЧЕСТИТА НОВАТА 2015 ГОДИНА!

Притихнал стон, смълчана дума -
сякаш времето е спряло.
И взор, стаен във слизаща Небесна сила -
в очакване, вечното да бъде преживяно.
        Трепет, взрив от светлина – звезда -
        предчувствие за святост в духа е свише предначертано.
        Дете на Дух необозрим, в нощта на вдъхновената душа -
        в мистичен акт, дарът на любовта отдало –
                                                     ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО!
БЛАГОСЛОВЕНА И СЪЗИДАТЕЛНА 2015 ГОДИНА, СКЪПИ КОЛЕГИ!

                                          Доц. д-р Красимира Мутафчиева
                                 Декан на Педагогически факултет, ТрУ
 

 

П О К А Н А

       кани най-учтиво своите членове и всички свои симпатизанти и студенти от Тракийски Университет на една вълнуваща среща на 11 декември 2014 година – четвъртък - 10:00 часа в зала 205 на Педагогически факултет по Европейски проект INJAWARA!!!         ВИДЕО
        Това е заключителна среща по проекта, на която ще присъстват и студенти от Университета от Валенсия, Испания /основан през 1503 година/ от специалност „Социална работа”.

 

        Заповядайте със своите идеи и мнения!!! Очакваме Ви!!!


ПРАЗНИЧНО ОСМО-ДЕКЕМВРИЙСКО АКАДЕМИЧНО СЪБИТИЕ

     По случай студентския празник – 8. Декември, на 04. 12. 2014 бе организирана традиционната тържествена церемония за връчване на почетни отличия и грамоти на студенти на  Тракийския университет, с високи постижения в областта на образованието, науката, художествената самодейност и спорта.
     На празничното събитие присъстваха проф.двмн Иван Въшин - и.д.Ректор на ТрУ, доц. д-р Анна Толекова - Зам.-ректор по научноизследователска дейност, доц. дсн Иванка Желязкова - Зам.-ректор АСИД, Декани и Зам.-декани на факултети, Директори на структурни звена на Университета.
     Приветствено слово към присъстващите произнесе проф.двмн Иван Въшин. Той благодари на студентите за усиления творчески труд и усърдието в овладяването на научните знания. Изтъкна огромния им принос за завоюването на престижното пето място на Тракийски университет в националната рейтингова класация на висшите училища в България. Тук следва да подчертаем, че Педагогическият факултет на Тракийски университет заема второ място в рейтинговата класация - направление „Педагогика“.
Всички студенти с отличен успех бяха наградени и поздравени за своите високи постижения от проф. двмн ИванВъшин. Бяха връчени 13 медала на студенти с успех 6.00 и 88 грамоти за отличен успех, между които бяха и отличниците от Педагогически факултет.
      Почетни грамоти за творчески изяви  получиха студенти от  Философски клуб ,,Сфера" – ПФ, ТрУ, за творческото им представяне на Философския фестивал на късометражното кино във Франция.
     Доц. д-р Анна Толекова връчи грамоти на студенти с високи постижения в студентското научно творчество. Доц. дсн Иванка Желязкова връчи почетни грамоти на студенти, показали високи успехи в областта на художествената самодейност и спорта.
Празничното събитие приключи с коктейл за отличилите се студенти.
               ЧЕСТИТИ ОТЛИЧИЯ, СКЪПИ СТУДЕНТИ!  

С П И С Ъ К на наградените студенти от Педагогически факултет по специалности 
                                                                                              ДЕКАНАТ
 

               СРЕЩА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО С ОТЛИЧНИЦИТЕ НА
                                 ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ТрУ
     На 03. 12. 2014, в навечерието на студентския празник 8-ми декември, Деканското ръководство на Педагогическия факултет, ТрУ покани на среща студенти с отличен успех и с постижения в научната и творческа дейност. Студентите бяха поздравени от Зам.-деканите доц. д-р Ваня Петрова, проф. д-р Стефанка Георгиева и доц. д-р Христо Салджиев за усърдието, проявено в постигането на високите образователни цели, за академичните и творчески постижения – тук и на международни форуми. Отбелязан бе и приносът им в анкетното проучване на студентското мнение по всички въпроси на образователния процес във Факултета – предмет на щателно изследване от Рейтинговата комисия, ранжирала на второ място нашия факултет измежду всички педагогически факултети в страната.
     Зам.-деканите пожелаха на младия академичен елит да усили позициите си в решаването на факултетските задачи, да увлича колегите си в сътворяването на образователна среда, все по-съотносима с европейските академични стандарти, политики и практики. Деканското ръководство разчита на  най-добрите в изследователското учене да сътрудничат на академичната общност в търсене на иновации, на международни изяви в академични форуми и в европейски обменни програми/ERASMUS+ - събития, които ще работят в посока на съизмеримостта на учещите млади хора с потенциала и професионалния капацитет на техните колеги от Европейските университети.
По случай предстоящия студентски празник, студентите с отличен успех, отнесоха от тази среща най-искрени пожелания за нови академични успехи, творчески изяви и незабравими празнични преживявания.
     Утре, 04. 12. 2014. нашите отличници, заедно с колегите си от всички факултети ще участват в традиционната, за студентския празник, среща с Ректорското и с Деканските ръководства на Тракийския университет, където ще бъдат наградени.

С П И С Ъ К на наградените студенти от Педагогически факултет по специалности
                                                                                                ДЕКАНАТ

             

                          

ВТОРО МЯСТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ В НАЦИОНАЛНАТА РЕЙТИНГОВА ЛИСТА

     Педагогически факултет, Тракийски университет е на престижното второ място в рейтинговата класация на висшите училища в България, 2014 в професионално направление „Педагогика”. Нашият педагогически факултет следва непосредствено ПФ на Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

     След нас рейтинговата класация подрежда педагогическите факултети на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Русенски университет "Ангел Кънчев", Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

     Честито върхово постижение, скъпи колеги – преподаватели, студенти и служители!

     Нека да поддържаме и занапред с усилията си просперитета на нашия факултет!

      С огромна радост – още веднъж ЧЕСТИТО!!!

                                                                                    ДЕКАНАТ

       

КАК ДА ПОДГОТВИМ CV – EВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ? КАК ДА ПОДГОТВИМ МОТИВАЦИОННО ПИСМО ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА?

     На 25. 11. 2014 представители на Фондация „Заедно в час” проведоха  обучение на студенти от Педагогическия факултет на ТрУ на тема: „Как да подготвим CV и мотивационно писмо”.
     Практическата насоченост на обучението, интерактивните техники на работа и екипната организация спечелиха интереса на студентите.
     До нови срещи със „Заедно в час” в Педагогическия факултет!
                                                                                              ДЕКАНАТ

                        

          

                                                           П О К А Н А
ТЕО ЙОСТЕН от Холандия – Зам.-председател на Борда на Директорите на световната организация за Индивидуална психология ICASSI (INTERNATIONAL COMMITTEE FOR ADLERIAN SUMMER SCHOOLS AND INSTITUTES) е гост–лектор от Факултета на ICASSI в Педагогическия факултет, ТрУ по международен договор за сътрудничество между двете институции.
ПРОГРАМА НА ГОСТУВАНЕТО:
Цикъл лекции на тема: „Understanding (mis) behaviour of children” (Разбиране на (не)правилното поведение на децата): Четирите цели на (не)правилното поведение; Властта при отглеждането на детето; Наказанието и логическите последствия в поведението; Обезкураженото дете
06. 11. 14. (четвъртък): 10. 00. – 14. 00. ч. – лекции при студенти от бакалавърски програми - зала 12 на ПФ, ТрУ
07. 11. 14. (петък): 11. 00. – 15. 00. ч. – лекции при студенти от бакалавърски програми - зала 12 на ПФ, ТрУ
                              17. 00. – 18. 00. ч. Среща с Деканското ръководство на ПФ, ТрУ и с     Българското общество по индивидуална психология; Пресконференция – залата на Регионална библиотека „Захарий Княжевски”
                              19. 00. ч. – Официална вечеря
08. 11. 14. (събота): 09. 00. – 15. 00. ч. – лекции при студенти от магистърски програми – зала 12 на ПФ, ТрУ
09. 11. 14. (неделя): 09. 00. – 15. 00. ч. – лекции при студенти от магистърски програми – зала 12 на ПФ, ТрУ
Забележка: Лекциите са отворени за всички желаещи да ги посетят!
                                                                                                                        ДЕКАНАТ 

               

                                                      П О К А Н А
     Г-ЖА МОМЕРА ПЕНЧЕВА – ЛЕЧИТЕЛ-БИОЕНЕРГОТЕРАПЕВТ СЪС СВЕТОВНА ИЗВЕСТНОСТ И ПРАКТИКА, ГОСТУВА НА В ЕДНА ЛЕКТОРИЯ – РАЗГОВОР НА ТЕМА: „ЧОВЕКЪТ: ДУХ, ДУША И ТЯЛО“.
     Каним най-учтиво всички заинтересовани от проблематиката студенти и преподаватели на срещата с голямата лечителка на България, която ще се състои на 05. 11. 2014 (сряда) от 15. 30. ч. в зала 205 на Педагогическия факултет, ТрУ!
                                                               

                                                       П О К А Н А 

         кани най-учтиво своите членове и симпатизанти на среща на 29. 10. 2014 (сряда),  от 15. 30. ч. в зала 205 на Педагогическия факултет, ТрУ. Срещата ще диалогизира  участието на Клуба в Европейския проект „In.J.Awa.Ra /Intercultural Joint Awareness Raising Action/Повишаване на осведомеността за интеркултурното сътрудничество“ от Европейската програма „EuropeAid“, поощряваща интеркултурния диалог между младежта в глобалния свят.

                                                         
              Нашият колега гл. ас. инж. Христомир Зафиров – експерт – оценител на Европейски проекти в образованието към Европейския съвет, Брюксел, Белгия, ще представи идеите на проекта и заедно ще обсъдим участието си в него.
              Целта на проекта е да се поощри участието на младежта в процесите на глобално развитие на света и подкрепи разбирателството между глобалния север и юг, с акцент на устойчивото развитие и социалната справедливост. Студентите ще бъдат ангажирани със създаването на документални авторски видео клипове по осемте цели на хилядолетието за развитие, дефинирани от ООН. Разработена е и игра, свързана с тези цели. Ще се организира турнир, като победителите ще посетят гр. Перуджа, Италия в края на м. януари 2015 г. и ще присъстват на младежки заключителен фестивал. Подобно събитие ще се организира и на 11 декември 2014 г. в Педагогически факултет, на което пък ще гостуват победителите в турнира от гр. Валенсия, Испания.


                                                                      

                                                        

9th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS
 9-ти МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ КОНГРЕС: ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

 

9th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS
EDERNE, TURKEY
16. - 18. OCTOBER, 2014

       Педагогическите факултети на четирите партньорски Балкански университети – Тракийски университет, Стара Загора, България, Тракийски университет, Одрин, Турция, Загребски университет, Хърватия и  Скопски университет, Македония са съорганизатори на:  
             9-ти МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ КОНГРЕС: ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ОДРИН, ТУРЦИЯ
16. – 18. ОКТОМВРИ, 2014

                   

                  МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
       В периода 9 -11 октомври 2014 г. в гр. Šiauliai, Литва се проведе работна среща във връзка с разработването структурирането на учебни програми за обучение на учители и родители на надарени деца, като етап от дейностите по международния проект на тема: „Обучение на учителите и родителите на талантливите и надарените деца"  (Gifted and Talented Childrens Teachers' and Parents's Training - акроним GATE) по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства". В срещата се включиха участници от Великобритания, Испания, Италия, Литва, Чешката република и България. Представители на Тракийския университет, гр. Стара Загора бяха доц. д-р Галя Кожухарова, доц. д-р Ани Златева и гл. ас. Златка Желязкова.

             МЕЖДУНАРОДЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА НАШИ СТУДЕНТИ В РУСИЯ
     Докторант Елена Буюклиева и студентите Десислава Георгиева и Веселина Иванова - специалност „ Специална педагогика“ на ПФ, ТрУ, взеха  участие в международно обучение на тема: „Млади лидери” – 15.  - 26. 09. 2014 , организирано от Владимировския държавен университет („Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»/ВлГУ), катедра „Социална психология” - гр. Владимир, Русия. В международния форум участваха студенти от Австрия, България и Русия. В програмата бяха включени тренинги-проведени от австрийски преподаватели от университета в Линц, Австрия (FH Oberösterreich), посещение на различни институции  и запознаване с тяхната работа, участие в лекции и упражнения на преподаватели от университета в гр. Владимир. (албум)
                                                                                          ДЕКАНАТ

                    ЕВРОПЕЙСКО ОБУЧЕНИЕ НА НАШ МЛАД ПРЕПОДАВАТЕЛ
       В периода 01.-11. 10. 2014 ас. Мартин Ранчев – преподавател по философските дисциплини в Педагогическия факултет, ТрУ, бе на международно обучение в Страсбург, Франция. Курсът-тренинг на тема: „Croissance inclusive et employabilité des jeune ayant moins d’opportunirés“ “(Inclusive growth and employability of young people with fewer opportunities/Приобщаващ растеж и заетост на младите хора с по-малко възможности) е организиран от френската неправителствена организация AMSED (Association Migration solidarité et échanges pour le développement/Асоциация Миграция, солидарност и обмен за развитие), с участието на представители от 12 партньорски организации от Франция, Италия, Турция, Испания, Швеция, Естония, Хърватска, Португалия, Норвегия, Гърция, Великобритания и България.
        Целта на проекта е млади специалисти да придобият разнообразни иновативни компетенции, които имат приложение в процеса на работа с безработни млади хора с оглед повишаване на заетостта. Акценти на тренинга са проблемите на дискриминацията, толерантността, креативността, ученето чрез правене, ученето в междукултурна среда.
       За придобиване на горните социални умения принос имат гост-лектор – представители на Европейската програма за мобилност Еrasmus+, създателят на „Кафе контакт“ и специалист „Социални медии“ в AMSED. Процесът на обучение е разчетен върху подходите на неформалното обучение: презентации, интерактивни игри, дискусии, работа в малки групи, електронно обучение, запознаване с добри френски практики, презентации на идеи за бъдещи проекти, разработени в малки групи с представители на различни европейски държави.
        В рамките на курс-тренинга ас. Мартин Ранчев изнася доклад – представяне на добри практики в България, под формата на шест късометражни видео клипа и PowerPoint презентация, представяйки пред широката международна аудитория дейността на Педагогическият факултет, ТрУ. Докладът на Мартин е приет много добре от всички участници –с бурни аплодисменти.
        С придобитите нови знания и умения, ас Мартин Ранчев има вече идеи за прилагането им в български условия и за промотирането на ценностите на Европейската програма Еразъм +.
                                                                                                     ДЕКАНАТ


  

ПРОМОЦИЯ НА АБСОЛВЕНТИТЕ – БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ, ВИПУСК 2014

 А К А Д Е М И Ч Н О  С Л О В О
       НА ДЕКАНА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ТрУ ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА МУТАФЧИЕВА
      по случай ПРОМОЦИЯТА НА АБСОЛВЕНТИТЕ – БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ, ВИПУСК 2014
10. октомври, 2014

          Уважаема г-жо Зам.-ректор доц. дсн Желязкова,
          Уважаема г-жо Зам.-ректор доц. д-р Толекова,
          Уважаеми г-да Декани на факултети в ТрУ, Директори на структурни звена в ТрУ,
          Уважаема г-жо Зам. областен управител,
          Уважаеми г-жи и г-да Ръководители на партньорски училища и социални институции,
          Уважаеми гости, родители, колеги, приятели,
          Скъпи абсолвенти,
          За мен е чест да ви приветствам с „Добре дошли“ на тържествената церемония по представянето на абсолвентите на Педагогическия факултет, ТрУ -  350 Бакалаври и Магистри – випуск 2014! Благодаря ви от името на академичната общност на Факултета и лично от свое име, че сте съпричастни на нашата радост и гордост от постиженията на нашите довчерашни студенти.
           Скъпи абсолвенти,
           Най-напред искам да ви благодаря за усилията, които положихте, увенчани днес със завършена степен на висше образование, за прекрасните отношения, които създадохме в общата ни академична среда.
         Скъпи родители,
         Благодаря ви, за подкрепата, която оказвахте през всичките години на следването на своите деца, за енергията, която заедно споделихме насочвайки пътя им!

                                                                          цялото слово 

 

                          МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
       В периода 21-24 септември 2014 г в Лондон се проведе експертна среща за разработване на програми за обучение на учители и родители на надарени деца, като етап от дейностите по международния проект на тема: „Обучение на учителите и родителите на талантливите и надарените деца"  (Gifted and Talented Childrens Teachers' and Parents's Training - акроним GATE) по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства". В срещата се включиха участници от Великобритания, Испания, Литва, Чешката република и България. Представители на Тракийския университет, гр. Стара Загора бяха доц. д-р Ани Златева и гл. ас. д-р Валентина Шарланова.

            

 

КОЛЕГИ - УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ИСТАНБУЛСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "САБАХАТИН ЗАИМ", Р. ТУРЦИЯ - НА ПОСЕЩЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ТрУ ПО ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ERASMUS

  

        С НАРАСТВАЩА ГРИЖА КЪМ ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
     Броени дни след откриването на учебната година, на 19 септември 2014г. в Заседателната зала на Педагогическия факултет стартира поредна нова инициатива. Тя е израз на непрекъснатия стремеж на ръководството на факултета за утвърждаване на иновативни и полезни практики в управлението на качеството и оценяването на образователните дейности.
     Инициативата е означена като тристранна среща на добра воля за привеждане в синергично единство на теоретично-академичното и практическо обучение на студентите от специалност социална педагогика.
     В първата работна среща участваха директори и членове на професионалните екипи на институции, с които Педагогическият факултет има споразумения за провеждане на практиките на студентите от специалност социална педагогика, както и на институции, с които тепърва установи договорни отношения. Като настоящи и потенциални работодатели на студентите, реализирали хоспитирането си, текущите си учебни практики и преддипломните си стажове те споделиха впечатления, силни страни и идеи за превенция на възможни неблагоприятни тенденции. Активно се включиха директорите на Дирекция Социално подпомагане – Стара Загора, на Център за настаняване от семеен тип (малък групов дом), на Дом за възрастни хора с физически увреждания, на ДДЛРГ „Мария Терезия“, на ДДЛРГ „Теофано Попова“ и член от екипа на ДДЛРГ „Незабравка“.
     От страна на Педагогическия факултет в работната среща взеха участие деканът на факултета доц. д-р Красимира Мутафчиева, зам.-деканът учебна дейност доц. д-р Ваня Петрова, ръководителят на катедра „Педагогически и социални науки“ доц. д-р Мария Тенева, академичните преподаватели с ангажимент към практическата подготовка на студентите, експерт от Учебния отдел на факултета. Деканът отправи приветствие, като зададе и главните акценти в практическото обучение на студентите, подчинени на европейските и националните стандарти за качество на образованието и обучението във висшите училища. Студентското представителство в работната среща се включи активно чрез въпроси, силно изразен морално-личностен и учебно-изследователски ангажимент и креативност в нови идеи.
      Работната среща, модерирана от водещия специалността "Социална педагогика" проф. д-р Марияна Стефанова, протече делово на фона на взаимно изразени от трите страни нагласи освен за формално, още и за неформално партньорско сътрудничество. Доброжелателният тон даде благоприятно отражение върху резултатите от работната среща. Освен в продължаване в устойчив режим на досегашните сътрудничества, резултатите могат да се приемат и като своеобразен меморандум за партньорство, визиращ следните нови акценти:
1) разработване и увеличаване на „добавената стойност“ на доброволческите практики на студентите от специалност социална педагогика в съответните институции;
2) предпочитане от работодателите за заемане на работни позиции в институциите на студентите, доказали се като вдъхновени и с много добри умения за работа с лицата със специфични социалноповеденчески потребности;
3) в практиките за наемана на работа да заеме своя подобаващ дял и портфолиото – case study, което студентите създават и поддържат за самооценка и оценка на техния напредък в практическото обучение;
4) съвместни инициативи за проследяване на професионалната реализация на завършилите студенти и др.
     Работната среща завърши с пожеланието на декана инициативата да се превърне в необходими и желани периодически работни срещи на тристранката, които да разширяват диапазона на сътрудничеството си.
                                                                                ДЕКАНАТ  

 ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕТО НА АКАДЕМИЧНАТА 2014 – 2015 

      стана централното събитие в университетския живот на академичната общност на Тракийския университет и на Педагогическия факултет. Приветствени слова към  всички студенти и новите ни колеги-първокурсници, към преподавателския състав белязаха преповдигнатата атмосфера на 15. 09. 2014.
      Декан доц. д-р Красимира Мутафчиева поздрави първокурсниците с успешното събитие в техния живот – издържания кандидатстудентски изпит, приветства ги от името на академичната общност на Педагогическия факултет с „Добре дошли” в Alma Mater, пожелавайки им вдъхновено усилие и успех в изследователското учене, отварящо врати към националните и европейски пространства за висше образование и професионална реализация. Декан Мутафчиева представи мениджърския екип и част от преподавателския състав на Факултета и връчи студентските книжки на първокурсниците, а проф. д-р Марияна Стефанова реализира по смислен и забавен начин идеята за преодоляване на социокултурния шок от новата среда, въвеждайки довчерашните гимназисти в академичния живот чрез експозето „Академично включване”, в което младите академици се включиха активно. 

НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ МЛАДИ КОЛЕГИ!

                                                                                   ДЕКАНАТ                 

                                 ПОЧИСТИХМЕ ДВОРА НА НАШИЯ ФАКУЛТЕТ
             преди откриването на новата академична учебна година (2014 – 2015)

     В първият час от графика на учебните занятия на 12. 09. 2014 студентите-задочници от I, II, III, IV курс „Специална педагогика” и от I курс „Предучилищна и начална училищна педагогика” участваха доброволно и с ентусиазъм в почистването на двора на нашия факултет, подготвяйки едно приветливо пространство за тържественото откриване на новата академична година на 15. 09. 2014.
     Сърдечно ви благодарим, скъпи наши млади колеги – за отзивчивостта, за вдъхновеното трудово усилие и за красивия ефект от вашия труд, за подкрепата за общностния дух на Педагогическия факултет.
                                                                                   ДЕКАНАТ

Прием на студенти за ОКС "магистър" след висше образование за уч. 2014/15 г.
Прием на документи – 01.09.2014 до 15.10.2014 год. в Ректорат (Студентски град)
І Класиране            – 17.10.2014 год.
Записване              – 20.10.2014 до 22.10.2014 год.
ІІ Класиране           – 24.10.2014 год.
042/613 762042/613 762042/613 762042/613 762042/613 762042/613 762огически факултет 042/613 762042/613 762
042/613 778042/613 778 Деканат 042/613 778

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ, ТрУ ОТВОРИ ВРАТИТЕ СИ ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ БАКАЛАВРИ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
 
На 25. 08. 2014, на тържествена церемония по откриването на академичната 2014 – 2015  студентите – първокурсници, задочно обучение бяха посрещнати от мениджърския екип на Факултета. Декан доц. д-р Красимира Мутафчиева приветства топло новите академици и им пожела успешно личностно и академично развитие, висок дух и творческо усилие в изграждането на собствената личност, образованост и професионално развитие. Връчването на студентските книжки от Декана бе кулминация на събитието, което – надяваме се, ще остане паметен знак в житейския път на всеки от тях. Проф. д-р Марияна Стефанова въведе новата студентска аудитория в академичната атмосфера с вълнуващо експозе на тема: „Академично включване”.
На добър час на нашите млади колеги!
                                                                                                       ДЕКАНАТ

Заповед на Ректора за откриване на академичната 2014/2015 година в Тракийски университет Стара Загора

Програма за откриването на учебната година 2014/2015 в Тракийски университет Стара Загора

Заповед - академичен календарен план за учебната 2014/2015 година в Тракийски университет Стара Загора       

 

 55 ГОДИНИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ В СТАРА ЗАГОРА

     На 18. 06. 2014. в ДИПКУ, ТрУ се проведе XV Национален педагогически форум с международно участие на тема: „Традиции, иновации и предизвикателства в образованието”, посветен на 55 годишнината на институциализираната квалификация на педагогическите кадри в Стара Загора. Наследник на Института за усъвършенстване на учителите, Стара Загора, Департаментът за информация и квалификация на учителите, ТрУ е правоприемник на традициите в квалификационната дейност и в кариерното развитие на учителите. Тази духовна наследственост ДИПКУ споделя с Педагогическия факултет, ТрУ от 2002, когато от Института за квалификация на учителите се обособяват двете структури на Тракийския университет.

     Научният форум бе задушевна среща на настоящи и бивши преподаватели, съзидатели и продължители на образователните традиции в нашия град. След тържествената пленарна сесия, форумът продължи с дискусия на тема: „Стратегия за развитие на педагогическите кадри”, в присъствието на г-жа Йорданова от Дирекция „Квалификация и кариерно развитие на МОН и с уъркшоп „Образователен коучинг” под ръководството на Илдиго Кудлик, Унгария.

     Педагогическият факултет цени високо отличните партньрски отношение с ДИПКУ, с чиито преподавателски състав споделя общи корени и традиции, както и обща работа в перспективата на бъдещето –  проекти, академична и квалификационна дейност.

     ЧЕСТИТ 55 ГОДИШЕН ОБЩ ПЪТ, ТРАДИЦИЯ, СЪДБА И НАДЕЖДА ЗА ПРОМЯНА В ОБРАЗОВАНИЕТО, НА УЧИТЕЛИТЕ, НА УЧИТЕЛИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ - ЕДНА ОТ НАЙ-БЛАГОРОДНИТЕ ПРОФЕСИИ!                

                                                                              ДЕКАНАТ   

 

ПЪРВИ ВЪТРЕШЕН СЕМИНАР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПФ, ТрУ
на тема: „Нашето общо академично бъдеще или как се прави модерно образование?”: кариерно развитие на академичния състав – модерната проблематика на образователната наука и новите решения за практиката; световните академични мрежи и нашата публикационна активност; световните научни тенденции и школи, нашият международен опит и развитието на българските образователни традиции; научна инфраструктура се състоя на 12. 06. 2014 на Старозагорските минерални бани – хотел „Мини Марица изток”.

видео https://www.youtube.com/watch?v=sitLc1UApBs&feature=em-upload_owner
     На кръглата маса присъстваха Зам.-ректор доц. Ани Толекова – научноизследователска и международна дейност, доц. д-р Мирослав Карабалиев – МФ и г-жа Наташа Койнарска – отдел „Разработване и управление на европейски проекти”.
     В свободна атмосфера колегиумът пълноценно диалогизира основни академични проблематики, които са същевременно и набелязани смислообразуващи тенденции на промяна и на успешно съвременно развитие, отговарящо във висока степен на критериите за акредитеционна и рейтингова оценка. Общосподелено бе предложението за рабработване на вънрешно-факултетски проект за модернизиране на педагогическото образование, както и предложението за организиране на събития, повишаващи „относителния дял”  и влияние на хуманитарното направление в Тракийския университет.
                                                                                 ДЕКАНАТ

 В периода 25. 05. – 28. 05. 2014 В Прага се състоя трета работна среща на творческите екипи на международния Европейски проект "Обучение на учителите и родителите на надарените и талантливите деца" (Gifted and Talented ChildrensTeachers' and Parents's Training - акроним GATE): Испания (A.L. LA GALERIA) - координатор на проекта, Чехия (EDU CENTRUM), Италия (IC VR3 San Bernardino - Borgo Trento - VERONA), Великобритания (REFLECTIVE LEARNING - INTERNATIONAL), Литва (Public institution NATIONAL REGION’S DEVELOPMENT AGENCY) и България (ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ).
     Участници в работната среща по проекта от българска страна – доц д-р Галя Кожухарова, доц. д-р Ани Златева, гл. ас. д-р Валентина Шарланова, гл. ас. Анна Арнаудова. (СНИМКИ)
                                                                                            Деканат

 

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

И ПРАЗНИК НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, СТАРА ЗАГОРА;
40 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТАРА ЗАГОРА
 
   
 

ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 20. 05. 2014.

видео https://www.youtube.com/watch?v=iO8Wj8OYmf4

                         ДВИЖЕНИЕ „ЕЗИК БЕЗ ОМРАЗА” НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА
На 14. 05. 2014 в Педагогическия факултет, ТрУ се проведе при голям студентски интерес семинар за онлайн поведение и толерантност, организиран от сдружение „Възможности без граници”, активно подкрепящо движението „Език без омраза” на Съвета на Европа. Кампанията бе осъществена от представители на 7 страни – Германия, Грузия, Литва, Полша, Румъния, Украйна и Швеция.
Събитието бе инициирано от Тракийското дружество, Стара Загора.
                                                               ДЕКАНАТ

 

 

                                      EВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА  ERASMUS +
Доц. д-р Красимира Мутафчиева, доц. д-р Мария Тенева и гл. ас. Златка Желязкова осъществиха ERASMUS + посещение по новоподписан договор за преподавателска мобилност в САБАХАТИН ЗАИМ УНИВЕРСИТЕТ, ИСТАНБУЛ, Р. ТУРЦИЯ – 11. 05. – 17. 05. 2014. Посещението бе отлично организирано от турска страна, а програмата на участниците – успешно реализирана при осезаем колегиален интерес и желание от турски преподаватели и студенти да реализират мобилности по европейската програма в Педагогическия факултет, ТрУ, Стара Загора.
Посещението надхвърли рамките на програмата ERASMUS + с две значими академични събития:
-    Официално посрещане на участниците от Abdulah Aydin – Завеждащ Център за стратегическо развитие, от Зам-декан на Педагогическия факултет Assist. Prof. Bilal Uildimir, от Assist. Prof. Condan Ozturk - ERASMUS + координатор на Университета, Assist. Prof. Hatice Bajraktar, ERASMUS + координатор на Педагогическия факултет; прием и разговор за бъдещо сътрудничество; поздравления от Декана на Педагогическия факултет  Prof. Dr. Hikmet Savci.
-    Официален прием/обяд в чест на българските гости, даден от Зам-ректор Prof. Dr. Bulent Ari. Зам.-ректор Prof. Dr. Omer Inan уважи  ERASMUS + конференцията и изказа своите поздравления.

                                             
Изказваме своята сърдечна колегиална благодарност на Ръководството на САБАХАТИН ЗАИМ УНИВЕРСИТЕТ, ИСТАНБУЛ, на колегите, които всеотдайно се грижиха за доброто ни пребиваване и с които споделихме незабравими впечатления, на студентите, които ни допуснаха до себе си – за изключително топлото посрещане и гостоприемство, за посетените и коментирани учебни часове, за академичния обмен, за  това, че включиха в нашия график културна програма и посещение на забележителности (предоставяйки ни на разположение служебен автомобил за времето на пребиваването ни в Истанбул) на световния мегаполис.
                                                 Участниците в EВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА  ERASMUS

 

                                                           С Ъ О Б Щ Е Н И Е
      Деканското ръковорство на Педагогическия факултет, ТрУ организира вътрешен академичен семинар за преподавателския състав на Факултета, който ще се проведе на 12 – 13 юни – Старозагорски минерални бани – Хотел Мини Марица Изток.
Тема на семинара: „Нашето общо академично бъдеще или как се прави модерно образование?”: кариерно развитие на академичния състав – модерната проблематика на образователната наука и новите решения за практиката; световните академични мрежи и нашата публикационна активност; световните научни тенденции и школи, нашият международен опит и развитието на българските образователни традиции; научна инфраструктура.
      С форума на академичния колегиум отбелязваме 12- годишнината на Педагогическия факултет, ТрУ (03. 07. 2002).
ПРОГРАМА:
12. 06.

08. 00. ч. Тръгване от Стара Загора. Пътуване – с автобуса на ТрУ  по маршрут: кв. „Самара” 3 – начална спирка - ул. „Г. Столетов” – ул. „Отец Паисий” – ул. „Г. Гурко” – ул. „Димчо Стаев” -  бул. „Цар Симеон” – Старозагорски минерални бани.
 09. 00.  – пристигане в Хотел Мини Марица Изток
http://hotels.marica-iztok.com/bg_custom_hotel1.html
09. 00 – 10. 00. – регистрация
10. 00  - 12. 00 – Откриване на семинара. Първо заседание: Председател: доц. д-р Красимира Мутафчиева, Секретар: гл. ас. д-р Румяна Неминска
12.00 – 13. 00 – кафе-пауза
13. 00 – 14. 30 – Второ заседание: Председател: проф. д-р Стефанка Георгиева, Секретар: гл. ас. инж. Христомир Зафиров
14. 30. – 15. 00 – кафе-пауза
15. 00. – 16. 30. – Трето Заседание: Председател: доц. д-р Христо Салджиев, Секретар: гл. ас. д-р Стефан Тончев
19. 30. – Вечеря
13. 06.
10. 00. - Отпътуване
                                                                                               ДЕКАНАТ
                                                            

                                                  П О К А Н А
Последната среща на за академичната 2013/2014 година ще се състои на 29. 05. 2014 от 15. 30. ч. в зала 205 на Педагогическия факултет, ТрУ.
Една малко луда идея от рубриката EXISTENCE: SELF-MADE MAN.
Материали за предварителна рефлексия: SELF-MADE TEXTS
                                                                               ФИЛОСОФСКИ КЛУБ „СФЕРА”
 

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

И ПРАЗНИК НА ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, СТАРА ЗАГОРА

П О К А Н А 

Уважаеми колеги – преподаватели, студенти и служители на Педагогическия факултет, ТрУ,

Академичните събития, посветени на честването на делото на Св. Св. Кирил и Методий и на нашата Alma Mater – Тракийския университет следват общоуниверситетския график: http://www.uni-sz.bg/

Педагогическият факултет, ТрУ чества празника с поредица от събития:

ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ – 20. 05. 2014:

10. 00 ч. – Тържествена церемония по въвеждането в длъжност на „Декан за един ден” и неговия екип;

10. 30. ч. – Декански съвет: приемане на предложения на Студентския Декански екип и връчването им на Декана на ПФ, ТрУ;

11. 30. ч. – 12. 00. ч. – Приемно време на Декана.

АКАДЕМИЧЕН СТУДЕНТСКИ ДЕБАТ: „УЧИТЕЛЯТ И УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛ НА 21. ВЕК: САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЧРЕЗ БЪДЕЩЕТО” – 12. 00. ч. – 13. 30. ч., Аула

Инициатори, организатори и модератори на дебата: 

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ НА ПФ, ТрУ и ФИЛОСОФСКИ КЛУБ „СФЕРА”

     

ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ НА НОВОХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

-  19. 05. 2014, 10. 00 ч., зала 205, Доц. д-р Ани Златева - тема: „Пространството в детската рисунка“

- 21. 05. 2014, 09. 00 ч., зала 12, Доц. д-р Мария Тенева - тема: „Предизвикателството да бъдеш учител в съвременната реалност“

- 21. 05. 2014, 10. 00 ч., зала 205, Доц. д-р Христо Салджиев - тема: „Проблеми пред интеграцията на деца в училище от всички етнически малцинства“

- 22. 05. 2014, 10:00 ч., зала 205, Доц. д-р  Елена Лавренцова -тема: „Социална стратификация”

                                                                                 ДЕКАНАТ

 

                               
ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ, 25. 04. 2014

                                 МЕЖДУНАРОДЕН УСПЕХ ЗА НАШИ СТУДЕНТИ
           На 17-18 април се проведе Втори международен студентски конгрес I(2-nd nternatioal Students’ Congress) в университета Малтепе, Истанбул, Р Турция на тема: “Young Teachers of Future Are Discussing the Teaching Profession at Maltepe University”.
Студенти от Педагогическия факултет на Тракийския университет бяха одобрени и поканен да представят доклади на международната студентска конференция в Истанбул. Свои изследвания, свързани с бъдещето на учителската професия представиха:
Ангелина Ничева Калинова – ПНУП II курс – „Public expectations and administrative evaluation of the function of primary teachers“
Габриела Данаилова Христова – ПНУП IVкурс – „Perception and interpretation of works of the contemporary abstract art by children of primary school age“
Светослав Викторов Коев – Специална педагогика IV курс – „Developing fine motor skills through line drawing of children with mental retardation (7-8 years of age)“
Юзджан Раим Юзеир - Специална педагогика IV курс – „The historical anthropological method for teaching children with special educational needs“.
Поздравяваме ги сърдечно за отличното представяне и им пожелаваме успех в бъдещата им професионална реализация! Поздравяваме сърдечно и доц. д-р Ани Златева, подкрепяща ги в Истанбулския научен тур на младите изследователи.

                                                                                           ДЕКАНАТ

       

 МЕЖДУНАРОДЕН УСПЕХ НА

Тазгодишното четвъртото издание на Международният филмов фестивал за философско късометражно кино “'Eidôlon Festival“ в гр. Лиевин, Франция премина с активното участие на студенти от ФИЛОСОФСКИ КЛУБ “С Ф Е Р А” на Педагогическия факултет, ТрУ.
Авторски филми:
„Всичко е на някой друг, само времето е наистина твое.”-СЕНЕКА
 Филм на Никола Костадинов http://www.youtube.com/watch?v=S8MTaVDBjF4
„Мисълта е връзка с една човешка активност дотолкова, доколкото е стъпка в невидимото, извън всяка природа, всякакво битие, радикална свобода.”- МОРИС МЕРЛО-ПОНТИ
Филм на Радка Динева http://www.youtube.com/watch?v=foKzqgroVRM
Освен  с продукцията си от два късометражни клипа студентите присъстваха на всички прожекции, майсторски класове, открити конференции и дебати.  В тази връзка отбелязваме имената на Тянка Димитрова-Бастрева от „Социална педагогика“ – II курс, задочно обучение, която на безупречен френски изказваше мислите си, а така също и на Радка Динева - „Социална педагогика“-  I курс, редовно  обучение,  която представяше нашия екип в другата зала и осъществяваше, според организаторите, активен диалог на английски език.
Изказваме благодарност на хората, на които нашият екип дължи много за техническата реализация на клиповете. На Никола Костадинов от  „Социална педагогика“, I курс, редовно  обучение - за високите му актьорски умения в първия клип, на Каролина Минчева - за главната и роля във втория филм, на ас. Мартин Ранчев – за подкрепата и за активното му участието във фестивала, на гл. ас. инж. Христомир Зафиров – за техническа подкрепа, и най-вече на доц. д-р Красимира Мутафчиева – Председател на Философския клуб - за вещото мнение по отношение на интерпретираните философски мисли във филмите.  
                                                                ФИЛОСОФСКИ КЛУБ “С Ф Е Р А”

 

 
 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ПФ,ТрУ
Уважаеми колеги,
Срокът за подаване на заявления за участие в преподавателска мобилност по програма ERASMUS + е  9. 05. 2014. Формуляр за кандидатстване и подаване на заявление – Деканат, Секретар.
Университетите-партньори, с които ПФ, ТрУ има сключени договори по ERASMUS + са:

 • Тракийски университет, Одрин, Турция - 5 преподаватели
 • Университет Истанбул, Турция – 5 преподаватели
 • Университет гр. Орду, Турция - 5 преподаватели
 • Университет Загреб, Хърватия - 1 преподавател ( „Специална педагогика“ )
 • Университет Краков, Полша - 3 преподавател („Специална педагогика“)
 • Университет Тарнов, Полша – 5 преподаватели (ангажирани вече от участници в международна конференция)
 • Университет Порталегре, Португалия - 2 преподаватели
 • Университет Сантарем, Португалия - 2 преподаватели  

Резултати от класирането: Зам.-декан доц. д-р Христо Салджиев
                                                                                               ДЕКАНАТ
 

                                                           П О К А Н А
Поредната среща на ще се състои на 24. 04.2014 от 15. 30. ч. в зала 205 на Педагогическия факултет.
PROFILER - УЧИТЕЛЯТ: „ВЪЗМОЖНИЯТ ЧОВЕК”, НЕГОВАТА ОБРАЗОВАНОСТ, СИСТЕМАТА (РАЗВИТИЕ В СВОБОДА - ЖИВОТО „ОБРАЗОВАНИЕ С ВКЛЮЧЕНО СЪЗНАНИЕ” ИЛИ COPY-PASTE ПОДРЕДЕНОСТ ПО ПОСТИНДУСТРИАЛНИТЕ СТАНДАРТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА: КРЕАТИВНОСТ ИЛИ КОНФОРМИЗЪМ – „PRO” И „CONTRA”.
Материали за предварителна рефлексия:
1.„Проблемът за човека във философията” – Мераб Мамардашвили
http://www.psychology.ru/library/00021.shtml
2.„Елементът (Как всичко се променя, когато откриете страстта си)” – Кен Робинсън (с Лу Ароника)
3.„Идеи за една нова философия и стратегия на образованието в България” – Пламен Градинаров
http://www.scribd.com/doc/44243181/IDEI-za-obrazovanieto
4.Визия за нова образователна система – Явор Джонев
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qFOC5qN_-H0
                                                                   ФИЛОСОФСКИ КЛУБ „С Ф Е Р А”  

Управленският анализ е приет от Общото събрание на Педагогическия факултет, ТрУ на 31.03.2014.

1.Управленски анализ на дейността, състоянието и тенденциите в развитието на ПФ, ТрУ (31. 03. 2013 – 31. 03. 2014).

I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ В РАЗВИТИЕ: АКАДЕМИЧЕН ПРОЧИТ НА УПРАВЛЕНИЕТО
Днес, след изминалия половин Декански мандат, все по-отчетливо можем да говорим за събитийността на академичната институция Педагогически факултет, ТрУ в контекста на професионалния ни живот, на неговата мисия, стратегическа ориентация, политики и образователно-научна процесуалност. Все по-ясно осъзнаваме разширяващия се хоризонт на делата си, чието пространство-време уплътняваме с активност, или продънваме с нищо не наваксваща се пасивност – несъстояла се събитийност („dark matter”/”тъмна материя”), която  припознаваме като такава едва със задна дата - като  в „огледало за обратно виждане”- след като сме проходили  „на собствен ход”, „на собствен страх и риск” нови пътища – т. е., когато професионалният ни живот е бил поставян „на карта” – на сериозно, „огнено” изпитание в справянето със задачите в духа на времето, в което разгръщаме професионализма си (или угасваме, спираме се в стената от рутина: тогава и не про-зираме даже възможното благо – светлината, която е могла да ни просветли/просвети)....(Прочети целия доклад)

2. Актуализиране на Правилника за устройство, дейност и управление на ПФ, ТрУ.

3. Попълване състава на Факултетния съвет на ПФ, ТрУ.
                                                                                    17. 03. 2014                                                                                        

CAMBRIDGE CERTIFICATE В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТрУ:
Педагогическият факултет, Тракийски университет, Стара Загора, в изпълнение на договора с езиков център АВО-Бел Езиков и изпитен център, София (отворен изпитен център, оторизиран от Cambridge English Language Assessment) организира провеждането в Стара Загора на следните изпити на Университета Кеймбридж, Великобритания:
Сертификат за преподаване на английски език - TKT (Teaching Knowledge Test)
Module Young Learners
Module 1
Module 2
Module 3
CLIL Module

Положилите изпита кандидати ще получат Кеймбридж сертификат за преподаватели по английски език за съответния модул. Всеки кандидат може да се яви на минимум 1 и максимум 3 модула на една дата.

Изпит Вариант    Дата на изпита Краен срок за регистрация Такса за 1 модул
TKT    на хартия 31.05.2014 г 04.04.2014 г. 79 лв.

 

 

 

 

Сертификат за ниво на владеене на английски език - FCE (First Certificate in English) и CAE (Certificate in Advanced English)

Изпит
Вариант    Дата на изпита Краен срок за регистрация Такса
PB FCE   на хартия 07.06.2014 г. 11.04.2014 г. 325 лв.
PB CAE на хартия 07.06.2014 г. 11.04.2014 г. 342 лв.

Регистрацията за изпитите се извършва онлайн. За целта влезте в сайта http://www.cambridgeexams-avo.com/calendar.php
и следвайте указанията:
1) Изберете от календара датата на изпита и броя модули (за TKT), за които ще правите регистрация.
2) Натиснете бутон Регистрирай се срещу изпитната дата
Важно! Регистрацията за ТКТ се извършва в зависимост от броя модули, на които желаете да се явите. Ако сте решили да се явите само на един от модулите на изпита, изберете ТКТ 1 module. За явяване на два модула – изберете ТКТ 2 modules, а за три - ТКТ 3 modules. На регистрационната бланка задължително отбележете избраните от Вас модули.
3) На следващ екран изберете Регистрирам се от името на организация.
4) На първия ред въведете кода на Вашата организация STSTU01,
5) попълнете регистрационния формуляр с личните данни на кандидата.
6) натиснете Продължи.
7) Потвърдете въведените данни и изберете начин на плащане – с платежно нареждане, за да приключите регистрацията.
Заплащането на таксата се извършва в касата на Педагогически факултет при Тракийски университет, Стара Загора ИЛИ по банков път. Необходимо е да посочите основание за плащане - Изпит ТКТ и брой модули - 1, 2, или 3 модула, за които заплащате такса.
Педагогически факултет, Тракийски университет
BG60 UNCR 7630 3100 1176 08
BIC: UNCRBGSF
УникредитБулбанк
ул.''Армейска'' 9
Желаем Ви успех!

                                         П О К А Н А
Предстоящата среща на   ще се състои на 27. 03. 2014 от 15. 30 ч. - зала 205 на Педагогическия факултет, ТрУ.
Продължаваме работата върху PROFILER: УЧИТЕЛЯТ НА 21. ВЕК – ОБРАЗОВАТЕЛЕН И СОЦИОКУЛТУРЕН ПРОФИЛ
Материал за предварителна рефлексия: филмът
After the Dark: The Philosophers 2013 (“След тъмнината: ФИЛОСОФИТЕ”)
http://www.youtube.com/watch?v=C9hiGDZPEps (Който желае може да получи филма със субтитри на български език на диск или флашка от ас. Мартин Ранчев.)
Философски клуб „Сфера”

  

 

                  ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА В ИТАЛИЯ (24. 02. – 28. 02. 2014)
на творческите екипи на международния Европейски проект "Обучение на учителите и родителите на надарените и талантливите деца" (Gifted and Talented Childrens Teachers' and Parents's Training - акроним GATE): Испания (A.L. LA GALERIA) - координатор на проекта, Чехия (EDU CENTRUM), Италия (IC VR3 San Bernardino - Borgo Trento - VERONA), Великобритания (REFLECTIVE LEARNING - INTERNATIONAL), Литва (Public institution NATIONAL REGION’S DEVELOPMENT AGENCY) и България (ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ).
 
 
   Участниците в проекта от българска страна – доц. д-р Красимира Мутафчиева, доц. д-р Ани Златева, доц д-р Галя Кожухарова, доц. д-р Мария Тенева, гл. ас. Анна Арнаудова, гл. ас. Златка Желязкова, гл. ас. д-р Валентина Шарлановаканят колегите си – преподаватели и студенти, на презентация на международното събитие на 06. 03. 2014 от 11. 00 ч. в зала 205 – Педагогически факултет, ТрУ.

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ  ФАКУЛТЕТ, ТрУ  - НА ТРЕТА ПОЗИЦИЯ  В
НАЦИОНАЛНАТА РЕЙТИНГОВА ЛИСТА – 31. 01. 2014

Третата позиция в националното рейтингово оценяване на 12-те Педагогически факултети в страната (направление „Педагогика”) Педагогическият факултет на Тракийския университет, Стара Загора споделя чрез равни резултати с Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА ФАКУЛТЕТА!
                                                                                                         ДЕКАНАТ

П О К А Н А

    Предстоящата среща на ще се състои на 19. 02. 2014 в 15. 30 ч. - зала 205 на Педагогическия факултет, ТрУ.
     Продължаваме работата върху PROFILER: УЧИТЕЛЯТ НА 21. ВЕК – ОБРАЗОВАТЕЛЕН И СОЦИОКУЛТУРЕН ПРОФИЛ
     ХОЛИСТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ? Преди това да поговорим за ЦЯЛОСТНАТА ЛИЧНОСТ!
     Материали за предварителна рефлексия:
         - Философската и психоаналитична парадигма на цялостната личност на Карл Густав Юнг:
http://liternet.bg/publish13/m_vylkova/chuvstvoto/3.htm

EXISTENCE: ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
         - „200-те топ принципа на успеха” на Робин Шарма – монахът, който продаде своето ферари
Философски клуб „Сфера”

IN MEMORIAM

        Напусна ни проф. д-р Георги Бижков! Бележит учен, обаятелна личност, позната с високия си професионализъм на академичните и учителските среди, както и в публичното пространство у нас и в чужбина. Завършил СУ „Св. Климент Охридски”, специализирал в Германия, Австрия и Русия, проф. Бижков посвещава професионалния си живот и изследователска дейност на педагогиката, на обучението на учителите и на социалните педагози. Професор на СУ „Св. Климент Охридски”, Декан на ФНПП, СУ, Председател на Постоянната комисия по педагогически науки към НАОА (2003-2012), неговата академична кариера е пример за отдаденост и високи постижения.
       През последните години, за Педагогическия факултет на Тракийски университет е висока чест проф. Бижков да бъде ерудиран и високо ценен преподавател, вложил своята творческа енергия в изграждане облика на специалността „Социална педагогика” и на професионалните качествата на студентите-педагози.
        Преподаватели, студенти и служители свеждаме в скръб глава пред паметта на нашия колега и авторитетен учител, пред добрия човек и приятел проф. Георги Бижков.
        ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
09. 01. 2014       АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА
                        ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТрУ

 

 

П О К А Н А

                                              Уважаеми млади колеги,
      Предстоящата среща на  е на 17. 12. 2013 (вторник), 15.30 ч. – зала 205.
Продължаваме работата върху PROFILER: УЧИТЕЛЯТ НА 21. ВЕК – ОБРАЗОВАТЕЛЕН И СОЦИОКУЛТУРЕН ПРОФИЛ.
        Материал за предварителна рефлексия: „Забранено образование” -
                                                                             Философски клуб „Сфера”

   

 

 

СТУДЕНТИТЕ - В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА

      В навечерието на Студентския празник 8-ми декември, 25 бъдещи учители и социални педагози, приключиха платен стаж (240 часа в протежение на шест месеца) в образователни и социални институции по спечелен и управляван от Тракийския университет Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-20013 г.“ - Европейски социален фонд.
      На 05. 12. 2013 доц. д-р Красимира Мутафчиева, Декан на Педагогическия факултет и доц. д-р Ваня Петрова – Зам.-декан, връчиха удостоверения на първите студенти от Педагогическия факултет, завършили студентска практика в реална работна среда отвъд задължителната практика, включена в учебния план на специалностите във Факултета. Студентите получиха адмирациите на Деканското ръководство, благодарност за професионалните усилия, и насърчение за участие в други подобни предизвикателства пред младия творчески дух.
Церемонията премина в колегиален разговор за новите опитности на студентите, за техния радушен прием в приемащите институции, за положителната оценка на съизмеримостта на собствените им компетентности с тези на колегите им от други университети/педагогически факултети.
Предстоящо е приключването на стажа по проекта на още много наши студенти.
                                                                    ДЕКАНАТ

        

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ОТЛИЧИ НАЙ-ДОБРИТЕ СИ СТУДЕНТИ ПО СЛУЧАЙ СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК
      В навечерието на 8-ми декември – празникът на българските студенти, на официална церемония на 04. 12. 2013, Академичното ръководство на Тракийския университет почете своите отличници, оценявайки по достойнство високите индивидуални постижения, както и приносът на този академичен авангард в развитието и влиянието на Университета. Ректорът проф. дсн Иван Станков награди с медали пълните отличници, с грамоти – отличниците, със сертификати за постижения в изследователската работа – творчески изявените студенти. В словото си Ректорът приветства топло и благодари на изявените студенти за усърдната работа. Зам.-ректор доц. дсн Иванка Желязкова награди студентите с високи спортни и художествено-творчески постижения.
       Академичното ръководство на Педагогическия факултет, ТрУ, още веднъж сърдечно поздравява своите отличници и студенти с високи творчески постижения! С пожелания за нови творчески висоти, нека се множат в нашата образователна среда усилията, постиженията, иновативността и удовлетвореността от живота в познанието и професионализма!
                                                                                      Деканат

 


на творческите екипи на международния Европейски проект "Обучение на учителите и родителите на надарените и талантливите деца" (Gifted and Talented Childrens Teachers' and Parents's Training - акроним GATE): Испания (A.L. LA GALERIA) - координатор на проекта, Чехия (EDU Centrum), Италия (IC VR3 San Bernardino - Borgo Trento - VERONA), Великобритания (REFLECTIVE LEARNING - INTERNATIONAL), Литва (Public institution NATIONAL REGION’S DEVELOPMENT AGENCY) и България (ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ).
               Участниците в проекта от българска страна – доц. д-р Красимира Мутафчиева, доц. д-р Елена Лавренцова – координатор, доц д-р Галя Кожухарова – ДИПКУ и гл. ас. Анна Арнаудова канят колегите си – преподаватели и студенти, на презентация на международното събитие на 21. 11. 2013 от 11. 00 ч. в зала 205. На заинтересованите от проблематиката ще бъде предложено участие в проекта.
 
СТУДЕНТСКИ АЛМАНАХ Том 1, 2013, брой 1                                 
 
                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 29. 10. 2013 бе конституиран новият Студентски съвет на Педагогически факултет, ТрУ. Сърдечни поздравления за избора на представителите на всички курсове и пожелания за успешна творческа работа в студентското самоуправление и в партнирането с управленските структури на Факултета в името на академичния и професионален просперитет.
                                                                                                 ДЕКАНАТ
                                                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Лекциите и семинарите/упражненията (разписани в седмичните графици) на преподавателите от Педагогическия факултет, ТрУ, се обявяват за открити за посещение за всички желаещи преподаватели и студенти (ОКС „Бакалавър”, „Магистър” и „Доктор”).
                                                                                                                          ДЕКАНАТ
                                                           

                                                             П О К А Н А

Поредната среща на Философски клуб „Сфера” ще се състои на 28. 11. 2013 – 15. 30 ч. - зала 205, ПФ. Отворени теми за диалог:
 • PROFILER: изготвяме профил на съвременния учител (такъв, какъвто го извикваме от бъдещето в собствените си усилия да го осъществим);
 • MODERATOR: как се модерира философският диалог? – изграждане на диалогичен модел на академично общуване;
 • EXISTENCE: между „отворени врати” и „табу”, или как да внесем в аудиторията лично преживяваната екзистенциална проблематичност.

                                         

 ПРОГРАМА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ  И ПРЕПОДАВТЕЛ ОТ СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ICASSI

(THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF ADLERIAN SUMMER SCHOOLS AND INSTITUTES),

ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА CAMBRIDGE TRAINING CENTЕR, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

28.10-04.11. 2013 ГОДИНА

29 октомври14.00 часа: Практически семинар и обучение на преподаватели от Педагогически факултет базови специалисти от Ресурсен център  за развитие на реципрочна комуникация при деца – аутисти по методиката „ Изграждане на връзка и сътрудничество с хора , попадащи в спектъра на аутизма”.

30 октомври    –   13-17 часа: Лекции с обучителна група   и родители в  Ресурсен център – Стара Загора , обсъждане на стратегии за комуникация с деца аутисти.
31 октомври10-12 часа: Среща с ръководството на ПФи Зам.-ректор „Международни отношения и проекти“ – място на срещата: Деканат на Педагогически факултет.
 14.00 часа: Семинар с базови специалисти от ДМСГД, които се грижат за деца аутисти – място на срещата: ДМСГД.
1 ноември 17.30 -19.30 публична лекция на тема „ Родителски стилове и практики на индивидуалната психология”в Регионална библиотека и участие в празника по случай Деня на будителите:
2 ноември9-16 часа: Лекции в Педагогически факултет в магистърска програма „ Педагогическо и психологическо консултиране” по дисциплина „ Теория и практики на индивидуалната психология”  на тема „ Изграждане на връзка и сътрудничество с хора , попадащи в спектъра на аутизма: зала 12 на Педагогически факултет.
3 ноември  – 9-16 часа: Лекции в ПФ в магистърска програма
„ Педагогическо и психологическо консултиране” по дисциплина „ Теория и практики на индивидуалната психология”  на тема „ Психотравма: травматично събитие, травматично преживяване , травматично поведение”:  зала 12 на Педагогически факултет.
4 ноември  – 10 часа: Лекция по проблемите на комуникацията с деца – аутисти в Дневен център гр. Казанлък, където студенти по специална педагогика на ПФ провеждат своята студентска практика.  
 

ДЕКАНАТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В БТА (16. 10. 2013)
доц. д-р Красимира Мутафчиева – Декан на Педагогическия факултет, доц. д-р Елена Лавренцова – координатор, проф. д-р Цонка Каснакова и Светлозар Недев – организатор на тематична изложба, представиха събития от спечелени от Педагогически факултет и ДИПКУ – Тракийски университет два международни проекта:
       1. Спечеленият в партньорство със Сдружение „Славянски свят” – Пловдив международен проект на тема „Руско-турска освободителна война 1877-1878: обща траектория на паметта в проекциите на настоящето и бъдещето”, осъществяван с финансовата подкрепа на фонд "Руски мир", Договор № 1109Гр/II-137-13. и със съдействието на Россътрудничество – България и Руски културно-информационен център София.

 

 

 

 

ФИНАЛНИ СЪБИТИЯ:
   - Художествена изложба на творбите на участниците в Международния художествен пленер на тема: "Руско -Турска Освободителна война 1877 – 1878 през очите на съвременните художници” 17. 10. 2013, 17. 30. ч. - Регионална библиотека „Захарий Княжеский”, Стара Загора
    - Кръгла маса на тема: „Ролята на Русия в делото за освобождение на Балканите” – 17. 10. 2013, 18. 30 ч. – Хотел „Мериан Палас”, Стара Загора 
 
                                  
     2.Спечеленият Европейски проект по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", регистрационен № 2013-1-TR1-LEO04-477029 на тема "Обучение на учителите и родителите на надарените и талантливите деца" (Gifted and Talented Childrens Teachers' and Parents's Training - акроним GATE).
 
ПРЕДСТОЯЩА ПЪРВА СРЕЩА
през м. ноември, 2013 в Испания на екипите от партньорските страни: Испания (A.L. LA GALERIA)- координатор на проекта, Чехия (EDU Centrum), Италия (IC VR3 San Bernardino - Borgo Trento - VERONA), Великобритания (Reflective Learning - International), Литва (Public institution NATIONAL REGION’S DEVELOPMENT AGENCY) и България (Тракийски университет - Педагогически факултет и ДИПКУ).

 

 

 

 

 ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2013

 

 

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В БТА (26. 09. 2013)
бе представен Спечелен международен проект на тема „Руско-турска освободителна война 1877-1878 гг.: обща траектория на паметта в проекциите на настоящето и бъдещето”, осъществяван при финансова подкрепа на фонд "Руски мир", Договор № 1109Гр/II-137-13 (01.07.2013 до 30.11.2013).
     Доц. д-р Красимира Мутафчиева – Декан на Педагогическия факултет, г-н Васил Стайков – Председател на Сдружение „Славянски свят”, доц. д-р Елена Лавренцова и доц. д-р Галя Кожухарова – координатори и изпълнители на проектните събития представиха партньорството на Педагогически факултет и ДИПКУ - Тракийският университет и Сдружение „Славянски свят”. Специалната подкрепа на Фонд „Руски мир” – Москва и съдействието на „Россътрудничество” в България, както и на Руския културно-информационен център в София позволи реализирането на ред събития в Пловдивски и Старозагорски региони: международен художествен пленер, детски художествен пленер, литературно-исторически четения, концерти, кинопрожекции, изложби и др.
      Целта на партньорството по проекта, възлизащ на 12 195 евро, е задълбочаване на междукултурното взаимодействие на кръстопътя на Руските и Български традиции, поддържане и развитие на общите духовни основания и културни ценности.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
    На основание решение на Академичния съвет на ТрУ от 18. 09. 2013, през учебната 2013/2014 година се разрешават:
    -допълнителни дати за явяване на изпит в рамките на ликвидационната сесия. За целта е необходимо заинтересованите студентите да подадат заявление в Учебен отдел на Педагогически факултет, ТрУ в срок до 27. 09. 2013 (петък);
      -записване в по-горен курс на студенти с три невзети изпита.
20.09.2013                                                                          ДЕКАНАТ

 

Откриване на академичната учебна 2013-2014 година

16.09.2013

ЕДНА УСПЕШНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
В ГАЛЕРИЯ ОТ СНИМКИ
12-13.09.2013

 
CAMBRIDGE CERTIFICATE В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ТрУ:
TKT (Teaching Knowledge Test): Young Learners

Педагогическият факултет, Тракийски университет, Стара Загора, съвместно с езиков център AVO-Bell, София (отворен изпитен център, оторизиран от Cambridge English Language Assessment – част от Университета в Кеймбридж, Великобритания) организира провеждането на изпит за преподаване на английски език в начална училищна възраст – TKT: Young Learners. Положилите изпита кандидати ще получат сертификат от Университета в Кеймбридж, Великобритания.
Изпитът ще се състои в Педагогически факултет, ТрУ, Стара Загора:
Дата за изпита TKT: Young Learners - 01.03.2014г.
Такса за явяване на изпита – 79лв.
Краен срок за регистрация – 07.01.2014г.
На същата изпитна дата могат да се явят кандидати и за другите модули на ТКТ - Module 1, Module 2, Module 3 и CLIL.
На 30.11.2013г. в Педагогическия факултет, ТрУ ще се проведе информационен семинар относно формата на изпита с възможност за безплатен пробен изпит, който ще бъде проверен в Кеймбридж.
Такса за участие в семинара – 12 лв.
Краен срок да заявите участие в семинара – 15.11.2013г.
Заявката може да направите на E-mail: decanat.pf_uni.sz@abv.bg или на тел: 042 613 778042 613 778
Заплащането на таксата може да се извърши по банков път:
BG60 UNCR 7630 3100 1176 08
BIC: UNCRBGSF
УникредитБулбанк
или в касата на Педагогически факултет, ТрУ, Стара Загора.
Семинарът и изпитът се провеждат от езиков център AVO-Bell. Участие могат да вземат студенти и учители, притежаващи ниво на владеене на английски език B1.
За повече информация http://www.cambridgeexams-avo.com/teachers.php?cat=64
 
ДЕКАНАТ

 

 

  

                               НАЙ-КРАСИВАТА И ЕЛЕГАНТНА БУЛКА
Нашата колежка Светлана Колева (Секретар на Деканата) и Йовчо Танев сляха житейските си съдби, сключвайки брак на 25. май 2013. Бляскавата церемония обедини най-искрените благопожелания на близки и приятели на младото семейство Таневи за един прекрасен общ градеж и щастие.
Светле и Йовчо, приемете нашите сърдечни пожелания за пълнокръвен семеен живот в любов и благоденствие! ЧЕСТИТО!
                                                              С обич, колегите от Педагогическия факултет

 

 

 

Доц. д-р Красимира Мутафчиева и доц. д-р Стефанка Георгиева - посещение в Португалия по Европейска програма ERASMUS - мобилност/обмен на преподаватели и студенти (05. - 14. 05. 2013)

to Lisbon via Paris-летище Шарл Де Гол

 Лисабон - Атлантик - Мостът Вашко Да Гама

Лисабон - Атлантик - Кулата Вашко Да Гама

 

Лисабон

 

Лисабон

 

Лисабон

 

Порталегре

 

Порталегре

 

Института по образование на Политехническия университет - Порталегре

 

С колеги от Института по образование - Порталегре

 

С проф. Карлос Афонсо, ERASMUS координатор на Политехническия университет - Порталегре

 

Лекция по Социално образование в час по Социални политики

 

Дискусия - Социално образование

 

Лекция по Музикално образование

 

Workshop - Музикално образование

 

Workshop

 

Със студенти

 

Workshop

 

Лисабон

 

Лисабон

 

Лисабон

 

Лисабон

 

 Синтра - Кралският дворец

 

 Синтра - Кралският дворец

 

 Синтра - Кралският дворец

 

 Синтра - Кралският дворец

 

Синтра

 

Синтра

 

Синтра

 

Синтра

 

С проф. Мария - Елизабет Мендес - ERASMUS координатор на Института по образование

 

 Синтра

 

 Синтра

 
 
От 01.05. до 03.05.2013 г. в гр. Истанбул, Р Турция се проведе международен студентски конгрес THE YOUNG TEACHERS OF THE FUTURE DISCUSS TEACHING PROFESSION. По покана на Малтепе университет – организатор на проявата и осигурил отлични условия за провеждането й, в научния форум участваха около 60 студенти педагози, обучаващи се в ОКС „бакалавър“ от университети от страната-домакин, Иран, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Нихчивар, Гърция, Македония, България, между които и от Педагогически факултет на Тракийски университет. С доклади се представиха:
Христомира Манева Грозева – специалност НУПЧЕ (Motivation for the professional development of the teachers to be, тютор доц. д-р В. Станчева)
Яна Гочева Тонева – специалност ПНУП (Contemporary methodological preparation of the future teacher in physical education and sport, тютор доц. д-р В. Иванова)
Мариян Тодоров Иванов – специалност НУПЧЕ (Possible integrative links to modernize teaching music in elementary school through the eyes of prospective elementary teachers, тютор ас. М. Димитров)
Йорданка Нанкова Михнева – специалност НУПЧЕ (Primary students’ expectations of the teacher of the future, тютор доц. д-р М. Тенева)
Елиф Кязъмова Онбашиева – специалност ПНУП (Some aspects of the methodological preparation of a future primary teacher in physical education and sport, тютор доц. д-р В. Иванова)
Юзджан Раим Юзеир – специалност Специална педагогика (The role of instruction in the cognitive process of the acquisition of knowledge and its objectification in drawing for students with mental retardation aged 12-15).
Научните изложения на българските участници бяха посрещнати с интерес и изслушани с голямо внимание не само от студентската аудитория, но и от преподаватели от Педагогически факултет на Малтепе университет. За блестящото си представяне специални адмирации от Зам. Ректора и Декана получи Йорданка Михнева, студентка от трети курс, специалност НУПЧЕ.
В 10-годишната история на Педагогически факултет при Тракийски университет, това е първо участие на студенти в международен конгрес, провеждащ се в чужбина, участие ползотворно с дискутиране и обмяна на информация по актуални проблеми в областта на педагогическите науки, съвременното образование с обогатяване на професионалния опит и творчески ориентири.