Новини и обяви

Покана за участие в информационен семинар на тема "Европейските програми за научни изследвания и академичен обмен и предстоящите отворени конкурси" на 07.03.2016 г.,  понеделник от 14.00 ч. в зала № 3А на Студентски град. pdf

 

Резултати от зимна изпитна сесия 2015/2016 (приложение 1 към писмо № 163 / 16.02.2016) doc

 

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО 2011 – 2015 г.
 

Във връзка с акредитацията на EAEVE:

Табела за учебна зала ppt

Табела за лаборатория ppt

Табела с име (бадж) ppt

(добавяне на снимка отдясно на името е препоръчително)

 

PROGRAM of the EAEVE expert group about its revisit to the Faculty of Veterinary Medicine at Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria – 16 and 17 April 2015
 

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА НА EAEVE ВЪВ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ВЪВ ВРЪЗКА С АКРЕДИТАЦИЯТА НА EAEVE / FVE
 

Открита е регистрационната процедура за участие в симпозиума за ветеринарни лекари по хуманно отношение към животните, организиран от Европейската комисия - Стара Загора, България 25-26 март 2015г.

 

Европейската комисия организира обучителен симпозиум за практикуващи ветеринарни лекари по хуманно отношение към животните – Стара Загора, България 25-26 март 2015г.

 

Тържествена промоция на абсолвентите от 87ми випуск ветеринарни лекари

 

О Т Ч Е Т за ДЕЙНОСТТА НА ДЕКАНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.02.2013 – 28.02.2014 ГОДИНА

 

90 години Ветеринарномедицински факултет (информация и снимки от тържествата на 30 и 31 май 2013 г.)

 

Доклад на Декана на ВМФ за 90 години Ветеринарномедицински факултет (30 май 2013 г.)

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ /АНЕКС/ КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за дейността на академическото ръководство на ВМФ за периода 03.01.2012 - 31.01.2013 година

 

Правилник за устройство, дейност и управление на ВМФ

 

Facebook страница на Ветеринарномедицински факултет