Новини и обяви

На 27.01.2016 г. ще се проведе обучение на студенти по приложение на възобновяеми енергийни източници в животновъдството.

 

Дипломиране на абсолвенти в Аграрен факултет

 

На 05.11.2015 г. от 10.00 часа в Аудитория №1 на Тракийски университет – Стара Загора (Студентски град) ще се проведе Национален семинар на тема: „Приложение на възобновяемите енергийни източници в животновъдството“.

 

Публични защити на дипломни работи в Аграрен факултет

 

Меморандум приет от участниците в Национална кръгла маса под надслов „Проблеми на селекционната дейност в преживното животновъдство“.

 

Национална кръгла маса под надслов: „Проблеми на селекционната дейност в преживното животновъдство“.

 

Кръгла маса на тема „Възможности за финансиране на аграрната наука и образование в програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

 

Откриване на изложба "Из живота на Аграрен факултет и не само..." по
повод празника на факултета

 

Засаждане на дръвчета на територията на Студентски град

 

Аграрен факултет участва в АГРА – 2015

 

Тържествено дипломиране на абсолвенти в Аграрен факултет

 

Научна конференция с международно участие „Българското земеделие – Хоризонт 2020″ 15-16 май 2014 г. Старозагорски минерални бани СПА хотел Калиста

 

Новият учебник по "Генетика" за студентите от Аграрен факултет при Тракийски университет излезе от печат и може да бъде закупен в книжарницата на университета.

  

Професор дсн Радослав Славов - декан На Аграрния факултет при Тракийски университет - гр. Стара Загора - "Наши студенти са отлични мениджъри и по света"                                                               Интервю във вестник "АгроКомпас"