Полезни линкове

 

  • Национален портал за младежка информация: www.informiram.eu
  • Интернет сайтове  за търсене и предлагане на работа и студентски стажове:

www.staj.bg, www.Rabota.bg,  www.zaplata.bg,  www.Jobs.bg, www.jobtiger.bg, www.Karieri.bg,  www.Dnevnik.bg,  www.nova-rabota.com,  www.karierist.com, www.jobSpace.com, www.jobHow.org, www.BestJobs.bg, www.myCV.bg, www.praktiki.mon.bg, zakarierata.com, www.jooble-bg.com

  • Виртуален кариерен център и тестове за самооценка :

www.mappbg.com- Тестове за самооценка, www.scas.acad.bg, www.CVbook.com- Виртуални  кариерни  центрове

  • Сайтове за образование, кариера и личностно развитие:

www.kakvidastanem.bg- Пътеводител на студента, www.po-dobre.bg, www.svejo.net, www.sveja-idea.com, www.bogatstvo.net

  • Организации, работещи в областта на човешките ресурси:

www.hrdc.bg– Център за развитие на човешките ресурси,  www.jabulgaria.com- Джуниър ачийвмънт-България, www.bhrmda.bg-  Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси

  • Студентски организации:

www.studentshouse.bgНационален студентски дом, www.npss.bg- Национално представителство на студентските съвети, www.aiesek.bg– Световна студентска организация, www.scas.acd.bg– Студентско общество за компютърни изкуства

  • Студентска и преподавателска мобилност за обучение и практика:

www.erasmushouse.eu- Еразъм къща, www.esn.org- Световна студентска мрежа , www.isic.bg  www.researchgate.net - Социална мрежа за изследователи и учени

  • Национални институции за работа с младежта:

www.minedu.government.bg– Министерство на образованието, младежта и науката

  • Институции и организации в град Стара Загора:

www.city.starazagora.net- Община Стара Загора, www.sz.government.bg- Областна администрация Стара Загора, www.chambersz.comТърговско-промишлена палата