Работни места

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА /функции/:

 1. Извършва продажби на лабораторно оборудване, реактиви и консумативи за кпинична лаборатория.

 2. Участва в разработване и оптимизиране на търговската стратегия на компанията.

 3. Участва в организация и подготовка на тръжни документи.

 4. Участва в разработване и реализиране на различни проекти на дружеството.

 5. Изготвя презентации, участва в промоционални проекти - представяне на компанията на конгреси, медийни изяви и пред клиенти в ежедневната си работа.

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Образование: висше образование - медицина, химия или икономика

 2. Квалификация (опит): желатено е да има

 3. Езици (ниво): английски език - на добро ниво писмено и говоримо

 4. Шофьорска книжка - възможност за интензивни пътувания

 5. Компютърни умения - Word, Excel, Power Point, Internet

 6. Личностови особености: комуникативен и мотивиран да работи (да не мрънка, да е повече инициативен отколокото изпълнител на поставени задачи)

 

ОФЕРТА ЗА РАБОТА

 1. Вид на трудовия договор: постоянен с 6-месечен изпитателен срок

 2. Заплата: по договаряне в зависимост от трудовия стаж и квалификацията

 3. Работно време: 8 часа

 4. Работно място: Централен офис в Стара Загора с много пътувания из южна България

 5. Други: осигуровки върху цялата заплата (заплатата се получава по разплащателна карта).

 

 


ПРОГРАМА МЛАД БАНКЕР

 

   Име на фирмата: ПроКредит Банк (България) ЕАД

   Бизнес сектор: Банкиране

   Кратко представяне:

     ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

     ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

   Адрес: Тодор Александров 26, София

   web: http://www.procreditbank.bg/

Описание:

Чрез Програма Млад банкер даваме възможност на бъдещите ни служители да ни опознаят по-добре като институция, да научат повече за нашата бизнес философия, за начина ни на обслужване на клиенти и за принципите, които следваме в ежедневната си работа.

Програма Млад банкер включва още:

   - теоретична част под формата на дискусии с експерти и мениджъри от банката, реални казуси, ролеви игри, проекти и презентации. Провежда се в Учебния център на ПроКредит Банк;

   - практическа част за запознаване с основните задължения на експертите в клоновата мрежа на ПроКредит Банк. Провежда се в цялата страна

Референтен номер: МБ0116

Месторабота: София

Задължения и отговорности:

Ние търсим хора, които имат желание да работят на позиции, свързани с обслужване на клиенти. Тези позиции предполагат:

     - Активна комуникация с потенциални и текущи клиенти на банката;

     - Пътуване в региона на офиса за срещи с клиенти;

     - Разбиране на специфичните потребности на клиентите и предлагане на подходящи банкови услуги;

     - Професионален подход към клиентите, целящ изграждане на дългосрочни бизнес отношения.

Изисквания:

     Какво допълнително очакваме от вас?

     - Да виждате дългосрочното си професионално развитие с нас;

     - Да се обучавате и самоусъвършенствате;

     - Да пътувате и работите в различни градове;

     - Да владеете английски език на добро ниво.

Работно време: 08:30-17:30

Вид заетост: Пълен Работен ден

Възнаграждение: Стипендия + покрити разходи път/настаняване/прехрана

Документи за кандидатстване: Кандидатстване чрез онлайн бланка на: http://www.procreditbank.bg/bg/programa-mlad-banker/page/274

Срок за кандидатстване: Безсрочна

Лице за контакти:

     Име: Борис Панков

     Позиция: Експерт обучения, отдел Човешки Ресурси

     Адрес: Тодор Александров 26, София

     e-mail: Boris.Pankov@procreditbank.bg

 

 

 

 

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА

 

Име на фирмата: Б. Браун Медикал ЕООД

Бизнес сектор: Търговия на едро с лекарства, медицински консумативи и апаратура

Кратко представяне:

Част от немската група Б.Браун, дъщерна фирма, 56 служители, успешно представена на българския

пазар

Адрес: 1592 София, бул. Христофор Колумб № 64, София Еърпорт Център (САК), офис 111;

   Тел/факс: 02 807 6740, факс 02 807 6793

    e-mail: daniela.gidikova@bbraun.com

    web: www.bbraun.com

Информация за работната позиция:

Описание: Временна заетост, свързана с представяне и маркетирине на медициски продукти.

Времетраене първоначално 3 месеца.

Работна сфера: Маркетинг

Месторабота: Стара Загора

Задължения и отговорности:

   Контакти с лекари, пациентски организации и пациенти

Изисквания: Завършен успешно 3 или 4 курс

Работно време: Съобразно свободното време на студента

Вид заетост: Временна

Възнаграждение: По договаряне

Документи за кандидатстване:

   Разговор за уточняване на мотивацията, заявление, ако кандидатът бъде одобрен ще бъде поискано свидетелство за съдимост и  уверение от университета, за да бъде подписан договор.

Срок за кандидатстване: 01 март 2016 г.

Лице за контакти:

     Даниела Гидикова

     Позиция: Ръководител „Човешки ресурси

     Тел/факс: 02 807 6793, факс 02 807 6793

     e-mail: daniela.gidikova@bbraun.com 

 

 

 

Свободна позиция за

ЗООИНЖЕНЕРИ; ВЕТЕРИНАРНИ ДОКТОРИ;

ВЕТЕРИНАРНИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

   Име на фирмата: „ГРАДУС – 1“ ООД

   Бизнес сектор: животновъдство; селско стопанство; месопреработка

   Кратко представяне: Градус е най-големият производител на птиче месо в България. Осъществен е затворен циклъл за реализация на птиче месо.

Фирмата притежава собствен фуражен завод, люпилня, ферми за родителски стада, ферми за угояване на бройлери и предприятие за преработка на птиче месо.

Ферма за отглеждане на норки.

   Адрес: гр. Стара Загора

      Тел/факс: 042/617 101

      e-mail: gradus@gradusbg.com

      web: www.gradus.bg

Информация за работната позиция:

Описание: ЗООИНЖЕНЕРИ; ВЕТЕРИНАРНИ ДОКТОРИ; ВЕТЕРИНАРНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Работна сфера: зоо-инженерна и ветеринарна

Месторабота: обекти на фирма ГРАДУС в гр. Стара Загора, Ямбол, Русе, Чирпан, Нова Загора, с. Маджерито

Задължения и отговорности:  съгласно длъжностна характеристика:

- Осъществяване на контрол за спазване стандартите за качество

- Анализиране на причините за произведена некачествена продукция и предлагане на мерки за отстраняването им

- Разработване и съхранение на документите за мениджмънт на качеството в сътрудничество с отговорниците на съответните направления

Изисквания: Висше образования – Ветеринарна медицина; Зооинженерство

Работно време: пълно 8 часа

Вид заетост: трудов договор

Възнаграждение: по договаряне, изпитателен срок 500 лева

Документи за кандидатстване:

- Автобиография (по образец)

- Копие Лична карта

- Копие от Диплом за завършено образование

- Мед. Свидетелство за работа

- Трудова книжка

- Здравна книжка

- Свидетелство за съдимост

Лице за контакти:

     Име: Кристина Маринова/ Пенка Нейкова

     Позиция: Нач. Отдел ТРЗ

    Адрес: Стара Загора, кв. Индустриялен, Птицекланица Градус, Административна сграда Градус

     Тел/факс: 042/617101; 617 205

     e-mail: gradus@gradusbg.com

 

  
 
 

СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ - МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

Описание:   

Студио за естетична дентална медицина “МЕГАДЕНТ“ е една от първите частни практики и първата частна зъботехническа лаборатория в гр. Стара Загора и региона. Поради нарастващия брой пациенти, развитие на стоматологичната практика и разширяване на екипа от зъболекари, имаме нужда от медицинска сестра.

 

Основната цел на позицията е да подпомага работата на екипа от стоматолози в зъболечението на пациенти.

Изисквания:

- Диплома за завършено медицинско образование;

- Усмихнат, позитивен и инициативен човек;

- Желание за работа в екип, себеусъвършенстване и развитие;

- Лоялност, дискретност и организираност;

- Изключително внимание към детайла при изпълнение на служебните задължения;

- Владеене на чужди езици - предимство.

Ние предлагаме:

- Въвеждащо обучение при постъпване на работа;

- Условия на труд в съвременна материална база;

- Динамична работа в млад и мотивиран екип;

- Възможност за усъвършенстване и придобиване на нови знания;

- Възможност да се запознаете с добри практики и най-новото в стоматологията и зъболечението;

- Трудов договор и осигуровки;

- Дълготрайна заетост;

- Стартово заплащане съобразно уменията и опита;

- Удобно работно място в центъра на гр. Стара Загора.

 

Ако работната позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на e-mail (bushkalova@abv.bg), за да кандидатствате или се свържете с нас за повече информация на телефон: 0887 24 00 33 (Светлана Малчева, офис мениджър).

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю за позицията.

Месторабота:

Гр. Стара Загора, ул. Господин Михайловски 28

 
 
 
 
 
 

Обява за работа за

търговски консултант Мтел магазин

 

      Име на фирмата: Мобилтел ЕАД

      Бизнес сектор: Телекомуникации

      Адрес: София 1309, ул. Кукуш 1, сграда М1

    web: Mtel.bg

Информация за работната позиция:

Описание:   Търговски консултант Мтел магазин град Стара Загора

Референтен номер:7063

Работна сфера: Телекомуникации

Месторабота: гр. Стара Загора

Задължения и отговорности: продажба на продуктите и услугите на Мтел

Изисквания:

Основни изисквания:

       -  умения за убеждаване и висока степен на отговорност;

   - способност за запазване на самообладание в стресови ситуации;

   - готовност за работа на смени;

   - завършено средно  образование;

   - практически опит в сферата на продажбите;

   - добри компютърни умения;  

   - добро ниво на английски език;

Работно време: Сменен режим

Вид заетост: Пълно работно време

Документи за кандидатстване: автобиография

Срок за кандидатстване: 30.11

Лице за контакти:

     Име: Гергана Цвяткова

     Позиция:  Експерт Привличане на таланти

     Адрес: ул. Кукуш 1, сграда М1

     Тел/факс:0882201149

     e-mail: gergana_tsvyatkova@mobiltel.bg

 Линк към апликационната форма за кандидатстване за позицията: