Работни стажове

 

  По-долу е публикуван Графика на централизираната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2016 г. С оглед осигуряването на възможност за участие в програмата и на студенти, които са в последен курс на обучение, за първи път през тази година в кампанията се организират централизирано, както летните стажове (за периода юли – септември), така и стажове, които да се проведат през месец май 2016 г. Подробни инструкции за необходимите действия от страна на координаторите и студентите са описани в графика, като датите за стажовете, които ще се проведат през лятото са отбелязани в колона 1, а за стажовете, които ще се проведат през месец май в колона 3.

 

График на централизираната кампания за студентски стажове в

държавната администрация за 2016 г.

Колона 1


Колона 2


Колона 3

Дати за стажовете, които ще се проведат през месеците юли – септември 2016 г.


Описание на необходимите действия от координаторите/студентите


Дати за стажовете, които ще се проведат през месец май 2016 г.

1 февруари (понеделник) –

18 март (петък)

34 работни дни


Попълване на стажантските позиции (обяви) в портала (http://staj.government.bg/Admin) от координаторите от съответните административни структури/звена.

Координаторите попълват: населено място, наименование на звеното, професионално направление, в което да се обучават студентите, период за кандидатстване и за провеждане на стажа, описание на позицията, кампания и брой на позициите за стажанти. Периодът за провеждането на стажа може да бъде от 10 до 45 работни дни в рамките на съответната кампания.

За стажовете, които ще се проведат в периода юли-септември координаторите избират кампания „Летни стажове 2016 г.“ и попълват период за кандидатстване от 00:00 ч. на 23 март 2016 г. до 23:59 ч. на 17 април 2016 г.

За стажовете, които ще се проведат през месец май координаторите избират кампания „Май 2016 г.“ и попълват период за кандидатстване от 00:00 ч. на 1 март 2016 г. до 23:59 ч. на 15 март 2016 г.


1 февруари (понеделник) –

26 февруари (петък)

20 работни дни

23 март (сряда) –

17 април (неделя)

26 дни


Кандидатстване на студентите.

Изисквания към кандидатите:

- Да са студенти с непрекъснати студентски права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина.

- Да се обучават в професионалното направление, което е обявено за съответната стажантска позиция.

- Да отговарят на специфичните изисквания, когато такива са обявени за стажантската позиция.

Онлайн-кандидатстване на студентите чрез портала. Необходима е регистрация и решаване на тест. Не се разрешава създаването на повече от един профил в портала. Кандидат, за който бъде установено, че поддържа повече от 1 профил в портала, автоматично ще бъде дисквалифициран от програмата, а вторият му профил изтрит. Студентите, които вече имат регистрация, но са минали повече от 6 месеца от полагането на теста, ще държат нов тест. Системата автоматично ще зареди тестовете на всички кандидати. Тестът се зарежда при избора на първата стажантска позиция след натискане на бутона „Кандидатстване“ и не може да бъде спрян или отложен. Тестът е с обща продължителност 40 минути. Всеки студент може да кандидатства само за позиции, които са обявени за професионалното направление, в което се обучава. Кандидатите имат право да изберат до 5 позиции, за които да кандидатстват от Кампания „Май 2016 г.“ и до 5 позиции за Кампания „Летни стажове 2016 г.“. Кандидатстването е окончателно и няма възможност за премахване или коригиране на кандидатурите.


1 март (вторник) –

15 март (вторник)

15 дни

18 април (понеделник) –

20 май (петък)

23 работни дни


Насрочване на интервюта в портала от координаторите от съответните административни структури/звена.

Насрочване на интервюта на избраните кандидати се извършва след първоначалния подбор от координаторите съобразно резултатите от теста и попълнената информация в профила на студента. Насрочването на интервютата се извършва от координаторите онлайн в портала чрез натискане на бутона „Насрочи интервю“. Кандидатите, които не са одобрени за интервю се маркират в портала от координаторите като „Неодобрен“. Всеки студент, на когото е насрочено интервю ще получи известие на имейла от неговия профил.

Провеждане на интервюта със студенти.

Интервютата с български студенти, обучаващи се в чужбина координаторите могат да проведат и неприсъствено чрез телефон, имейл, програми за разговори през интернет и т.н.

Класиране на студентите в портала.

Класирането се извършва от координаторите за всяка една позиция поотделно. Класират се само студентите, които са били одобрени на интервюто. Останалите студенти, които не са били одобрени на интервюто се маркират като „Неодобрен“. Класираният на първо място се маркира с „1“ , на второ с „2“ и т.н. Не е позволено класирането на повече от един студент на първо и второ място, когато обявената стажантска позиция е само една.  


16 март (сряда)–

5 април (вторник)

15 работни дни

25 май (сряда)

 


Публикуване на първото класиране от администратора на портала съобразно извършеното класиране от координаторите от съответните администрации/звена.


6 април (сряда)

 

25 май (четвъртък) –

5 юни (неделя)

12 дни


Кандидатите, класирани на първо място потвърждават стажа си.

След публикуване на първото класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на първо място (отбелязани с „1“ в портала). Кандидатите класирани на първо място трябва да потвърдят желанието си да започнат стаж. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала. Кандидат, който е класиран за повече от един стаж на първо място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да избере. Студент, който е класиран на първо място, но не е потвърдил стажа си в определения срок, отпада автоматично и на негово място се класира следващият по ред кандидат.


6 април (сряда) –

17 април (неделя)

12 дни

9 юни (четвъртък)

 


Публикуване на второто класиране от администратора на портала съобразно свободните позиции, непотвърдени от класираните на първо място студенти.


20 април

 (сряда)

 

9 юни (четвъртък) –

19 юни (неделя)

11 дни


Студентите, класирани на второ място при свободни стажантски позиции, потвърждават стажа си.

След публикуване на второто класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на второ място (отбелязани с „2“ в портала). Кандидатите класирани на второ място трябва да потвърдят желанието си да започнат стаж. Потвърждението се извършва онлайн чрез профила на студента в портала. Кандидат, който е класиран за повече от един стаж на второ място, следва да избере и потвърди кой стаж желае да избере. Студент, който е класиран на второ място, но не е потвърдил стажа си в определения срок, отпада автоматично и на негово място може да бъде класиран следващият по ред кандидат.


20 април (сряда) –

24 април (неделя)

5 дни

20 юни (понеделник)

 


Публикуване на окончателен списък на студентите, които  са потвърдили стажа си.

 


25 април (понеделник)

 

23 юни (четвъртък)

 


Публикуване на списък с позициите, които са останали незаети след първото и второто класиране.

Ако след приключване на първото и второто класиране са останали незаети стажантски позиции, координаторите от съответните структури се свързват лично с останалите кандидати по реда на тяхното класиране по телефон/имейл. Класираните на трето и следващо място не могат да потвърждават онлайн. Ако някой от тях потвърди желанието си да започне стаж, координаторът трябва да го одобри като натисне бутона „Потвърди“ срещу името кандидата.


28 април (четвъртък)

 

1 юли (петък) –

30 септември (петък)


Провеждане на стажовете.

Стажовете могат да бъдат с продължителност от 10 до 45 работни дни. В рамките на централизираната кампания един студент може да проведе само един стаж за месец май и един стаж за месеците юни – септември.

Стажовете се провеждат по индивидуален работен план и с подкрепа от наставник.

Стажовете са неплатени, с възможност за гъвкаво работно време при взаимно съгласие.

Приключване на стажовете.

След приключване на стажа координаторите трябва да потвърдят дали стажантите са завършили стажа си. Това става чрез натискане на бутона „Успешно завършил“ или „Незавършил“.

Всеки стажант, който  успешно проведе своя стаж ще получи Удостоверение за успешно проведен стаж и оценка на придобитите учения.

След приключването на стажа студентите, координаторите и наставниците попълват онлайн формуляри за оценка на проведения стаж.


3 май (вторник) –

31 май (вторник)

 

 

 

Стажантска програма

за студенти от всички курсове на Стапански факултет

 

 

    Име на фирмата: ПроКредит Банк (България) ЕАД

    Бизнес сектор: Банкиране

    Кратко представяне:

      ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

     ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

   Адрес: Тодор Александров 26, София

   web: http://www.procreditbank.bg/

Описание:

     В ПроКредит Банк винаги сме се отнасяли отговорно и с внимание към нашите стажанти, като им предоставяме възможност да работят по реални проекти, споделяме с тях ценни практически знания и им помагаме да се потопят в работната банкова атмосфера. И тъй като летните месеци не са единственото време за стаж, ние в ПроКредит Банк разработихме нова Стажантска програма, в която може да се включите по всяко време на годината.

     По време на стажа си при нас ще имате възможност да се запознаете с бизнес философията и принципите на отговорно банкиране на ПроКредит Банк. В допълнение, ще придобиете опит в клоновата ни мрежа или в различни отдели на Централното ни управление. Ще се запознаете с различни казуси от работата ни с клиенти и партньори, ще научите повече за това как предлагаме качествени услуги и какво означава за нас работата в екип.

     Продължителността и времетраенето на Стажантската програма са съобразени с Вашата натовареност в университета (не е необходимо присъствие на пълен работен ден или всеки ден от работната седмица). Стажът е платен, като стипендията е на база брой присъствени часове.

     Приемаме кандидатури на студенти от различни специалности и курсове (включително 1ви), защото вярваме в ползата от разнообразието и считаме, че умни, будни и търсещи развитие млади хора има във всички университети и специалности. Всеки един от вас, който иска да се учи, развива и обогатява уменията си, може да бъде част от работната атмосфера в нашата банка.

Референтен номер: СТ0116

Месторабота: София

Задължения и отговорности:

     Работа по проекти и други дейности в зависимост от нуждите на съответния отдел/клон.

Изисквания:

     - Сериозно и отговорно отношение към поставените задачи;

     - Желание за придобиване на нови знания;

     - Готовност за открито общуване и изслушване на чуждото мнение;

     - Инициативност и активно участие в задачите на съответния отдел или клон на банката;

     - Добро ниво на владеене на английски език.

Необходимо е да посочите в кой град/отдел в Централно управление искате да бъде проведен Вашият стаж, както и за какъв период от време.  

Работно време: Почасово

Вид заетост: Почасово

Възнаграждение: Стажът е платен  с оглед работните часове.

Документи за кандидатстване: Кандидатстване чрез онлайн бланка на: http://www.procreditbank.bg/bg/stajantska-programa/page/1297

Срок за кандидатстване: Безсрочна

Лице за контакти:

     Име: Борис Панков

     Позиция: Експерт обучения, отдел Човешки Ресурси

     Адрес: Тодор Александров 26, София

     e-mail: Boris.Pankov@procreditbank.bg

 

 

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА EASY CONSULT

 

 

Easy Consult е българска консултантска компания, специализирана в управлението и развитието на човешките ресурси. Работата ни е свързана с извършването на посредническа дейност по информиране и наемане на работа, издадено от Министерството на труда и социалната политика.

Във връзка с разширяването на дейността на търговския ни отдел организираме станатска програма, която да даде възможност на способни и мотивирани кандидати да получат професионална подготовка и да приложат на практика познанията си.

За нас подходящият кандидат притежава:

• Релевантно образование – минимум завършен трети курс;
• Силна мотивация, желание за развитие и постигане на резултати;
• Комуникативност, отговорност и организационни умения;
• Компютърна грамотност – Word, Excel, Power Point, Outlook;
• Отлично владеене на английски език (втори чужд език се счита за сериозно предимство);

Какво ще очакваме от теб:

• Осъществяване на контакт и организиране на срещи с потенциални клиенти на фирмата;
• Подпомагане на търговския екип в цялостния процес;
• Поддръжка на актуална база данни с клиентите на фирмата;
• Извършване на регулярни проучвания на пазара.

Какво ще получиш при нас:

• Платен летен стаж на трудов договор;
• Възможност за запознаване с фирмената култура и работния процес;
• Придобиване на ценни практически познания и опит;
• Реална възможност за започване на работа след приключване на стажа;

Ако виждаш себе си като нашето ново попълнение в търговския ни екип, можеш да ни изпратиш своята кандидатура наcareers@easyconsultbg.com или на http://easyconsultbg.com/jobs/2284 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем
само с одобрените по документи кандидати.

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 1504/ 29.08.2012 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа, валидно до 29.08.2017 г.

 

СТАЖ В ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

 

Представителството на Европейската комисия в България предлага неплатени стажове, съобщава сайтът на институцията.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за такъв стаж, са следните:
- Студент/ка, записан/а в редовна форма на обучение, със завършен минимум втори курс - стажът трябва да е част от обучението на кандидата.
- Задължително владеене на поне един от изброените езици - английски, френски или немски.
- Свободно владеене на български език като роден (или еквивалентно ниво).
- Владеене на друг официален език на Европейския съюз се счита за предимство.
- Актуално уверение от учебното заведение, коeто да удостоверява качеството им на студент.

Желаещите трябва да изпратят:
- Автобиография/CV
- Мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж в Представителството на Европейската комисия в България.
- В мотивационното писмо трябва да бъде упоменат желаният период на стаж и неговата продължителност. Ако тя надвишава 6 седмици, кандидатът трябва да има предвид, че след това няма възможност да кандидатствате за друг (платен) стаж в Комисията.

 

Пълна информация за платените стажове в Европейската комисия може да бъде намерена ТУК
            Кандидатури за стаж в Представителството на ЕК се приемат след 1 октомври 2015 г. на следния адрес: 
COMM-REP-SOF@ec.europa.eu

 

Стажантска програма 2015

Завършил си висшето си образование или си все още студент?  Искаш да натрупаш професионален опит по специалността си или в областта в която желаеш да се развиваш?   Включи се в стажантските програми на Финансова Група Пиреос България Присъедини се към нас и ние ще те научим на основите в банковата дейност и ще ти дадем възможност да придобиеш знания и практически умения в редица направления, сред които: 

Клонова мрежа в страната – Ти ще се запознаеш с продуктите и услугите на Банката. Ще научиш основните процеси по обслужване на клиенти в един банков клон и ще имаш възможност да разбереш повече за доброто банково обслужване.

Корпоративно Банкиране – Ти ще се научиш да поддържаш отношения със съществуващи или нови корпоративни клиенти, с цел дългосрочно сътрудничество. 

Бизнес Центрове за кредитиране на Малки и Средни Предприятия – Ти ще се запознаеш с продуктите и услугите на банката, предназначени за малкия и среден бизнес, ще имаш възможността да участваш в процесите по анализ и провеждане на срещи с клиенти. 

Банкиране на дребно – Ти ще запознаеш с процесите по анализа и  одобрението на кредитите на индивидуалните клиенти. Ще ти бъде предоставена възможността да администрираш и обслужваш запитвания на клиенти по въпроси относно продукти, услуги и правила на Банката.

Кредитна администрация – Ти ще участваш в процесите по администрирането, усвояването и пълното погасяване на кредитите. 

Проблемни кредити – Ти ще осъществяваш мониторинг върху просрочените и неплатени вноски по задължения и ще предприемаш действия за тяхното погасяване. 

Дирекция Правна – Ти ще научиш процесите по подпомагане и защитаване на правните интереси на  банката и ще предприемаш необходимите действия за спазване на законосъобразността на вътрешнобанковите правила и процедури 

Ликвидност и финансови пазари – Ти ще се запознаеш с  практиките по извършване на операции на валутните и финансовите пазари, управление на портфейл от ценни книжа и финансово посредничество на местния и международните капиталови пазари. 

Управление на риска – Ти ще участваш в използването на оценъчни модели за валутния, лихвения, кредитния, ликвидния и операционен риск. 

Финансов контрол – Ти ще съдействаш за  изготвянето на различни видове  вътрешни и външни отчети и справки и ще помагаш за осъществяването на контрол върху изпълнението на финансовия план и бюджет на Банката. 

Организации – Ти ще имаш възможност да участваш в координацията и събирането на бизнес изискванията за въвеждането на нови продукти, дефинирането и тестването на нови функционалности на банковите системи. 

Информационни технологии – Ти ще подпомагаш  разработването и поддържането на Банковите системи. 

Административно-технически отдел – Ти ще работиш съвместно както с оценителски компании, така и с банковите ни клонове и бизнес центрове по въпроси, касаещи изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти, собственост на Банката. 

Човешки ресурси – Ти ще оказваш съдействие по различни проекти в администрирането, подбора, обучението и развитието на човешките ресурси в Банката. 

Маркетинг – Ти ще спомагаш за създаването и поддържането на корпоративната идентичност на банката, ще участваш в реализирането на  маркетинговите стратегии, провеждането на рекламни и ПР кампании. 

 Лизингова администрация – Ти ще натрупаш опит  в процесите по цялостното обслужване при лизинг на автомобили и оборудване. 

Застрахователен брокер – Ти ще съдействаш за изготвянето на всички видове застраховки, касаещи нашите банкови и лизингови продукти 

Чрез стажантските програми ти ще имаш възможност:

<!--[if !supportLists]-->§                       <!--[endif]-->да придобиеш професионален опит чрез практика;

<!--[if !supportLists]-->§                       <!--[endif]-->да бъдеш част от млад и професионален екип за период от 1, 3 или 6 месеца на пълен работен ден;

<!--[if !supportLists]-->§                       <!--[endif]-->да изградиш корпоративно поведение и бизнес етика;

<!--[if !supportLists]-->§                       <!--[endif]-->да продължиш развитието си във Финансовата група Пиреос, след като покажеш добри резултати и желание.

За да бъдеш “Стажант”, е необходимо да:

<!--[if !supportLists]-->§                       <!--[endif]-->си студент във II или по – горен курс на обучение или наскоро завършил;

<!--[if !supportLists]-->§                       <!--[endif]-->си на “Ти” с компютрите;

<!--[if !supportLists]-->§                       <!--[endif]-->владееш английски език;

<!--[if !supportLists]-->§                       <!--[endif]-->обичаш да общуваш и си „екипен играч“ 

 

За да кандидатстваш:  Попълни нашия формуляр или изпрати своята автобиография на jobs@piraeusbank.bg.  Актуални предложения с нашите свободни позициите може да видиш на www.piraeusbank.bg  секция Кариери.

ERASMUS+ Internship Program 

 

    ПроКредит  Банк  е  ориентирана  към  развитие търговска  банка.  Ние  предоставяме  отлично обслужване  както  на  малки  и  средни  фирми, така  и на граждани,  които  желаят  да  спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа:  ценим  прозрачността  в  общуването с  клиентите,  не  насърчаваме  потребителското кредитиране,  стремим  се  да  минимизираме екологичния  си  отпечатък  и  предоставяме  само услуги,  които  се  основават  на  разбирането за  състоянието  на  конкретния  клиент  и  на задълбочен финансов анализ.

        Ако искате да разберете повече за ПроКредит Банк и за нашата дейност, както и да придобиете ценен практически опит, кандидатствайте за ЛЯТНАТА НИ СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА.

Какво ще научите и усвоите?

 За период между един и три месеца ще се запознаете с бизнес философията и принципите на отговорно банкиране в ПроКредит Банк;

 Ще придобиете ценен практически опит в клоновата мрежа или в отделите на Централното ни управление;

 Ще видите как се решават различни казуси от работата ни с клиенти и партньори;

 Ще разберете как обслужваме клиенти и какво означава работа в екип.

Какво очакваме от вас?

 Сериозно и отговорно отношение към поставените задачи;

 Инициативност и активно участие в ежедневните дейности на съответния отдел или офис на банката;

 Желание за придобиване на нови знания;

 Готовност за открито общуване;

 Задължително присъствие на пълен работен ден;

 Добро ниво на владеене на английски език.

Кой може да кандидатства?

   Студенти, без значение от университет, изучавана специалност и завършен курс.

Условия на Лятната стажантска програма

 Продължителност между 1 и 3 месеца (юни – септември 2015г.);

 Ежедневна заетост на пълен работен ден, спрямо работното време на банката;

 Месечна стипендия за периода на стажа.

Къде се провежда?

 Централно управление, гр. София:

Отдел Човешки ресурси;

Отдел Банкови услуги;

Отдел Операции, звено Кредитна администрация;

Отдел Управление на риска, звено Мерки срещу изпиране на пари;

Отдел Проблемни вземания (допълнителни изисквания: студенти специалност Право).

 Клонова мрежа:

- София

- Пловдив

- Варна

- Бургас

- Стара Загора

- Велико Търново

- Плевен

- Русе

Как да кандидатствате?

   Като първа стъпка от процеса на подбор е необходимо да попълните онлайн формата ни за кандидатстване и мотивационното си писмо (да посочите в кой отдел или офис желаете да бъдете на стаж, както и продължителността и периода на провеждане).

   Допълнителна информация за ПроКредит Банк, Лятната стажантска програма и останалите етапи от процеса на подбор, може да откриете на интернет страницата на банката.

Процесът на подбор ще продължи до 30.06.2015 г 

    

 

 

100 СТАЖАНТИ ТЪРСИ ЗА ЛЯТОТО "ВИВАКОМ"

 

  100 свободни стажантски позиции открива VIVACOM през лятото на 2015 г. Всички младежи ще бъдат наети за период от три месеца. Телекомът ще проведе най-мащабната програма за летен стаж в страната за 12-та поредна година под надслов “VIVAJUMP, висок старт за твоята кариера“.

  Като част от лятната програма участниците в нея ще получат конкурентно заплащане и социални придобивки, ще участват в специфични обучения и ще имат възможност да подкрепят социална кауза, демонстрирайки отговорност и загриженост.

  Успешно завършилите програмата ще получат препоръки и сертификати, които да им послужат за висок старт в кариерата пред бъдещи работодатели.

 Кандидатстването започва от 10.03.2015 г. и продължава до 30.04.2015 г.

  Всички желаещи могат да подадат CV и мотивационно писмо на www.vivacom.bg или като кандидатстват чрез официалната фейсбук страница на www.faceboo.com/VIVACOM  по обявените позиции.

 

  Програмата “VIVAJUMP, висок старт за твоята кариера“ ще бъде представена и в Националния дворец на културата на 10 и 11 март 2015 г.

 

МЕСТА ЗА 400 СТАЖАНТИ В ПРОГРАМАТА НА УНИКРЕДИТ

 

  През 2015 г. бъдещите стажанти могат да избират от позиции както в УниКредит Булбанк, така и в дружествата УниКредит Лизинг, УниКредит Факторинг и УниКредит Кънсюмър Файненсинг.

  В банката възможностите за стаж са в клоновата мрежа в цялата страна или в централата в следните области: Банкиране на дребно; Финансови пазари и инвестиционно посредничество; Корпоративно и частно банкиране; Информационни технологии; Операции; Управление на риска и Необслужвани кредити; Банкова сигурност; Обслужване и удовлетвореност на клиентите; Маркетинг и реклама; Връзки с обществеността и комуникации; Човешки ресурси и Център за контакт с клиенти.

  Стажът е с първоначална продължителност 3 месеца, като в зависимост от желанието на стажанта и възможността на банката, може да бъде продължен до 6 месеца. Стажантите получават месечно възнаграждение. За участниците в програмата, на които се налага да съчетават ангажираността си в банката и ходенето на лекции, банката предлага гъвкаво работно време.

 

  Кандидатите за стаж могат да кандидатстват на сайта на УниКредит Булбанк www.unicreditbulbank.bg или да изпратят автобиография и мотивационно писмо на jobs@unicreditgroup.bg със заглавие internship, като крайният срок за подаване на документи е минимум един месец преди желаната дата за започване на стажа.

 

 

 СТАРТИРА СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА И НА "ТЕЛЕНОР"

 

Срокът за кандидатстване е 30 април 2015 г.

  Тази година компанията набира стажанти в следните професионални области: „Регулации“, „Маркетинг“, „Финанси“, „Радио и телекомуникации“, „Връзки с обществеността“, „Обслужване на клиенти“, „Човешки ресурси и администрация“ и „ Информационни технологии“.

  Кандидатите трябва да изпратят своя автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес: traineeship@telenor.bg.

  Стажантската програма ще стартира в началото на месец юли. Стажът в компанията е платен, като продължителността му е два месеца.

  По време на работата си в Теленор, стажантите ще имат шанс да усвоят практически умения в съответната област, както и да разработят собствени проекти под ръководството на персонални наставници. Всички участници ще се включат в обучение по презентационни умения и в специална въвеждаща програма, която ще ги запознае със структурата на компанията, както и с нейната корпоративна култура, мисия и ценности.

Стаж в Райфайзенбанк в София и страната
Стажантите са в сегмент "Малки и средни предприятия" за градовете: София, Пловдив, Стара Загора,Хасково, Бургас, Варна и Русе.
Стажът е с продължителност 6 месеца.
Изисквания към кандидатите:
·                Да са завършили висшето си образование със специалност Икономика, Банково дело, Бизнес администрация, Стопанско управление или друга икономическа специалност.
·                Предимство ще имат кандидатите завършили магистърска степен.
·                Да владеят много добре английски език
·                Да имат отлични комуникативни умения
·                Бързо да се адаптират към промени
За кандидатстване е необходимо да подадете в отдел “Човешките ресурси” мотивационно писмо на английски или български език, в което да посочите, че прилагате:
·                Автобиография и като посочите град, за който кандидатствате.
·                Актуална снимка (формат за документи) на адрес: гр.София 1504, ул. “Гогол” 18/20
За да се регистрирате трябва да попълниете онлайн форма на старницата на банката.
Краен срок: няма посочен

Информация от: http://www.rbb.bg/bg/careers/vacancies/apply/e71d4669cf484643968038395a6a97e2/

 

Платен стаж за завършили студенти
Обществен дарителски фонд – област Бургас предлага стаж на завършили студенти в сферата на хуманитарните науки – връзки с обществеността, педагогика и психология, обществени комуникации или социална психология.
Стажът е осигурен от „Агенция по заетостта”, предлага се за срок от 6 месеца и е платен.
Изискванията към кандидата:
·                квалификация по предлаганата длъжност, придобита през последните 24 месеца
·                да няма трудов стаж, свързан с нея.
·                Автобиография
Условия на стажа:
·                възможност за работа в екип с други млади хора
·                възможност за личностно развитие
·                придобиване на лидерски и комуникационни умения
·                практически опит във вземането на решения, решаването на проблеми
·                управление на събития и проекти
·                водене на преговори и презентации
·                организиране на благотворителни събития и други.
Младежката банка подкрепя младежки проекти и инициативи, които отговарят на нуждите на младите хора и имат за цел дългосрочно въздействие и полза, развиват социални дейности и предприемачество. Младежката банка създава бъдещите лидери на града.
Младежката банка е ресурс създаден от млади хора за млади хора. Младежката банка Ви дава възможност да създадете свой собствен паричен фонд за подкрепа на младите хора в Бургас и да сбъднете мечтите и идеите на вашите връстници в полза на общността.
Изпратете автобиографията си на имейл: fund_burgas@abv.bg .
Краен срок: няма посочен

 

Стаж в Райфайзенбанк
Райфайзенбанк (България) ЕАД  започва програма за стажанти в областта на малкия и среден бизнес за студенти от икономическите специалности на висшите учебни заведения. За стажантската програма могат да кандидатстват студенти последен курс на обучение от икономическите специалности в университети в страната и чужбина, които владеят английски език и имат отлични комуникативни умения.
Стажът ще се провежда в офиси на банката София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Бургас, Варна, Русе и Плевен, като младите специалисти могат да приложат знанията си от университета и да натрупат практически опит в областта на кредитирането на фирми от микро, малкия и среден бизнес.
Програмата включва теоретична подготовка (специализирано въвеждащо обучение) и практически стаж под ръководството на опитни специалисти, които ще подпомагат и наблюдават работата на всеки стажант. Стажът ще бъде заплатен, а на най-добре представилите се стажанти ще бъде предложен постоянен трудов договор.
Райфайзенбанк провежда стажантски програми от 10 години, като от старта си през 2004 г. до момента, са се обучавали над 1000 стажанти, като повече от 40% впоследствие са били назначени на работа в банката. Подробна информация за стажантската програма на Райфайзенбанк може да бъде намерена на сайта на банката www.rbb.bg.

 

Стажант "Продуктов маркетинг"
 Стажът в Софарма трейдинг за позиция Продуктов маркетинг е предназначен за студенти."Софарма Трейдинг" АД, част от групата Софарма, е търговец на едро на лекарствени продукти, медицинска апаратура и оборудване, консумативи, санитарно-хигиенни материали, витамини, хранителни добавки и козметика.

Продължителността на стажантската програма е 3 месеца. Стажът е платен. Направление Продуктов маркетинг в отдел Ексклузивни продукти работи с марки и продукти, които се представляват единствено от „Софарма Трейдинг” и се налагат и развиват на фармацевтичния пазар чрез маркетингови активности и стратегии.

Основни задължения на стажантите:

·                Изготвяне анализи на пазара за групи продукти от ексклузивното портфолио на компанията, с цел ефективно използване на потенциалите на търговските партньори и продуктите, които предлагат;
·                Разработване на концепции относно нови продукти, в съответствие с цялостната стратегия на компанията;
·                Планирането, организирането и провеждането на промоционални и маркетингови кампании и измерване на тяхната ефективност;
·                Организирането и провеждането на продуктови обучения на търговските екипи, като осигурява административна, техническа и логистична подкрепа на ПМ;
·                Изготвянето на бизнес-план за продуктите, с които работят: обем на продажбите, структура, бюджет и канали на реализация.
Изисквания към кандидатите:
·                Успешно завършена бакалавърска степен в областта на Маркетинг, Икономикаили други сходни;
·                Желание за работа във високо динамична среда;
·                Компютърна грамотност MS Word, Excel, Power Point;
·                Много добро ниво на английски език – писмено и говоримо;
·                Интереси в областта на маркетинга;
·                Инициативност, организираност, настойчивост;
·                Отлични комуникативни умения.
Краен срок: няма посочен

 

Име на фирмата: ”Поликонтакт”
Бизнес сектор: Услуги
 
Кратко представяне:“Поликонтакт”е първата и една от най-уважаваните в България организации за консултации,управление на човешките ресурси и международни програми за културен обмен.Основан през 1993г.”Поликонтакт”се развива като национален център чрез първата франчайзингова система в страната.Услугите,които предлагаме са ориентирани както към работодателите,които ценят своя персонал,така и към хората,търсещи професионална реализация
 
Адрес: гр.Врана,ул.”Македония”2
 
Тел/факс: 052/601 601;0888833363
 
 e-mail:contact7@Polycontact.com
 
 web:www.polycontact.com
 
Информация за обявените стажантски позиции:

СТАЖАНТ Човешки ресурси
Поликонтакт предлага стаж в млад и динамичен екип за студенти. Продължителност 1 - 2 месеца, непълен работен ден.

Изисквания:
- да сте студент (бакалавър или магистър);
- икономическа специалност или в сферата на туризма;
- основни компютърни умения;
- да сте отговорни и амбициозни.

Асистент "Маркетинг" на непълен работен ден
Изисквания към кандидатите:

-Може и студенти;
-Английски език на много добро ниво;
-Компютърна грамотност;
-Не е задължителен предишен опит в областта;
-Отлични комуникативни способностти, включително с международни контрагенти ;
-Умения за работа в екип;
-Гъвкавост и инициативност;
-Подреденост и усет към детайли;
-Познания -он-лайн маркетинг,ПР-кампании,маркетингови проучвания.

Документи за кандидатстване:
1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо.
Ние ще ви предоставим всичко необходимо за една успешна кариера.

 
Офис асистент-стажант
Позицията е подходяща за студенти-медицина/или с образование свързано с медицината,с желание за развитие в международна компания.

Основни задължения:
- въвеждане на информация в база данни;
- изготвяне на текущи справки и отчети;
- контакти с клиенти и партньори;
- асистиране при изготвяне на презентации за потенциални клиенти;

Основни изисквания към кандидатите:
- добро ниво на владеене на английски език;
- позитивна нагласа;
- да обичат работата с хора;
- чувство за ред и подреденост при работа с документи.

 

 

Държавната администрация обявява 1572 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове за 2014 г.

 

 

 

На 11 април 2014 г. в 14.00 ч. ще бъдат публикувани 1572 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2014 г. Програмата се провежда успешно за трети пореден път при изключителен интерес както от страна на студентите, така и от страна на държавната администрация. Стажовете, обявени по програмата за 2014 г. са с над 470 повече от обявените за 2013 г.
В Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2014 г. ще могат да участват всички студенти, които се обучават в страната или чужбина без значение от степента, формата на обучението или курса.
Програмата е с фокус върху придобиването на професионален опит, нови знания и умения в реална работна среда, както и възможност за по-добра професионална ориентация на студентите. Стажовете ще бъдат едномесечни, неплатени, с възможност за гъвкаво работно време и ще се проведат в периода 1 юли - 30 септември 2014 г.
Предлагат се стажове в 40 професионални направления като най-търсените от страна на администрацията с най-много обявени стажантски позиции са Икономика (507), Администрация и управление (225), Право (178), Архитектура, строителство и геодезия (98), Информатика и компютърни науки (72), Социални дейности (66) и др.
Условията на програмата са публикувани на Портала за студентски стажове в държавната администрация в раздел Информация за програмата: http://staj.government.bg.
Процедурата за кандидатстване и подбор е изцяло онлайн и се осъществява на портала. Крайният срок за кандидатстване е 11 май 2014 г.
Успех на всички кандидати!
 
Летен стаж за студенти учещи Ветеринарна медицина
/изискване - да имат завършен 4-ти курс/
 
Име на фирмата:ЕТ „БГ-21 Йордан Куртев“ и „Скорпион 21“ ООД
  
Бизнес сектор:Земеделие, млечно говедовъдство, млекопреработка, търговия с млечни продукти.
 
Кратко представяне: „Скорпион 21“ ООД е над 20 години на пазара на млечни продукти с търговската си марка Забърдо.
„ БГ-21 Йордан Куртев“ се занимава с отглеждане на млекодайни говеда вече 15 години и обработва над 2 000 дка годишно.  
 
Адрес:ул. „Захари Стоянов“ 74
гр. Пловдив 4002
Тел/факс: 0888/34-70-34; 0888/60-12-00
e-mail: scorpion21@abv.bg
Информация за стажантската програма
Описание:Ветеринарни процедури; лечение, ваксинации, обезроговяване, подрязване на копита, осеменяване, синхронизация на еструс.
Работна сфера: Млечно говедовъдство.
Месторабота:с. Златовръх
Задължения и отговорности:Спазване на утвърдените протоколи на работа.
Изисквания: Способност за работа в екип, съобразяване с фирмената йерархия, желание за развитие в сферата на млечното говедовъдство, инициативност, отговорност към задачите.
Работно време:Пет дневна работна седмица.
Вид заетост:Летен стаж.
Възнаграждение:допълнително уточняване
Документи за кандидатстване:Завършен 4ти курс
Срок за кандидатстване: 01.06.2014
Лице за контакти:
Име: Пламена Куртева
Адрес: Захари Стоянов“ 74
гр.Пловдив 4002
Тел/факс:0885/22-42-12
e-mail:plamena_kurteva@hotmail.com
 

 

Лятна стажантска програма
Всяка година през месец март VIVACOM разкрива над 80 нови стажантски позиции, разпределени в различни дирекции и отговарящи на изискванията на студентите от различни специалности и университети. Младите хора могат да кандидатстват за стаж в различни направления:"Експлоатация на мрежата", „Продажби", „Маркетинг", „Информационни технологии", „Финанси", „Човешки ресурси", „Връзки с обществеността", „Право и регулация" и „Снабдяване".
По време на стажа си, младите хора получават както практически знания от едни от най-добрите професионалисти в различни области, така и възнаграждение за положения труд в компанията. Част от програмата им е и преминаването през специално създадени за тях обучения по бизнес поведение и презентационни умения. Организирането на екипни презентации им позволява да практикуват наученото и да бъдат оценени от професионална публика. За тях по традиция всяка година се организира и тийм билдинг, на който стажантите могат да разкрият лидерските си качества, уменията и съзтезателния си дух.

 

Целогодишна стажантска програма 
Успехът на лятната стажантската кампания и интересът към нея накара VIVACOM да стартира целогодишна стажантска програма за основните дирекции в компанията, като „Информационни технологии", „Експлоатация на мрежата" и др. Новата инициатива осигурява от 3 до 6 месеца заетост за бъдещите професионалисти, конкурентно възнаграждение и работното време, съобразено с техните учебни ангажименти (4, 6 или 8 часов работен ден). Стажантите работят по приоритетни за компанията проекти и се учат от ключови специалисти на VIVACOM.
 
Стажантски програми в НЕСТЛЕ България
Нестле стартира Европейската инициатива за младежка заетост. Нестле в България е най-голямата компания за храни и напитки в нашата страна и един от най-големите стратегически инвеститори в сферата на хранителната промишленост в страната. 
Според представително проуване, Нестле България е сред първите пет най-предпочитани работодатели, класирани от новозавършили студенти. Компанията предоставя възможност за стаж и работа на специалисти в различни области - икономика, инженерни специалности, електроника, биология, биотехнология, медицина.
Нестле в България разполага с два производствени центъра: фабрика за шоколадови изделия и бисквити в гр. София, която е център по компетентност за шоколадови изделия в Европа и един от трите най-големи центъра за производство на KIT KAT в света и фабрика за сладолед в гр. Варна, която освен производството за местния пазар, осъществява износ за Румъния, Албания, Македония и Грузия.
Лятната стажантска програма дава възможност на студентите да бъдат част от функционирането на компанията за три месеца. До момента 123 стажанта са взели участие в нея.
Младите хора могат да участват и в едногодишна стажантска програма. Тя е предвидена за завършващи студенти без релевантен професионален опит и се разглежда като стартова позиция за компанията.
Можете да кандидатствате на www.nestle.bg/careers/. Там ще намерите подробно упътване как да създадете вашия профил, а чрез онлайн системата за подбор ще можете да разглеждате актуалните свободни позиции, да кандидатствате за избраните от вас и да следите статуса на кандидатурата си.
Стаж в Европейския център за превенция и контрол на заболяванията
 
Европейският център за превенция и контрол на заболяванията организира два пъти годишно стажове за период от три до шест месеца. Дейността на центъра е насочена към подобряване на защитата срещу инфекциозни заболявания на европейско равнище.
По време на стажа одобрените кандидати ще имат възможност да се запознаят с ежедневната работа на центъра, както и да приложат на практика познанията, придобити по време на образованието им.
Търсят се кандидати за следните области: клинични инфекциозни заболявания, микробиология, обществено здравеопазване, епидемиология, статистика в областта на инфекциозните заболявания, социални науки, медицинска информатика, научна комуникация или комуникация на риска и други.
Центърът отпуска месечна стипендия в размер на 1207.83 евро и покрива пътните разходи на стажантите.
Изисквания
Кандидатите трябва да са граждани на държавите - членки на Европейския съюз, на държавите кандидати за членство или на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
Изисква се да имат диплома за завършено висше образование и да владеят поне два от официалните езици на ЕС, от които единият трябва да е английски, работният език на центъра.
Кандидатстване
Желаещите могат да кандидатстват на интернет страницата на центъра.
Краен срок: 30 януари 2014 г.

Допълнителна информация
Подробности можете да научите на интернет страницата на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията

Стажантски програми в администрацията на Президента
Цел на стажантската програма
       Запознаване с работата на администрацията, с дейността и функциите на отделни структурни звена;
 Възможност за прилагане на знания и умения, придобити по време на обучението, на практика в реална работна среда.
Изисквания към кандидат-стажантите
 Записана/завършена бакалавърска, магистърска или докторантска програма в български и чуждестранни висши училища;
 Добро владеене на български, писмено и говоримо;
 Допълнителни изисквания могат да бъдат посочени, пр. добро владеене на чужди езици или сфера на интереси, в зависимост от позицията, за която се кандидатства.
Допълнителни условия и уточнения
 Приоритетно се приемат стажанти, при които провеждането на стаж е част от учебната програма;
 Стажът е неплатен и от него не могат да произтичат искания за застраховки, за покриване на дневни и квартирни разходи, за осигуряване на храна, отпуск, назначение и др. аналогични;
 Продължителността на стажа е най-малко един месец и се определя както в зависимост от учебния план на съответното учебно заведение, така и съобразно възможностите и ангажираността на съответните структурни звена;
 При успешно провеждане на стажа стажантът получава служебна бележка и персонална референция по преценка на прекия ръководител в съответното структурно звено.
Необходими документи за кандидатстване
 Автобиография;
 Мотивационно писмо, адресирано до г-н Росен Кожухаров, главен секретар на президента на Република България; Мотивационното писмо следва да съдържа кратък текст за личните мотиви за кандидатстване за стаж и сферите на интереси;
 Други (по преценка на кандидат-стажанта).
Прием на документи
Приемът на документи се провежда три пъти в годината:
Подаване на документи Уведомяване на одобрените кандидати Период на стажантската програма
10–20
януари;                       21–31 януари;                                         февруари–май
10–20 май
;                            21–31 май;                                               юни–ептември
10–20 септември
;                 21–30 септември;                                   октомври-януари

 В мотивационното писмо кандидатите могат да посочат желания месец в съответния период за провеждане на стажа.
 По преценка на прекия ръководител, кандидат-стажантите могат да бъдат поканени на интервю.
 Одобрените кандидати ще бъдат информирани по електронен път и по телефон.
 Кандидат-стажантите могат да изпратят документи на internship@president.bg , да внесат документите си в Деловодството на Администрацията на президента или да ги изпратят на адрес:
Администрация на президента на Република България
Г-н Росен Кожухаров, Главен секретар на президента на Република България
Бул. „Дондуков" 2
 
Световната банка предлага летни стажове
 Световната банка предлага стажове на младежи, които искат да научат повече за икономическите и социални въпроси от световно значение. По време на програмата стажантите ще имат възможност да подобрят уменията и опита си в работа в международна среда.
 Стажът е платен и когато е възможно, банката предвижда облекчаване на пътните разходи. Стажантите сами трябва да поемат разходите си за настаняване. Повечето стажове се провеждат във Вашнгтон.
 Кандидатите трябва да са граждани на държавите членки на Световната банка. Изисква се да имат бакалавърска степен и да са включени в следдипломна програма, както и да владеят английски език.
 Търсят се кандидати в следните области - икономика, финанси, развитие на човешките ресурси, социални науки, селско стопанство, околна среда, развитие на частния сектор и други.
 Всички кандидатури се подават онлайн.
 Краен срок за летните стажове (от юни до септември): 31 януари 2014 г.
 Подробности можете да намерите на интернет страницата на Световната банка.

 

 

 Летни стажантски програми в БУЛАГРО 

 

Стажант с агрономически профил (2 места)

 

Лятната стажантска програма при нас е  възможност  току  що  завършили  студенти  или  студенти  в  последните  два  курса  от  обучението  си  да усъвършенстват в практиката натрупаните до момента знания. Стажът е с минимална продължителност от 6 седмици, разположени  в период между 1 юли и 15 септември. Ангажираността  е  на  пълен  работен  ден  и  кандидатите  получават  месечно  възнаграждение  за  участието  си  в програмата. Графикът на провеждане се определя от потребностите на компанията за периода и възможността за присъствие на стажантите. 

 Защо стажантска програма в Булагро АД?

-  Възможност за придобиване на практически опит в реална бизнес среда;

-  Обучение под менторството на висококвалифицирани специалисти;

-  Възможност за усъвършенстване в конкретна професионална област;

-  Участие в различни проекти на компанията;

-  Предложения за работа в зависимост от вакантните към тази дата свободни работни места и представянето на студента по време на стажа.

 Кои са успешните кандидати?

-  Студенти след трети курс на обучение в специалности с агрономическа насоченост;

-  Солидни знания в областта на агрономията;

-  Много добра компютърна грамотност;

-  Предишен опит не е задължителен.

 Област на провеждане на стажа:

-  Търговия – предлагане на решения в областта на растителната защита и храненето на растенията, продажба на широк спектър хибридни семена, генетика на водещи компании (1  място);

-  Производство на селскостопанска продукция (1 място).

Ние от Булагро Груп се стремим да поставяме стандартите,които искаме да определят бранша утре. С ангажираното си отношение и ентусиазъм нашите служители всеки ден местят границите на това, което до вчера се възприемаше за отлично.        

Булагро АД е водеща компания в предлагането на решения за растителната защита и торенето, хибридните семена, селскостопанските застраховки и агрономически консултации. 

Ако проявявате интерес очакваме вашата автобиография на e mail hr@bulagro.com, като отбележите стажантското място, към което проявявате интерес.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Ще бъде направен контакт само с предварително одобрените кандидати. 

 

Стажант с икономически профил (1 място)

 

Лятната стажантска програма при нас е  възможност  току  що  завършили  студенти  или  студенти  в  последните  два  курса  от  обучението  си  да усъвършенстват в практиката натрупаните до момента знания. Стажът е с минимална продължителност от 6 седмици, разположени  в период

между 1 юли и 15 септември. Ангажираността е на пълен работен ден и кандидатите получават месечно възнаграждение за участието  си  програмата. Графикът на провеждане се определя от потребностите на компанията за периода и възможността за присъствие на стажантите. 

Защо стажантска програма в Булагро Машини АД?

-  Възможност за придобиване на практически опит в реална бизнес среда;

-  Обучение под менторството на висококвалифицирани специалисти;

-  Възможност за усъвършенстване в конкретна професионална област;

-  Участие в различни проекти на компанията;

-  Предложения за работа в зависимост от вакантните към тази дата свободни работни места и представянето на студента по време на стажа.

 Кои са успешните кандидати?

-  Студенти след трети курс на обучение в специалности с икономическа насоченост;

-  Много добро аналитично мислене и работа с числа;

-  Много добра компютърна грамотност;

-  Предишен опит не е задължителен.

 Област на провеждане на стажа:

-  Подпомагане на различни звена от дейността на компанията – склад, счетоводен отдел, търговска дейност в подготовката на полеви демонстрации и изложения за периода;

Булагро Машини  АД предлага висококачествена селскостопанска техника  и инвентар на световни лидери, част от които са  JOHN DEERE, POETTINGER, HARDI. Компанията разполага с изградена търговска и сервизна мрежа на територията на цялата страна.

 Ако проявявате интерес очакваме вашата автобиография на e mail hr@bulagro.com, като отбележите стажантското място, към което проявявате интерес. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Ще бъде направен контакт само с предварително одобрените кандидати.

 

Стажант с технически профил (1 място)

 

Лятната стажантска програма при нас е  възможност  току  що  завършили  студенти  или  студенти  в  последните  два  курса  от  обучението  си  да усъвършенстват в практиката натрупаните до момента знания. Стажът е с минимална продължителност от 6 седмици, разположени  в периода

между 1 юли и 15 септември. Ангажираността е на пълен работен ден и кандидатите получават месечно възнаграждение за участието  си  в програмата. Графикът на провеждане се определя от потребностите на компанията за периода и възможността за присъствие на стажантите. 

 Защо стажантска програма в Булагро Машини АД?

-  Възможност за придобиване на практически опит в реална бизнес среда;

-  Обучение под менторството на висококвалифицирани специалисти;

-  Възможност за усъвършенстване в конкретна професионална област;

-  Участие в различни проекти на компанията;

-  Предложения за работа в зависимост от вакантните към тази дата свободни работни места и представянето на студента по време на стажа.

 Кои са успешните кандидати?

-  Студенти след трети курс на обучение в специалности с релевантен технически профил;

-  Добро ниво владеене на технически английски език е предимство;

-  Много добра компютърна грамотност;

-  Предишен опит не е задължителен.

 Област на провеждане на стажа:

-  Подпомагане на работата на сервизния екип в извършването на диагностична и ремонтна дейност на предлаганите от компанията брандове селскостопански машини;

Булагро Машини  АД предлага висококачествена селскостопанска техника  и инвентар на световни лидери, част от които са  JOHN DEERE, POETTINGER, HARDI. Компанията разполага с изградена търговска и сервизна мрежа на територията на цялата страна.

Ако проявявате интерес очакваме вашата автобиография на e mail hr@bulagro.com, като отбележите стажантското място, към което проявявате интерес.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Ще бъде направен контакт само с предварително одобрените кандидати.

 

 Стажант с икономически профил (1 място)

Лятната стажантска програма при нас е  възможност  току  що  завършили  студенти  или  студенти  в  последните  два  курса  от  обучението  си  да усъвършенстват в практиката натрупаните до момента знания. Стажът е с минимална продължителност от 6 седмици, разположени  в периода

между 1 юли и 15 септември. Ангажираността е на пълен работен ден и кандидатите получават месечно възнаграждение за участието  си  в програмата. Графикът на провеждане се определя от потребностите на компанията за периода и възможността за присъствие на стажантите. 

 Защо стажантска програма в Булойл ЕООД?

-  Възможност за придобиване на практически опит в реална бизнес среда;

-  Обучение под менторството на висококвалифицирани специалисти;

-  Възможност за усъвършенстване в конкретна професионална област;

-  Участие в различни проекти на компанията;

-  Предложения за работа в зависимост от вакантните към тази дата свободни работни места и представянето на студента по време на стажа.

 Кои са успешните кандидати?

-  Студенти след трети курс на обучение в специалности с икономическа насоченост;

-  Много добро аналитично мислене и работа с числа;

-  Много добра компютърна грамотност;

-  Предишен опит не е задължителен.

 Област на провеждане на стажа:

-  Подпомагане на различни звена от дейността на компанията – логистика, счетоводен отдел, административна дейност и др.

БУЛОЙЛ ЕООД е една от водещите компании за снабдяване на механизацията в селското стопанство с течни горива и масла. Фирмата е добре позната и е с дългогодишни традиции сред фермерите в цялата страна.

Ако проявявате интерес очакваме вашата автобиография на e mail hr@bulagro.com, като отбележите стажантското място, към което проявявате интерес.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Ще бъде направен контакт само с предварително одобрените кандидати. 

 

Платен стаж в Световната търговска организация

 

Световната търговска организация (WTO) предлага платен стаж на студенти в магистърски и докторски програми. Стажовете се провеждат целогодишно в Женева, Швейцария.

Студентите получават заплащане в размер на 60 швейцарски франка дневно, включително за почивните дни и за официалните празници. Стажантите трябва сами да поемат разходите си за път до и от Женева и тези за здравна застраховка.

Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 21 и 30 години и да имат бакалавърска степен в подходяща дисциплина, например: икономика, право, политически науки или международни отношения.

Според нуждите си WTO определя кога да обяви свободни позиции и в кой от отделите й ще се приемат стажанти. Те са избирани от база данни с кандидати, регистрирани на страницата на организацията.

Краен срок за кандидатстване няма – програмата е целогодишна като максималната продължителност на стажа е 24 седмици.

Допълнителна информация може да намерите на уебсайта на WTO.

 

Стажантската програма на Societe Generale Експресбанк

Стажантската програма е предназначена за студенти от специалности, свързани с различни аспекти на банковата сфера.

Стажантската програма на Societe Generale Експресбанк е създадена през 2001 г. с цел да предложи ценен професионален опит, който да улесни интегрирането на младите специалисти в професионалния живот.

Стажантите имат възможност да се потопят в реалната работна среда, в атмосфера, в която биха се чувствали като част от екипа на банката.

Провеждане на стажа

·         Централно управление – Варна и София,

·         клонова мрежа и офиси из цяла България

Продължителност – 2 месеца (юли и август)

Участниците в стажантската програма получават Сертификат за стажа, подписан от ръководството на Societe Generale Експресбанк.

Двата месеца, прекарани в Societe Generale Експресбанк, предоставят реална възможност за стажантите да наблюдават отвътре дейността на нашите служители, да преценят собствените си интереси и способности и евентуално да бъдат сред избраните да работят с нас, ако показват добри резултати и в зависимост от наличните свободни позиции в съответния момент.

Подборът за стажантската програма се отнася за всички градове, където Societe Generale Експресбанк има офиси, и започва в началото на месец март. Документи за стажантската програма се приемат до 31 май.

Достатъчно е кандидатите да изпратят автобиография и мотивационно писмо (в което са уточнили желания град за провеждане на стажа) на английски език на адрес:

sgeb.internship@socgen.com

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Краен срок: 31 май 2013 г.

 

Стажантска програма в Българската фондова борса

 

Стажантската програма е съфинансирана от европейския социален фонд на Европейския съюз. Стажът е платен и е съгласно изискванията на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Очакванията са стажантите да допринасят активно към работата на съответните дирекции/отдели, в които провеждат своя стаж. Предоставят се възможности за изпълнение на конкретни аналитични, емпирични и изследователски дейности. Успешните кандидати ще опознаят работата на БФБ-София и ще имат възможност да приложат на практика теоретичните си познания в областта на капиталовите пазари.

Работата на всеки стажант ще бъде ръководена от ментор, но ще се очаква да бъде инициативен и да работи самостоятелно или в екип с други стажанти или служители на БФБ-София.

Стажантската програма е предназначена за завършили магистри и бакалаври, студенти в магистърска програма. Академичните области, които са в обхвата на дейността на БФБ-София, са: икономика, финанси, инвестиции, капиталови пазари, иконометрия и количествени науки.
Очаква се стажантите да имат отлични умения в областта на математиката и статистиката, езикови умения по български и английски език, добри познания при работа със стандартни Office приложения. Познаването на структурата и тенденциите в развитието на капиталовите пазари е предимство.

Изисквания за участие в програмата:

·         Възраст до 29 години;

·         Завършено висше образование, без трудов стаж по специалността;

·         Да няма участие в проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентични със стажуване при работодател, по специалността, с която се кандидатства по Проекта;

·         Регистрация в дирекции „Бюро по труда”

Срок на стажа
Стажовете се предлагат за период до шест месеца.

Краен срок: няма посочен

Информация от: http://www.bse-sofia.bg/?site_lang=bg&;page=BSE_paid_internship&PHPSESSID=3bbda691cc32d549d361bcb7047c6ce

 

Европейската агенция по лекарствата организира два пъти в годината стажове за наскоро завършили висшисти

Програмата има за цел да запознае участниците с работата на агенцията и ролята й в дейностите на Европейския съюз. Тя ще им даде също практически опит в някой от отделите на агенцията, както и професионален опит в хода на тяхната работа.

Стажът е с продължителност между шест и девет месеца и започва през октомври. Агенцията отпуска на одобрените кандидати месечно заплащане в размер от 1350 паунда и покрива пътни разходи.

Изисквания

Кандидатите трябва да са завършили наскоро студенти от държави членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или страните кандидати за членство. Задължително е доброто владеене на английски език и на друг официален език на ЕС.

Изисква се и опит в област, свързана с дейността на агенцията, например фармация, медицина, природни науки, химия, здравеопазване или информационни технологии. Адвокати, специализиращи законодателство в областта на фармацията, и кандидати с интереси в човешките ресурси, бюджета и счетоводството също могат да участват.

Кандидатстване

Желаещите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, достъпен на сайта на Европейската агенция по лекарствата.

Краен срок: 15 юни 2013 г.

Допълнителна информация

Подробности можете да намерите на интернет страницата на Европейската агенция по лекарствата.

 

Европейската инвестиционна банка обяви свободни позиции за работа и стаж

Институцията търси да наеме финансисти, икономисти, прависти, статистици, инженери и ИТ  специалисти, а  крайните срокове за кандидатстване са между 14 май и 2 юни т.г.

В момента банката приема кандидатури и за редовните си стажантски програми като крайните срокове са между 12 и 19 май т.г.

Подробни описания на отделните позиции и допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на Европейската инвестиционна банка.

 

Европейската агенция по лекарствата предлага два пъти годишно стажове за наскоро завършили студенти. Одобрените кандидати ще получават месечно заплащане в размер от 1350 паунда и помощ за покриване на пътни разходи. Стажът ще започне през октомври.

Програмата има за цел да запознае участниците с работата на агенцията и ролята й в дейностите на Европейския съюз. Тя ще им предостави също практически познания в някой от отделите на агенцията, както и професионален опит в курса на тяхната работа. Стажът е с продължителност между шест и девет месеца.
Изисквания
Кандидатите трябва да са завършили наскоро студенти от държави членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или страните кандидати за членство. Задължително е доброто владеене на английски език и на друг официален език на ЕС.

Те трябва да имат опит в една от област, свързана с дейността на агенцията, например фармация, медицина, природни науки, химия, здравеопазване или информационни технологии. Адвокати, специализиращи законодателство в областта на фармацията и специалисти по човешки ресурси, също могат да участват.

Кандидатстване
Желаещите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, достъпен на сайта на Европейската агенция по лекарствата.

Краен срок: 1 юни 2012 г.

 

Международна организация на труда (МОТ) обяви свободни стажантски позиции в отделите си по човешки ресурси, статистика, финанси, трудово право, информационни технологии, превод, развитие на малки и средни предприятия, изследвания и други.

Кандидатите трябва да се обучават в магистърска или докторска програма или да са завършили преди не повече от една година. Необходимо е владеенето на поне един от официалните езици на МОТ – английски, френски или испански език.

Стажовете ще се проведат в централния офис на организацията в Женева, Швейцария, а продължителността им е между 3 и 6 месеца. МОТ осигурява стипендия, покриващи разходите за живот, на стажантите, които нямат други източници на финансиране.

Кандидатите трябва да попълнят онлайн апликационен формуляр не по-късно от 19 май 2013 г.

Повече информация за различните стажантски позиции както и за процеса за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МОТ.

 

 

Целогодишна стажантска програма “Реализирай мечтите си”

 

Стажантската програма на “Вискомп” ООД има за цел да даде възможност за професионално и личностно развитие за млади хора без стаж по специалността. Задачата, с която се заемаме, е да запознаем теоретично подготвените ученици, студенти, дипломанти и млади, тепърва навлизащи в бизнеса, хора със спецификата и особеностите на програмирането на PHP, като по този начин им осигурим добър старт за кариерно развитие.

Стажантската програма e платена и се провежда в офиса на компанията в гр. Пловдив. Процедурата за подбор преминава през три етапа:

 1. одобрение по документи
 2. интервю и тест
 3. практическа задачка (пробен работен ден)

За да кандидатствате по програмата е необходимо да попълните формуляр (вижте тук) или да изпратите CV на jobs@viscomp.bg. Документи могат да се подават целогодишно, като те се разглеждат и обработват два пъти месечно. Стажантската програма е константно отворена поради непрекъснатият растеж на колектива. Завършилите я успешно, вече преквалифицирани в Младши програмисти, колеги, са доказателство за нейния успех и по тази причина ще продължаваме да я развиваме и в бъдеще.

Стажът е със срок от шест месеца, на пълен, 8-часов, работен ден. Идеята му е след изтичане на този период, на стажантите да бъде предложена постоянна работа в компанията. Това е разликата между нашата програма и летният стаж, който е разпространената за момента практика във фирмите.

Поради постоянният растеж на екипа ни, както стажантските места, така и позициите за напреднали програмисти, са константно отворени през цялата година.

Очакваме Ви! Ще се радваме да се запознаем!

 

 Стажантска програма

 

Фирма: LIEBHERR 

 

За следните отдели:

 

-         Производствена техникаавтоматика и системотехника, машиностроене и уредостроене, машиностроителна техника и технологии, индустриален мениджмънт:

 

-         Конструктивен отдел - машиностроене и уредостроене,  машиностроителна техника и технологии, транспортна техника;

 

-         Лаборатория Развойна дейност – машиностроене, хладилна, климатична или топлинна техника, инж. физика, електроника;

 

-         Управление на качеството – технически специалности;

 

-         Безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда - технически специалности, екология;

 

-         Управление на човешките ресурси – психология, УЧР;

 

-         Производствени отдели - технически специалности;

 

-         Икономически отдели – икономически специалностти;

 

Кой може да кандидатства? – студенти:

 -         от 3-ти и 4-ти курс бакалаварска степен и магистри;

 -         с добра теоретична подготовка;

 -         с желание за работа в промишлеността.

Ние предлагаме:

  -         реална работа на съответната позиция;

  -         възможност за участие в цялостната дейност на компанията;

  -         придобиване на знания и опит.

Необходими документи:

 -       автобиография със снимка;

 -         мотивационно писмо.

Срок за подаване на документите – целогодишно.

Адрес:

Либхер Хаусгерете Марица ЕООД

4202 с. Радиново, обл. Пловдив

тел. за контакт: 0359 (32) 505 399, 505 414

 

 

 

Програма за летни студентски стажове в държавната администрация 2013 г.

Условия за кандидатстване

·        Кандидатите за стаж трябва да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше училище в страната или в чужбина към момента на провеждането на стажа (удостоверява се с Уверение от съответното висше училище)

·        Да се обучават в професионалното направление, което се изисква за конкретната стажантска позиция

·        Да отговарят на специфичните изисквания, когато такива са обявени за стажантската позиция

Стажовете

Студентските стажове са с цел професионална ориентация, придобиване на нови знания и умения в реална работна среда, запознаване с атмосферата и работата в държавната администрация.

Всеки стажант ще бъде подкрепян от наставник, който ще го обучава, напътства и ще му помага през целия период на стажа. Всеки стажант ще проведе своя стаж по индивидуален план, който ще разработи заедно със своя наставник.

Всеки стажант, който успешно проведе своя стаж ще получи Удостоверение за успешно проведен стаж.

В края на своя стаж всеки стажант може да попълни формуляр за обратна връзка и да оцени както наставника си и качеството на проведения стаж, така и да направи предложения и препоръки.

Стажовете са едномесечни (30 календарни дни) в периода юли-септември

Важни срокове

19 април 2013 г. - публикуване на всички обяви за летни студентски стажове в държавната администрация на http://staj.government.bg/

12 май 2013 г. - краен срок за кандидатстване

13-15 май 2013 г. - насрочване на интервюта на студентите, класирани след първоначалния подбор

16-31 май 2013 г. - провеждане на интервютата и окончателно класиране на кандидатите

5 юни 2013 г. - първо класиране

20 юни 2013 г. - второ класиране

28 юни 2013 г. - край на процедурата за подбор

1 юли-30 септември 2013 г. - провеждане на стажовете

Процедура за подбор

Процедурата по кандидатстване е изцяло онлайн и чрез регистрация в портала http://staj.government.bg/. По време на лятната програма всеки студент ще може да кандидатства за максимум 5 стажа. Изборът е окончателен и не може да бъде променян.

Първоначалният подбор на студентите включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на първата им стажантска позиция. Тестът е съобразен с професионалното направление, в което се обучава студента.

Окончателният подбор на кандидатите се осъществява след интервю или друг подходящ метод за подбор.

За всяка успешна стъпка в процедурата кандидатите получават информация на своя имейл и в своя профил в портала.

Всяко от класиранията е публично и ще бъде обявявано на портала на посочените дати.

На първото класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на първо място. На второто класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на второ място.

Класираните на трето и следващо място не могат да потвърждават онлайн. При останали свободни стажантски позиции, координаторите от съответната административна структура ще се свържат лично и/или по имейл, за да поканят кандидатите по реда на тяхното класиране.

„Студенти на стаж в МОМН“

 

 

Цели на програмата „Студенти на стаж в МОМН“:

 1. Предоставяне на възможност на студенти за практическо реализиране на придобитите от тях теоретични знания в реална работна среда;
 2. Запознаване със структурата и функциите на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката и със специфичните дейности на отделните структурни звена;
 3. Придобиване на умения за работа в динамична среда, в сътрудничество с утвърден екип от професионалисти по проблемите на образованието, младежта и науката;

Изисквания към кандидатите за стажантски позиции:

 1. Студенти, с непрекъснати студентски права в последна или предпоследна година на обучение в бакалавърска степен или в магистърска степен на висше образование;
 2. Среден успех от последния завършен семестър не по-нисък от Много добър, 4.50;
 3. Специфични изисквания – в съответствие с приложената към настоящата покана информация за стажантските позиции;

Условия и ред за кандидатстване по програмата „Студенти на стаж в МОМН 2013“:

 1. Студентите кандидатстват в съответствие с приложената към настоящата покана информация за заявени стажантски позиции от дирекциите на Министерството на образованието, младежта и науката; (изтегли ТУК )
 2. Всеки студент може да кандидатства за до три стажантски позиции чрез попълването на един формуляр за кандидатстване.
 3. Документите се подават в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, Приемна с работно време от 8,30 до 19,00 часа.
 4. Срокът за кандидатстване е 10 дни от публикуване на настоящата обява.

Необходими документи:

 1. формуляр за кандидатстване по образец; (изтегли ТУК )
 2. автобиография;
 3. академична справка или копие на студентска книжка.

Начин на провеждане:

 1. подбор по документи;
 2. събеседване

Условия и ред за провеждане на програмата „Студенти на стаж в МОМН 2013“:

 1. С одобрените за провеждането на стаж кандидати ще бъде сключен граждански договор за срок от 6 (шест) месеца. Заплащането по договора е в размер на една минимална работна заплата месечно.
 2. Присъствието на стажантите в МОМН се определя в съответствие с тяхната заетост в съответния университет, съгласувано с прекия ръководител.
 3. На успешно завършилите стажа студенти ще бъде връчен сертификат от МОМН.

    
За повече информация - тел.  9217 559 – Елена Узунова, главен експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция ЧРВОП на МОМН или на електронна пощаe.uzunova@minedu.government.bg и тел. 9217552 – Недялка Атанасова, държавен експерт в отдел „Човешки ресурси“, дирекция ЧРВОП на МОМН или на електронна поща n.atanasova@minedu.government.bg .

Стажант в корпоративен филиал за гр. Пловдив и гр. Стара Загора на УниКредит

 

 

Стажантите ще получават месечно възнаграаждение, а срока на стажа е три месеца. Основната дейност на стажантите е свързана с администриране на дейностите на корпоративния филиал, подпомагане на мениджърите специалистите, работещи с корпоративни клиенти и др.

Изисквания към кандидатите:

·                     студенти в трети, четвърти курс или учащи в Магистърска програма по Икономическа специалност

·                     добра компютърна грамотност – MS Office - Word, Excel

·                     Динамична, инициативна и организирана личност

·                     Комуникативни и организационни умения

·                     Английски език на много добро ниво

 

Научи повече на www.unicreditbulbank.bg и кандидатствай на

jobs@unicreditgroup.bg

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

УниКредит Булбанк е най-голямата банка в България – партньор на над един милион клиенти–физически лица, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др. В банката работят около 4000 човека в над 200 филиала в цялата страна.

Стажантската програма в УниКредит Булбанк е възможност на способни и мотивирани хора да приложат на практика познанията си, както и да получат професионална подготовка в банковата сфера.

Тя е свързана с полудневна или целодневна ангажираност и активна заетост. Пъровначалната родължителност на стажа е 3 последователни месеца. Стажантите получават месечно възнаграждение, като периодите на провеждане могат да бъдат определяни според възможността за присъствие на стажантите. както и необходимостта на банката.

Информация от: http://www.unicreditbulbank.bg/weblayout/groups/bulbankwebsite/@job_vacancies/documents/bbopenpositions

Стажантски места МЕТРО

Всяка година ние приемаме 10 студенти, с които споделяме своите знания и им даваме възможност да упражнят на практика това, което учат в университета. Ние ще ви помогнем да направите уверено първите си крачки в кариерното развитие, като ви осигурим отговорни задачи, по които да работите и ви подкрепим при изпълнението им. Освен отговорностите на вашия екип, вие ще бъдете включени и в цялостната програма за нашите стажанти, която се фокусира върху нуждите и очакванията им.

Стажантски места има в отделите:

·                            Продажби - референтен номер IP 02 OD

·                            Снабдяване - референтен номер IP 02 OMD

·                            Маркетинг - референтен номер IP 02 CMD

·                            Финанси - референтен номер IP 02 FD

·                            Човешки ресурси - референтен номер IP 02 HR

·                            Логистика - референтен номер IP 02 SCM

Защо стаж в МЕТРО?

·                            Ще работите по собствен проект

·                            Ваш по-опитен колега ще ви бъде ментор и ще ви помага в изпълнението на задачите

·                            Ще изградите професионални контакти

·                            Ще работите в международна среда

·                            Можете да получите реална възможност да продължите кариерата си в МЕТРО

Търсим хора, които:

·                            са завършили трети курс от бакалавърска програма

·                            владеят английски език

·                            свободно използват MS Office

Как да кандидатствате:

·                            Автобиография

·                            Мотивационно писмо

·                            Актуална снимка

Изпращайте кандидатурите си до 20 април на адрес jobs@metro.bg. Не забравяйте да напишете референтния номер на отдела, за който кандидатствате.

Стажантска програма в Сибанк

 

Стажантската програма в Сибанк включва летен стаж, 45 дневен стаж и шестмесечесн стаж.

Летен стаж
Ако сте студент във втори или трети курс от специалностите "Финанси", "Счетоводство и контрол", "Международни икономически отношения", "Европеистика", "Маркетинг", "Право", "Икономика и организация на труда", "Английска филология" и др., с приложение в банковия сектор, може да кандидатствате за летен стаж . Стажът продължава до 30 дни и се провежда по Ваш избор в някой от  офисите на СИБАНК в цялата страна.
За да поощри бъдещите банкери, Банката предвижда отпускане на еднократна стипендия за следващата учебна година на избрани от комисия стажанти, при отличен успех и отлично представяне по време на стажа.

Задължителен  45 – дневен  стаж
На студентите последна година от следването, след подбор от комисия, предлагаме начално въвеждащо обучение в Учебен център на Банката и сключване на гражданско правоотношение за определена работа и съответно възнаграждение.

Шестмесечен стаж
Този стаж е предназначен за студенти в годината на дипломиране и освен сключване на  договор за работа на конкретна позиция, с определено месечно възнаграждение, Банката предлага и по-специализирано обучение.

Местата за платените стажове са ограничени.

За последните 5 години над 300 студенти са провели стажа си в СИБАНК и не малък процент от тях след това са започнали работа в Банката.

Документи за стаж през лятото ще се приемат  считано от 01.04.2013г. до 31.05.2013г.

Необходими документи - мотивационно писмо, автобиография и формуляр за заявен интерес по образец на Банката (може да изтеглите формуляра тук), както и допълнителна информация на e-mail:

pcholakov@cibank.bg

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

.

Краен срок: 31 май 2013 г.

Стажантска програма направление Финанси в Мтел

 

 

Искаш да се запознаеш отблизо с телеком бизнеса? Мтел предлага различни стажантски позиции.

Ако целта ти е:

·                да придобиеш нови знания и умения в областта на интересите си

·                да подпомагаш основни дейности в съответния отдел

·                да покажеш иновативен подход и да развиеш потенциала си

И притежаваш:

·                желание и воля да опознаеш бизнеса ни

·                креативност, инициативност и проактивност

·                отговорност към поставените цели

·                успешно завършен трети курс в съответната област

·                отлична компютърна грамотност – MS Office

·                много добро ниво на владеене на английски език

Компанията предлага:

·                да избереш сам областта на стажа ти

·                да участваш в различни проекти в мултинационална среда

·                да приложиш знанията и идеите си на практика

·                да се потопиш в ежедневния ритъм на телеком бизнеса

·                да учиш от най-добрите специалисти в бранша

Стажантската програма е целогодишна, стажът е платен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца.

Кандидатствай като попълниш електронния формуляр и не забравяй да прикачиш мотивационното си писмо.

Ако професионалната ти насоченост е в направление, различно от обявените, можеш да използваш универсалния формуляр за кандидатстване, като в полето с интереси избереш „Стажантска програма“.

Начало на стажантската програма: юни 2013 година

Краен срок: 30 Април 2013 г.

Информация от: http://www.mtel.bg/obyavi-za-rabota/mm/jobapplication/mc/index/ma/details/id/2896

 

Стажантска програма 2013 на УниКредит Булбанк

 

Защо в УниКредит Булбанк?

УниКредит Булбанк е част от водещата eвропейска финансова институция  УниКредит и най-голямата банка в България - лидер в областта на корпоративно, инвестиционно и частно банкиране и сред основните банки на пазара при  банкирането за граждани и домакинства.  В България, групата е представена още с УниКредит Факторинг, УниКредит Кънсюмър Файненсинг, УниКредит Лизинг и Pioneer Investments.

Ние се стремим да предлагаме нов начин на банкиране и иновативни решения за нашите клиенти. Инвестираме в развитието на младите хора чрез международни образователни и стажантски програми, стипендии, обучения, проекти и партньорства със студентски асоциации.

 

Ние ти предлагаме:

  Да бъдеш част от екипа на най-голямата банка в България за 3 последователни месеца;

  Да се учиш от практиката с подкрепата на доказаните професионалисти в банката;

  Работа по интересни и предизвикателни задачи;

  Месечно възнаграждение;

  Възможност за започване на работа след стажа;

  Сертификат за успешно завършен стаж.

 

Ти си идеалният кандидат,защото:

  Си дипломант или студент последен курс на обучение в специалности, свързани банковия бизнес – икономически, юридически, в сферата на информационните технологии или бизнес администрацията;

    Имаш отлична компютърна грамотност;

    Владееш свободно английски език;

     Имаш интереси в областта на банкирането;

     Твои отличителни черти са добрите ти комуникативни умения, инициативност, организираност и ти е приятно да работиш в екип.

 

Областите, в които можеш да започнеш стаж са:

 

В цялата страна:

    Филиали на Банкиране на дребно и Корпоративни центрове на Корпоративно банкиране във всички региони - София, Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Плевен. 

Как да кандидатстваш?

Посочи ни желаните от теб област и период за провеждане на стажа. Крайният срок за подаване на документи е минимум един месец преди започване на стажа.

Изпрати ни автобиография и мотивационно писмо на:

E-mail: Internship@UniCreditGroup.Bg

Subject: Internship 2013 или Референтен номер (ако такъв е посочен).

 

 

Име на фирмата:TOP MIX

 

Бизнес сектор: Производство на комбинирани и допълващи фуражи

 

Кратко представяне:

ТОП МИКС е компания за производство на комбинирани фуражи. Вече повече от тринайсет години се стреми да отговори и на най-високите изисквания на своите клиенти. В края на 2011 година компанията съвместно със световния лидер във фуражната промишленост Бюлер,  приключиха проект за над 9.5 милиона лева и понастоящем ТОП МИКС разполага с най-модерния производствен комплекс в България.

ТОП МИКС е доказана и разпозната марка на пазара, съчетаваща качество на продукцията, удовлетворение у своите клиенти, стремеж за постигане на оптимални резултати при фермерите – висока продуктивност при ниска себестойност на животинската продукция. Чрез професионално отношение екипът на организацията се стреми винаги да отговори и на най-високите изисквания на пазара.

В ТОП МИКС, нашата визия е „Да дадем думата на животните”. Това символизира нашето призвание към фермерите, да дадем най-нужното, от което се нуждаят техните животни. За да можем да следваме нашата бизнес стратегия, се стараем да привличаме перспективни и мотивирани хора към нашия екип.

Адрес:Панайот Хитов 14

web: http://topmix.org/

 

Информация за работната позиция/стажантската програма

Описание: Тази година ТОП МИКС стартира стажантска програма, насочена към млади специалисти, завършващи или скоро завършили висшето си образование. Като стажант Вие ще имате възможността да придобиете теоретични и практически знания и умения, както за дейността на компанията, така и за целия отрасъл. Програмата е с продължителност ……. месеца, в рамките на които Вие ще преминете през всички основни отдели: „Маркетинг”, „Продажби”, „Производство”, „Логистика”, „Финанси”, придобивайки ценна подготовка за преминаване от университетската среда към професионална реализация.

Стажантите ще бъдат наемани при регламентирани условия на труд, с гарантирано месечно трудово възнаграждение и допълнителни социални придобивки. След изтичане срока на програмата в зависимост от Вашето представяне и нашите възможности, бихме могли да Ви предложим постоянна работа.

 

Работна сфера: „Маркетинг”, ”Продажби”, „Финанси”,” Логистика”и ”Производство”

Месторабота: Сливен

Изисквания:

-          Tехническо, инжинерно и икономическо образование, с насока животновъдство;

-          Студенти с магистърска степен или последен курс от бакалавърска степен, специалност „Зооинжинерство”, ”Техника и технология”, ”Икономика и управление на бизнеса”, ”Предприемачество и иновации”;

-          Умения за работа в екип;

-          Инициативност;

-          Организаторски способности и умения;

-          Toчност и отговорност;

-          Внимание към детайлите;

-          Умение за приоритизиране на задълженията;

-          Способност да установява контакт с клиенти;

-          Владеене на MS Office;

-          Владеене на Английски език.

Работно време: 8:00-17:00

Вид заетост: Пълно работно време

Възнаграждение: Платен

Документи за кандидатстване: CV и Мотивационно Писмо

Срок за кандидатстване: 15 Май.2013

 

Стажантска програма 2013 Мtel

 

Направи следващата стъпка с нас

 

 

 

Всяка година предоставяме възможност на талантливи млади хора да се потопят в ежедневния ритъм на реалния бизнес. Ставайки част от нашата стажантска програма студентите имат възможността да придобият нови знания и практически бизнес умения.

Ние се стремим да бъдем партньори на млади таланти, които имат желание за развитие и амбиция да направят първата стъпка в кариерата си, черпейки от опита на едни от най-добрите специалисти в бранша.

Предимства:

 • Да избереш областта на стажа, според интересите ти
 • Да се присъединиш към една от най-бързо развиващите се индустрии
 • Да опознаеш корпоративната култура и спецификата на телекомуникационния бизнес
 • Да приложиш знанията си на практика и да развиеш потенциала си
 • Да участваш в различни проекти в мултинационална среда
 • Да работиш с едни от най-добрите професионалисти в бранша и да спечелиш много нови приятели
 • Да получиш шанс за развитие и бъдещо назначение на постоянна длъжност в компанията

Изисквания:

 • Да са завършил успешно трети курс
 • Отлична компютърна грамотност
 • Много добро ниво на владеене на английски език
 • Да имаш интерес към конкретна област
 • Предишен професионален опит не се изисква

Процес на провеждане на стажа:

В началото на програмата всеки стажант навлиза в работния процес и се запознава с отговорностите си с помощта на наставник, който подготвя план за провеждането на стажа, подпомага и контролира изпълнението на поставените задачи. Стажантите участват в традиционните за компанията доброволчески тимбилдинги и вътрешни инициативи, стимулиращи креативното мислене и иновативни идеи. В края на програмата наставникът и стажантът оценяват степента на изпълнение на целите и ефективността на програмата. Всички участници получават специални сертификати за успешно завършена стажантска програма на официална церемония.

Кандидатстване:

Можеш да кандидатстваш за стаж, като попълниш електронния формуляр според направлението, в което проявяваш интерес в секция Обяви за работа. Не забравяй към кандидатурата да прикачиш мотивационно писмо. Стажантската програма е целогодишна, стажът се заплаща, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Ако професионалната ти насоченост е в друго направление, различно от обявените, можеш да използваш универсалния Формуляр за кандидатстване, като в полето с интереси избереш „Стажантска програма“.Крайният срок за кандидатстване е 30.04.2013г.

 

 

   Фирма: Vivacom

Позиция:

Стажант Счетоводство

    Работна сфера:

Счетоводство,  контрол,  финанси

Референтен номер:

1302

Задължения и отговорности:

• Обработва първични счетоводни документи
• Изготвя периодични справки
• Осчетоводява фактури
• Обучава се и работи в SAP
• Подпомага текущата дейност в дирекцията

Начало на стажа юни 2013; продължителност 3 месеца.

Изисквания към кандидатите:

• Завършен 3-ти курс, специалност Финанси или Счетоводство
• Много добра компютърна грамотност – MS Office
• Добро владеене на английски език
• Прецизност и отговорност

Градове:

София

Работно време:

Пълен работен ден

Тип заетост:

Стаж

 

Документи за кандидатстване:

CV
Мотивационно писмо

Предпочитан начин за получаване на документите:

Моля кликнете върху следния линкhttp://vivacom.bg/bg/residential/careers/view?id=stazhant_schetovodstvo и натиснете бутон „Кандидатствай", за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията, не по-късно от 30 април 2013г.

Крайна дата за приемане на документи:

30/04/2013

 

   

Фирма: Cool Travel Bulgaria

 

Работна сфера:

Туризъм, Хотелиерство, Ресторантьорство, Маркетинг, Реклама, PR, Икономика, Финанси, Мениджмънт, IT

 

Описание:

Cool Travel Bulgaria e агенция, която организира студентски и младежки програми. Основана е през месец ноември 2008 година като партньор на една от най-големите американски агенции за културен обмен. Партньор на още над 20 организации и фирми в целия свят, агенцията предлага разнообразни и достъпни за всеки програми: световноизвестната младежка програма за културен обмен на студенти Work and Travel USA и програмите: Work and Study Canada, UK; Стажове в САЩ, Испания, Италия, Гърция; Езикови курсове в Ирландия, Испания, Нова Зеландия, Малта. Cool Travel Bulgaria предлага и услугите Tax Refund USA, UK, Ireland; самолетни билети и всички видове застраховки; издава картите ISIC.
Заради нестихващия интерес, безбройните запитвания Cool Travel Bulgaria желае да предостави възможност за полагане на стаж с получаване на международно признат сeртификат по програмата Work And Travel SPAIN 

За да можеш да участваш трябва да отговаряш на следните условия:
- Да си над 18 години;
- Да си студент или наскоро завършил висшето си образование – редовно, задочно, дистанционно обучение; бакалавър, магистър, в квалификационен курс или специализация; в университет, колеж или друг тип висше учебно заведение;
- Да си с европейско гражданство;
- Да говориш добре английски и/или испански език; всеки следващ чужд език е допълнително предимство;
- Да имаш желание за работа в динамична среда и за усвояване тънкостите на професията.

Заетостта е от 3 до 12 месеца. 

Работата е предимно в сферите:
• Туризъм
• Хотелиерство
• Ресторантьорство
• Маркетинг
• Реклама
• PR
• Икономика
• Финанси
• Мениджмънт
• Административни длъжности
• IT - програмиране и дизайн
• Архитектура
• Фотография
• Други.

- Заетостта е в рамките на 20 до 50 часа на седмица.
- Заплащането е между 200€ и 600€ на месец. Предлагат се и неплатени стажове.
- Ако си студент, имаш право да кандидатстваш за финансиране по програма „Еразъм – практики”, което ти дава възможност за издръжка от точно €438 на месец! Твоят консултант в Cool Travel ще ти предостави всички необходими документи и ще ти обясни условията!
- Допълнителни преимущества: някои работодатели осигуряват БЕЗПЛАТНО квартира, храна, езиков курс, транспорт или други.

Необходими документи при записване:
• Лична карта, студентска книжка и уверение от университета.
• CV на английски или испански език, подготвено с наша помощ
• Мотивационно писмо – повечето работодатели го изискват, за останалите не е задължително, но е в твой плюс.
• Приветлива снимка в паспортен формат и снимка в цял ръст.
• Препоръки, сертификати, дипломи и др. – също са в твой плюс.
• Европейска здравна книжка
• Застраховка за инциденти и заболявания, които не са по Здравна каса – при нас може да избереш възможно най-евтиния вариант, който се предлага от застрахователните компании в България.

Ако всичко описано до тук представлява интерес за теб, искаш да трупаш опит в известни и големи компании доказали се на световния пазар и да получиш световно призна сертификат кандидатстваj по тази обява като ни изпратиш CV на английски или посетиш един от нашите офиси в цялата страна!

Изисквания към кандидата

Образование: , Профил: редовно, задочно, дистанционно обучение; бакалавър, магистър, в квалификационен курс или специализац

 

Езикови познания:

Английски език

 

Трудов опит:

Стажант

 

Ние предлагаме

 

Вид заетост:

Пълен работен ден

 

Срок на заетост:

Сезонна

 

Договор:

Трудов срочен

 

Ниво в йерархията:

Студенти/Стажанти

 

Трудово възнаграждение:

От 400 до 1200 лева на месец

 

Категория:

Ресторантьорство
Туризъм и хотелиерство
Други
Работа в чужбина

 

Ниво:

Стажант

 

Населено място:

Гр. Благоевград, Гр. Стара Загора, Гр. Бургас, Гр. Варна, Гр. Пловдив, Гр. София, Гр. Велико Търново, Гр. Свищов

 

Дата:

4.Март.2013

 

Емайл:

tarnovo@cooltravel.bg

Организация:

Куул Травел ООД

 

Организация:

Фирма/Организация Директно търсеща служители

Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.

 

Оферти от работодателя

Туризъм, хотелиерство, рестора

 

Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 208 288 автобиографии и 27 722 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.

  

 

Стажантски програми по Маркетинг

 

Дайрецт Маркет мадия

Валидна от 15 Февр. 2013 до 30 Юни 2013

Име на фирма: Дайрецт Маркет мадия

Подател: Нора Даракчиева

Адрес: Пловдив, ул. Капитан Райчо 50

Email: dmm.stazhanti@gmail.com

Телефон: 032 64 84 98

Уеб сайт: http://dmm-bg.com

Фирма „Дайрект Маркет Медия“ – Пловдив, в стажантския си център ’Learning by Experience’, предлага на инициативни хора - студенти и завършили, с интереси в областта на маркетинга, PR и бизнес комуникациите и с желание за придобиване на необходимите компетенции за ефективно упражняване на дейности, обвързани с позициите - продавач-консултант, търговски представител, маркетинг мениджър, управител, участие в стажантските теоретично – практически тренинг програми по:1. Маркетинг, PR и Бизнес комуникации

I част.
Продължителност: 4 седмици.
16 астрономически часа тренинг-семинари + 60 астрономически часа придобиване на умения в практиката

2. “Стратегически Маркетинг“

II част
Продължителност: 4 седмици.
8 астрономически часа тренинг-семинари + 60 астрономически часа придобиване на умения в практиката
За програмите:
1. Стажантски договор за всеки участник в програмата.
2. Поименно Удостоверение за преминатите теми и практики с оценки за изпълнението и постигнатите индивидуални резултати, след полагане на финален тест по теория и практика.
3. Възможност за финансово възнаграждение при постигнат успех в практиката.

Какви ще бъдат ползите за стажантите? 
1. Практически умения по прилагането инструментариума на маркетинга – гаранция за успеха на всеки бизнес.
2. Практически умения по стратегически маркетинг: стратегии, анализи, маркетинг и бизнес планове – гаранция за успеха на всеки мениджър, маркетинг мениджър и бъдещ предприемач.
3. Придобиване на лидерски умения, самоорганизираност, умения за ръководене и работа в екип. 
4. Развиване на комуникативни умения – гаранция за успеха на всеки човек.
5. Придобиване на опит в правенето на PR публикации, бизнес кореспонденция и телемаркетинг. Докосване до магията на рекламата.
6. В процеса на практиката, ще установят лични контакти с представители на пловдивски фирми, обществени и други организации. 
7. Ще повишат нивото на уменията си по 8-те ключови компетентности, изисквани 
от Европейския съюз, като основа за изграждането на индивидуалната личност. 
8. В края на програмата на стажантите, показали много добри резултати, ще бъде изготвен
’професионален профил’, който ще можем да представим пред пловдивски фирми, 
търсещи специалисти с качества, отговарящи на даден ’професионален профил’, в процеса на работата ни с фирмите от Пловдив и региона.
9. Възможност за започване на работа.

Очакваме вашeто CV на e-mail: dmm.stazhanti@gmail.com

Моля, в писмата си посочвайте името на програмата, за която проявявате интерес.

На заинтересованите кандидати ще бъде изпратена подробна информация за програмата и ще бъдат поканени на среща – разговор.

 

·                        

 

 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще"

 

 

 

 

Описание и изисквания:

 

Групата EVN България захранва с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и над 35 000 клиенти с топлоенергия в Пловдив и Асеновград. С това ние се числим към един от най-големите и най-активни чуждестранни инвеститори в България. Стажантската програма на EVN България „Младежи с бъдеще” е част от философията на нашата компания да открива и развива таланти.

Стажът в EVN България дава възможност:

• Да покажете и развиете своя потенциал в модерна международна компания.
• Да се запознаете на практика с бизнеса и да реализирате своите идеи.
• Да придобиете ценен опит в областта на енергетиката, правото, технологиите и икономиката.
• Да участвате във важни и интересни проекти.
• Да почерпите от опита на най-добрите в бранша и да получите експертна подкрепа от личния Ви ментор.

За да участвате е необходимо:

• Да сте студент втори или по-горен курс от техническа или икономическа специалност.
• Да владеете отлично немски или английски език.
• Да притежавате много добра компютърна грамотност.
• Да сте мотивирани да учите и да развивате своите умения.

Продължителност на стажа: 3 месеца (юли, август и септември).

Място на провеждане:

• В централата на дружеството в гр.Пловдив.
• В Клиентските енергоцентрове на EVN в Югоизточна България.

Как да кандидатствате:

Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо, в което описвате вашите интереси, постижения и планове за развитие на имейла за кандидатстване. Подробно описание на позициите ще намерите в нашия уебсайт.

Задължително посочете референтния номер на позицията/позициите, по които кандидатствате.
Очакваме Вашите документи за кандидатстване на български и английски (или немски) език до 30.04.2013 г.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информацията, която предоставяте е поверителна и попада под защита на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

 

Месторабота:

Пловдив / България

 

Стажантска програма на ОББ – „Успешен Старт за Успешна Кариера”

 

Описание на длъжността:

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ОББ –„УСПЕШЕН СТАРТ ЗА УСПЕШНА КАРИЕРА

Кандидатствайте за участие в стажантската програма на ОББ и бъдете един от 10-те най-успешни стажанти за 2013 г.!

Можете да проведете своя стаж при нас в различни структури в Централно управление, както и в клоновете ни в страната.

Стажантската програма на ОББ е целогодишна.

Какви са предимства на Стажантската програма на ОББ?

• Ще бъдете част от екип от професионалисти;
• Ще се запознаете отблизо с най-добрите съвременни практики в банковото дело;
• Ще придобиете ценни практически умения и знания.

Какви са изискванията към кандидатите?

• Да сте студент III или IV курс по специалност, свързана с банковото дело;
• Да владеете отлично английски език;
• Да сте с отлична компютърна грамотност;
• Да притежавате мотивация и желание за работа в екип.
Продължителността на стажа в ОББ е според Вашите желания и възможности, но не по-малко от 30 календарни дни. Всеки стажант може да избере стаж с по–голяма продължителност, както и по-гъвкава форма. Провеждането на стаж не се заплаща.

Как да кандидатствате?

Можете да кандидатствате за стаж в ОББ, като попълните Електронния формуляр на нашата интернет страница - www.ubb.bg, който ще ни даде информация за Вас, Вашите интереси и академичните Ви успехи или изпратите автобиография и мотивационно писмо на e-mail: staj@ubb.bg.

Краен срок за подаване на документи:

11.04.2013g.

 

  

 

Програма за летни студентски стажове в държавната администрация 2013 г.

Условия за кандидатстване

·        Кандидатите за стаж трябва да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше училище в страната или в чужбина към момента на провеждането на стажа (удостоверява се с Уверение от съответното висше училище)

·        Да се обучават в професионалното направление, което се изисква за конкретната стажантска позиция

·        Да отговарят на специфичните изисквания, когато такива са обявени за стажантската позиция

Стажовете

Студентските стажове са с цел професионална ориентация, придобиване на нови знания и умения в реална работна среда, запознаване с атмосферата и работата в държавната администрация.

Всеки стажант ще бъде подкрепян от наставник, който ще го обучава, напътства и ще му помага през целия период на стажа. Всеки стажант ще проведе своя стаж по индивидуален план, който ще разработи заедно със своя наставник.

Всеки стажант, който успешно проведе своя стаж ще получи Удостоверение за успешно проведен стаж.

В края на своя стаж всеки стажант може да попълни формуляр за обратна връзка и да оцени както наставника си и качеството на проведения стаж, така и да направи предложения и препоръки.

Стажовете са едномесечни (30 календарни дни) в периода юли-септември

Важни срокове

19 април 2013 г. - публикуване на всички обяви за летни студентски стажове в държавната администрация на http://staj.government.bg/

12 май 2013 г. - краен срок за кандидатстване

13-15 май 2013 г. - насрочване на интервюта на студентите, класирани след първоначалния подбор

16-31 май 2013 г. - провеждане на интервютата и окончателно класиране на кандидатите

5 юни 2013 г. - първо класиране

20 юни 2013 г. - второ класиране

28 юни 2013 г. - край на процедурата за подбор

1 юли-30 септември 2013 г. - провеждане на стажовете

Процедура за подбор

Процедурата по кандидатстване е изцяло онлайн и чрез регистрация в портала http://staj.government.bg/. По време на лятната програма всеки студент ще може да кандидатства за максимум 5 стажа. Изборът е окончателен и не може да бъде променян.

Първоначалният подбор на студентите включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на първата им стажантска позиция. Тестът е съобразен с професионалното направление, в което се обучава студента.

Окончателният подбор на кандидатите се осъществява след интервю или друг подходящ метод за подбор.

За всяка успешна стъпка в процедурата кандидатите получават информация на своя имейл и в своя профил в портала.

Всяко от класиранията е публично и ще бъде обявявано на портала на посочените дати.

На първото класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на първо място. На второто класиране могат да потвърждават онлайн само класираните на второ място.

Класираните на трето и следващо място не могат да потвърждават онлайн. При останали свободни стажантски позиции, координаторите от съответната административна структура ще се свържат лично и/или по имейл, за да поканят кандидатите по реда на тяхното класиране.

 

„Белла България” предлага стаж в различни области:

 

 

 • Финанси
 • Продажби
 • Маркетинг
 • Експорт
 • Операции
 • Снабдяване
 • Човешки ресурси
 • Корпоративни Комуникации
 • Информационни технологии

 

Програмата е предназначена за студенти. Условие за участие е да са завършили успешно III курс и да притежават отлична компютърна грамотност.

 

Стажантските програми са дву- и тримесечни.

Продължителност:

·        15 юни – 15 септември

·        юли и август

    

Успешният кандидат трябва да е силно мотивиран да се развива в динамична среда с високи професионални стандарти.Инициативността и отговорността са кючови за развитието на младите таланти и компанията търси да присъедини към екипа си именно хора с такива качества.

 

Ползи за стажантите:

 • Обучение под менторството на висококвалифицирани експерти с международен опит.
 • Възможност за придобиване на практически опит в реална бизнес среда.
 • Възможност за усъвършенстване в конкретна професионална област.
 • Финансово възнаграждение за периода на стаж.
 • Участие в различни корпоративни проекти.
 • Вътрешнофирмени обучения.
 • Сертификат от компанията за успешно завършен стаж.
 • Предложение за работа – в зависимост от вакантните към тази дата свободни работни места и представянето на студента по време на стажа.
 • Включване в базата данни с потенциални кандидати за работа.

 

Приемът на документи за кандидатстване (автобиография и молба, в която се посочва за коя област се кандидатства) започва от 01.04 – 31.05.2013г.

 

Имайл за връзка – hr_jobs@bella.bg

 

 

 

Целогодишна стажантска програма “Реализирай мечтите си”