Ръководство

 

Декан
Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
тел / факс:042 600 705; тел: 42 664 200
e-mail:
decan@mf.uni-sz.bg


  

Зам.-декан Научноизследователската дейност
Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн


 

 

 

Зам.-декан учебна дейност
Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм


 

Зам.Декан по Качество и Акредитация

Доц.д-р Стефан Петров Вълканов, дм

 


 


Проф. Красимира Тошева Бенкова, дф

Зам.-декан по АСД 


Секретар на декана
Ирена Ганева
тел: 042/ 600 705; 042/ 664 200
е-mail:
irena.ganeva@gmail.com