Ръководство на Аграрния факултет

Декан

доц. д-р Димитър Панайотов

тел. 042 699 303, факс 042 670 940

e-mail dpanayotov@uni-sz.bg

 

 

 

Зам.-декан Административна и стопанска дейност

проф. д-р Веселин Радев

тел. 042 699 301, факс 042 670 942

e-mail vradev@uni-sz.bg

 

 

Зам.-декан  Научноизследователска дейност и
международно сътрудничество

проф. д-р Светлана Георгиева

тел. 042 699 334

e-mail svetlana.georgieva@uni-sz.bg

 

 

Зам.-декан Учебна дейност

доц. д-р Нели Грозева

тел. 042 699 302

e-mail n.grozeva@uni-sz.bg

 

 

 

Научен секретар на Аграрен факултет

доц. д-р Диян Георгиев

тел. 042 699 322

e-mail dmihaylov@uni-sz.bg

 

 

 

нагоре