Ръководство

Общото събрание на ВМФ се състои от всички преподаватели, представители на служителите, студентите и докторантите. Структурният състав се определя от Академичния съвет на Тракийския университет в съответствие със Закона за висшето образование. Факултетният съвет на Ветеринарномедицинския факултет се състои от 35 члена, избрани с тайно гласуване от Общото събрание. Председател на Общото събрание на Факултета е проф. двмн Венцислав Цветанов Койнарски. 

  

 

 Декан

Проф. дн Михни Люцканов Стоянов

тел.: 042/699 500, 699 505, 699 613

Е-mail: mihni57@abv.bg

 

Зам.-декан

Учебно-методическа дейност

Доц. д-р Евгени Петков Славов, д.в.м.

тел.: 042/699 585

Е-mail: pathoz@abv.bg

 

Зам.-декан

Клинична дейност, стажове и практики

Доц. д-р Диан Тодоров Канъков, д.в.м.

тел.: 042/699 529

Е-mail: dian@gbg.bg

 

 Зам.-декан

Научноизследователска дейност

Доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев, д.в.м.

тел.: 042/699 512

Е-mail: plana2003@mail.bg

 

Секретар декан:

Кети Ангелова

тел.: 042/699 500

Е-mail: kety@uni-sz.bg

  

Ст. експерт УМД:
Д-р Надя Колева
тел.: 042/699 504
Е-mail: nkoleva@uni-sz.bg
 

Ст. експерт НИД:
Д-р Невена Първанова
 тел.: 042/699 506 
Е-mail: vmfd@uni-sz.bg
 

Мл. експерт КК:
Любомир Иванов
тел.: 042/699 690
Е-mail: vmfedu@uni-sz.bg

 

Организатор отдел „СДО/СДК”

Инспектор стажове и практики

Таня Ганчева

тел.: 042/699 502

E-mail: tu_vmf_sdk@abv.bg

 tania_gan4eva@abv.bg