Секция Дерматовенерология

 

Адрес: Тракийски Университет, Медицински факултет,
Ул. “Армейска” 11, Стара Загора 6000, България
Тел. 042 664 445, 042 600 721
Факс. 042 600 721
Структура
Сектор по лазертерапия и електрокоагулация
Физиотерапевтичен сектор за фототерапия и хидротерапия
Микологична лаборатория за диагностика на гъбични заболявания

             

 
Академичен състав
Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, д. м.
ръководител секция Дерматовенерология.
E-mail: medical@mf.uni-sz.bg
ehristakieva@gmail.com
Докторантура: “ Проучвания върху климатотерапията на псориазис и витилиго и ролята на оксидативния стрес в протичането на двете заболявания” 2002
Област на научни интереси: Псориазис, витилиго, атопичен дерматит, алергодерматози, автоимунни заболявания, полово предавани заболявания – Condylomata acuminata , оксидативен стрес и антиоксиданти, фототерапия и климатотерапия, дерматологична геронтология, лазер терапия в дерматологията, фармакоикономически проучвания.
Д-р Таня Тенева Ганчева - главен асистент.
E-mail:tanyagancheva@gmail.com
Област на научни интереси: псориазис, атопичен дерматит, автоимунни булозни дерматози, медикаментозно индуцирани дерматози, нежелани лекарствени реакции с кожни прояви, лазер терапия в дерматологията, клинична микология.
 

Д-р Десислава Димитрова Ганчева - асистент