Секция „Анатомия на домашните животни”

Проф. двмн Ангел Петров Воденичаров
тел.: (042) 699 645; Е-mail: angvod@uni-sz.bg

Научни интереси: морфология на бъбречните кръвоносни съдове при свинята; съдова стена; мастоцити; остеоархеология.

 

Доц. д-р Росен Стефанов Димитров, д.в.м.
тел.: (042) 699 647; Е-mail: rosiros38@abv.bg 
Научни интереси: образна анатомия на допълнителни полови жлези при котарак и заек.

 

Гл. ас. д-р Димитър Любомиров Костов, д.в.м.
тел.: (042) 699 648; Е-mail: d_kostov62@abv.bg 
Научни интереси: архиостеология.

 

Гл. ас. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, д.в.м.
тел.: (042) 699 650; E-mail: iv_stefanov@uni-sz.bg

Научни интереси: анални синуси при куче, васкуларизация, хистохимия, имунохистохимия на черен дроб, жлъчен мехур, жлъчни пътища при свиня, изследване на липиди.

 

Гл. ас. д-р Пенка Йонкова Йонкова, д.в.м.
тел.: (042) 699 649; Е-mail: pjon@abv.bg 
Научни интереси:мастна тъкан при зайци и кучета, образна анатомия.

 

Ас. д-р Генади Николаев Костадинов
тел.: (042) 699 651; Е-mail: vdr_gnk@abv.bg 
Научни интереси: васкуларизация на мъжката уретра при свинята.

 

Ас. д-р Камелия Димчева Стаматова-Йовчева
тел.: (042) 699 654; E-mail: K_STAMATOVA@abv.bg 

Научни интереси: образна анатомия, сърце при домашната свиня, кръвоносни съдове, ензимохистохимия.

 

Ас. д-р Николай Славков Цандев
тел.: (042) 699 650; GSM 0885887677; E-mail: drcandev@abv.bg 
Научни интереси: морфология на слуховата тръба при свиня, мастоцити, хистохимия, кръвосни съдове, техники за препариране на животни.

 

Ас. д-р Христо Рачев Христов
тел.: (042) 699 675; 00359888927743; 00359896769980; Е-mail: klokkende@abv.bg

Научни интереси: морфология на храносмилателната система на домашния канар (Serinus canarius) и други екзотични птици.