Секция „Генетика”

Проф. дсн Лилян Крумов Сотиров

тел.: (042) 699 574; E-mail: sotirov1@yahoo.com, vetgen@uni-sz.bg

Научни интереси: лизоцим; комплемент; имуноглобулини; ДНК.

Учебни материали >>

 

Доц. д-р Валентин Маринов Семерджиев, д.в.м.

тел.: (042) 699 575; Е-mail: vsemerdjiev@uni-sz.bg

Научни интереси: имуногенетика на различни генотипове птици.

 

Доц. д-р Добри Желев Ярков, д.в.м.

тел.: (042) 699 577; E-mail: dr_yarkov@hotmail.com

Научни интереси: генетика и селекция на животните; имуногенетика; екологична генетика; цитогенетика.

 

Гл. ас. д-р Цветослав Венциславов Койнарски, д.в.м.

тел.: (042) 699 578; E-mail: tkoynarski@gmail.com

Научни интереси: генетика и селекция на животните за устойчивост към заболявания; молекулярна биология и биотехнологии; имуногенетика; наследствени болести по животните.