Секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина”

Историческа справка

 

Проф. двмн Илия Цачев Цачев - ръководител

Prof. Ilia Tsachev Tsachev, DSc

тел.: (042) 699 616; E-mail: ilia_tsachev@abv.bg

Научни интереси: инфекциозни болести при кучето и котката; векторни инфекции, зоонози.

 

Проф. дн Михни Люцканов Стоянов

тел.: (042) 699 613; E-mail: mihni57@abv.bg

Научни интереси: епизоотологичен анализ и синтез; инфекциозна патология – диагностика и контрол на актуални за страната инфекциозни болести по стопанските животни.

  

Доц. д-р Владимир Светославов Петров, д.в.м.

тел.: (042) 699 610; E-mail: vlado72@abv.bg

Научни интереси: епизоотологичен анализ и синтез; инфекциозна патология – диагностика и контрол на актуални за страната инфекциозни болести.

 

Ас. д-р Георги Желев Георгиев

тел.: (042) 699 614; E-mail: zhelev_vet@abv.bg

 

Ас. д-р Гошо Господинов Михайлов

тел.: (042) 699 615

Научни интереси: епизоотологичен анализ и синтез; инфекциозна патология – диагностика и контрол на актуални за страната инфекциозни болести.

  

Ас. д-р Койчо Петков Коев

тел: (042) 699 617; E-mail: koko_80@abv.bg

Научни интереси: зоонози, клинична микробиология, епидемиология

 

Ас. д-р Пламен Димитров Маруцов

тел.: (042) 699 693; E-mail: plamen_marucov@yahoo.com