Секция „Паразитология”

Историческа справка

 

Проф. двмн Венцислав Цветанов Койнарски

тел.: (042) 699 588; Е-mail: v_koin@yahoo.com

Научни интереси: еймериоза по птиците – епизоотология, патогенеза, лечение и профилактика.

 

Доц. д-р Андрей Иванов Иванов, д.в.м.

тел.: (042) 699 589; Е-mail: andrey1958@abv.bg

Научни интереси: саркоцистоза по селскостопанските и диви животни.

  

Доц. д-р Петьо Неделчев Прелезов, д.в.м.

тел.: (042) 699 590; Е-mail: pprelesov@abv.bg

Научни интереси: пухоперояди по кокошовите птици; антихелминтна резистентност по овцете; ектопаразити по дивите каниди.

  

Гл. ас. д-р Звезделина Тодорова Киркова, д.в.м.

тел.: (042) 699 591; E-mail: z.t.kirkova@abv.bg

Научни интереси: трихуроза по кучетата.

 

Ас. д-р Петър Тодоров Илиев

тел.: (042) 699 587 

Научни интереси: ветеринарна хелминтология.