Секция „Физиология на животните”

Проф. двмн Иван Пенчев Георгиев
Тел.: (042) 699 629; e-mail: ivanpenchev@uni-sz.bg, iv_p63@abv.bg, iv_p63@yahoo.com
Научни интереси: ендокринен контрол на лактацията и метаболизма; полимеразно-верижна реакция (RT_PCR), IGF-I, IGF_I рецептор, IGF_II рецептор; серотонин; адреналин; соматотропен хормон; растеж и развитие на новородените; acute-phase proteins (акутно-фазови протеини); ендокринни заболявания, инсулинова резистентност, захарен диабет, затлъстяване.

 

Проф. д-р Бойчо Лазаров Биволарски, д.б.
Тел. (042) 699 630; e-mail: bivolarskibl@abv.bg

Научни интереси: млечна жлеза; електрофизиология; машинно доене; неспецифична резистентност; адаптация; поведение, мултиензимни и витаминно-минерални добавки.

 

Гл. ас. д-р Екатерина Георгиева Вачкова, д.в.м.
Тел.(042) 699 634 ; e-mail: katvach@gbg.bg

Научни интереси: ранно отбити зайци, епидермален растежен фактор, EGFR, абсорбционна повърхност на тънките черва.

 

Гл. ас. д-р Наталия Григорова, д.в.м.
Тел.(042) 699 628 ; e-mail: n.gr@abv.bg 
Научни интереси: мултиензимни добавки, инсулинова резистентност, затлъстяване.