Секция „Хранене, диететика и ветеринарно-санитарна експертиза на фуражите”

Проф. д-р Димо Гиргинов Гиргинов, д.в.м.

тел.: (042) 699 555; Е-mail: nutritionvmf@uni-sz.bg

Научни интереси: хранителна стойност на фуражите и влиянието им върху здравето, репродуктивността и репродукцията при селскостопанските животни и домашните любимци; диетично хранене при различни патологични състояния при селскостопанските животни и домашните любимци.

 

Гл. ас. д-р Крум Владимиров Неделков, д.в.м.

тел.: (042) 699 556; E-mail: k_nedelkov@abv.bg

Научни интереси: Нехормонални методи за синхронизация на еструса при овце, протеинов метаболизъм.

 

Ас. д-р Александър Павлов Атанасов

тел.: (042) 699 557; E-mail: hmi_atanasoff@mail.bg