Секция „Цитология, хистология и ембриология”

Доц. д-р Георги Пенчев Георгиев, д.в.м.
тел.: (042) 699 658; Е-mail: georgi_pnchv@yahoo.com 
Научни интереси: морфология на мъжките полови органи, храносмилателна система на птици.

 

Доц. д-р Димитър Савов Димитров, д.в.м.
тел.: (042) 699 656; Е-mail: ds_dimitrov@uni-sz.bg 
Научни интереси: инфраорбитални жлези при птиците, експериментална морфология, храносмилателна система, молекулярна биология.

 

Ас. д-р Давид Господинов Йовчев
тел.: (042) 699 657; Е-mail: vetjovchev@yahoo.com 

Научни интереси: храносмилателна система на птици и зайци.