Следдипломна квалификация

 График модули теоретично обучение по обща медицина за 2016


Учебен план програма за специалност   ОБЩА МЕДИЦИНА по наредба № 1 и наредба № 15

 

УЧЕБЕН ПЛАН -Наредба №1

УЧЕБЕН ПЛАН -Наредба №15

 

 

 

 

 Програма „Еразъм +”

на 

ЕС КД 1 - Образователна мобилност във висшето образование 2015-2016 акад. година.    

 

Уважаеми студенти, докторанти и специализанти,

Тракийски университет обявява допълнителен прием на документи за кандидатстване на студенти и докторанти, както и на специализанти по медицина към Тракийски университет за участие в мобилностите по програма „Еразъм+”, КД1-висше образование през учебната 2015-2016г., летен семестър и летни стажове.

 За повече информация :

Стая № 20 ,етаж 2

Антон Манолов

Тел.042664460 

 

 

 

 

За специализанти по наредба №1:

 


 ПЛАН – ГРАФИК ЗА ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ТАКСИ

 

 

 

П Л А Н  -  Р А З П И С А Н И Е

ЗА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ КАДРИ ЗА 2016 г. 

 Изтегли заявление

 

 

 

 

 

 

  


Адрес: гр.Стара Загора, ул."Армейска", 11

Медицински факултет

отдел "Следдипломно обучение"

Свилена Дамянова

Росен Димитров

тел: 042/664 419;  042/664 203

e-mail: sv.damyanova@mf.uni-sz.bg