Следдипломно обучение

 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОВЕЖДА СЛЕДНИТЕ ФОРМИ НА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ: 

І. ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 

          Тези курсове са предназначени за дипломирани ветеринарни лекари и се осъществяват по учебни програми съгласувани с БАБХ.

Формата на обучение е задочна. Успешно завършилите курсисти (защитили дипломна работа или успешно положили заключителен държавен изпит) получават регистрирано в МОН “СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЛЕДДИПЛОМНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ”  ПО СЪОТВЕТНАТА СПЕЦИАЛНОСТ.

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ


МЕСЕЦИ


ТАКСА

лв.


1.     


Ветеринарно-санитарна експертиза и контрол на хранителните продукти от животински произход


12


1000


2.     


Микробиология на хранителните  продукти


12


1000


3.     


Епидемиология и профилактика на инфекциозните болести


18


950


4.     


Ветеринарна бактериология и микробиологична диагностика


18


1100


5.     


Ветеринарна хирургия


18


4500


6.     


Пчеларство, пчелна патология и лабораторна диагностика на заболяванията по пчелите и пчелното пило


18


1200


7.     


Болести по птиците


18


900


8.     


Паразитни болести


18


1000


9.     


Паразитни болести на дребните животни


18


1100


10. 


Инфекциозни болести при животни за компания - кучета, котки и коне


18


1200


11. 


Фармакология


18


700


12. 


Клинико-лабораторна диагностика при животните


18


1000


13. 


Ветеринарномедицинска дерматология


18


1000


14. 


Болести по свинете


18


1200


15. 


Болести при едрите преживни животни


18


1200


16. 


Ветеринарномедицински мениджмънт и законодателство


12


1000


17. 


Ветеринарна вирусология с вирусологична диагностика


18


900


18. 


Репродукция при едри преживни животни


18


1200


19. 


Репродукция на дребните преживни животни


18


1200


20. 


Биология и болести по дивеча


18


1000

ІІ. КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Тези курсове са групови (над 6 човека) и индивидуални.

Предназначени са за ветеринарни лекари, а някои и за лица от други професии, но с изисквана ветеринарна квалификация. 

Завършилите курсисти (след успешно положен изпит) получават регистрирано в МОН - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ в съответната област, а при курсове без заключителен изпит – СЕРТИФИКАТ за участие.

 
КУРСОВЕ


ДНИ


ЧАСОВЕ


ТАКСА

групова

лв.


ТАКСА

индивидуална

лв.


1.     


Хуманно отношение и защита на животните по време на транспорт


2


16


150


200


2.     


Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони и приюти


2


16


150


200


3.     


Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за научни или образователни цели


1


8


100


150


4.     


Пчелар – проверител


2


16


150


200


5.     


Въвеждане на НАССР план в предприятия за преработка на пчелен мед


2


16


150


300


6.     


Системи за управление безопасността на храните


2


16


200


300


7.     


Изкуствено осеменяване на едри преживни животни


3


22


300


600


8.     


Изкуствено осеменяване на кучето


2


11


150


200


9.     


Основи на ехографското изследване на дребни преживни животни


2


15


-


200


10. 


Приложение на ехографското изследване в репродукцията на еднокопитните животни


2


10


150


300


11. 


Репродукция при еднокопитни животни


2


10


150


300


12. 


Репродуктивни биотехнологии при едри преживни животни


2


10


150


300


13. 


Приложение на ехографското изследване в репродукцията при едрите преживни животни


2


10


150


300


14. 


Управление на репродуктивния процес в говедовъдни ферми


2


11


150


300


15. 


Ехография на половите органи при дребни преживни животни


2


16


200


400


16. 


Изкуствено осеменяване на дребни преживни животни


3


22


300


600


17. 


Изкуствено осеменяване на свине


2


16


300


600


18. 


Изкуствено осеменяване на кобили


1 м.


31


-


350


19. 


Здравни проблеми на бремеността, раждането и следродилния период и болести по новородените и подрастващи телета


2


16


250


-


20. 


Хирургически болести на дребните животни


1 м.


160


-


1000


21. 


Ветеринарна офталмология


3 м.


115


-


2000


22. 


Анестезиология на кучета и котки


1 м.


176


-


1000


23. 


Болести на нарушената обмяна на веществата по свинете


2


16


150


200


24. 


Вътрешни незаразни болести на дребните животни – гастроентерология


2


16


150


200


25. 


Вътрешни незаразни болести по конете


2


16


150


200


26. 


Вътрешни незаразни болести по дребните животни – нефрология, урология и неврология


2


16


150


200


27. 


Вътрешни незаразни болести на преживните животни


2


16


150


200


28. 


Отравяния при домашните животни


2


16


150


200


29. 


Вътрешни незаразни болести по птиците


2


16


150


200


30. 


Паразитни болести по животните – актуални диагностични методи


2


16


200


250


31. 


Паразитни болести на дребните животни


2


16


200


250


32. 


Паразитни болести по птиците


2


16


200


250


33. 


Инфекциозни болести на кучето: диагностични алгоритми


2


16


150


200


34. 


Инфекциозни болести на котката: диагностични алгоритми


1


8


100


150


35. 


Лимфна система на домашните еднокопитни животни


1


8


50


-


36. 


Хуманно отношение и защита на животните по време на клане 15


200


250


37. 


Актуални хирургически заболявания при кучета и котки


3 м.


115


- 


2000


38. 


Репродукция и репродуктивни нарушения при кучето и котката


 1 м.


176


400


500


39. 


Фармакокинетика, организация на експеримента и биостатистика на данни от фармакологични проучвания


3


18


100


150

  

Курсове за повишаване на квалификацията могат да бъдат провеждани и по теми от всички сфери на ветеринарната медицина по желание на специализантите.

Таксите за участие в курсовете за следдипломно обучение на чуждестранни граждани от страни на Европейския съюз са както за българските граждани, а таксите за курсисти  от страни извън Европейския съюз, са както следва:

   1.   За дългосрочни /18 месеца/ специализации – 4500 евро.

   2.   За краткосрочни специализации – такса в двоен размер спрямо таксата за български граждани.

 

Информация и контакт:

Доц. д-р ПЪРВАН ПЪРВАНОВ – ръководител отдел „СДО/СДК” на ВМФ

ТАНЯ ГАНЧЕВА – организатор отдел „СДО/СДК”

Тракийски университет

Ветеринарномедицински факултет

Студентски град

6000 Стара Загора, България

Тел. 042/699-601; 042/699-502

E-mail: tu_vmf_sdk@abv.bg

          tania_gan4eva@abv.bg