Структура на библиотеката

Структура на Библиотеката на ПФ:
Отдел: Комплектуване, каталогизация и книгообмен
Бранимира Нонова
Ръководител на Библиотеката на ПФ
Тел.: 042/ 61-37-65
GSM: 0882 38 94 63
e-mail: br.nonova@abv.bg
          biblioteka_pf@abv.bg

Отдел: Библиотечно-информационно обслужване на потребители и организация на библиотечния фонд
Галина Динева
Библиотекар
Тел.: 042/ 61-37-50
GSM: 0882 38 94 80
e-mail: biblioteka_pf@abv.bg

Център за европейски езици и култури
Татяна Русева
Библиотекар
Тел.: 042/ 61-37-60
GSM: 0882 38 94 70
e-mail: biblioteka_pf@abv.bg