2012 година

 

Сведение за заетите академични длъжности и придобити научни степени през 2012 година във ВМФ

1. Заели академична длъжност „доцент“

Владимир Светославов Петров
Георги Пенчев Георгиев
Динко Христов Динков
Евгени Петков Славов
Росен Стефанов Димитров

2. Заели академична длъжност „асистент“

Наталия Цонева Григорова
Нено Стоянов Братоев
Цветослав Венциславов Койнарски

3. Придобили научна степен „доктор на науките“

Анелия Миланова Харитова
Михаил Димитров Паскалев
Недялка Вълканова Георгиева

4. Придобили научна степен „доктор по ветеринарна медицина“

Басим Абдулхюсеин Джарула
Звезделина Тодорова Киркова
Цветослав Венциславов Койнарски

5. Приет докторант

Женя Стоянова Иванова