2014 година

Сведение за заетите академични длъжности и придобити научни степени през 2014 година във ВМФ

1. Заели академични длъжности „професор“

Иван Динев Иванов
Анелия Миланова Харитова

2. Заели академична длъжност „доцент“

Деян Тодорв Канъков
Цветан Минчев Чапръзов
Надя Бозакова

3. Заели академична длъжност „главен асистент“

Иван Росенов Фасулков
Цветослав Венциславов Койнарски

4. Заели академична длъжност „асистент“

Влади Стоянов Недев
Георги Валентинов Терзиев

5. Придобили научна степен „доктор по ветеринарна медицина“

Иван Росенов Фасулков
Ралица Денчева Кючукова
Пенка Йонкова Йонкова
Димитър Любомиров Костов
Невена Светославова Николова
Петко Василев Джелебов
Антон Георгиев Русенов
Николина Велизарова Русенова

6. Зачислени докторанти самостоятелна форма на обучение

Сашо Петков Събев
Георги Желев Георгиев
Светозар Желев Кръстев
Камелия Димчева Стаматова-Йовчева