2014 г.

2014 година

доц. Красимира Мутафчиева
проф. Стефанка Георгиева
ас. Виолета Георгиева
проф. Тиха Делчева
проф. Антонина Колева
проф. Илиана Мирчева
Михаела Динева
гл.ас. Мариан Делчев
Бранимира Нонова
доц. Ганчо Ганчев
проф. Таня Борисова
Светослав Диамандиев
проф. Емилия Рангелова  
Маноела Динева – студент
Вероника Балабанова
доц. Пешка Коркинова
доц. Пенка Гарушева
проф. Жанета Стойкова
доц. Виолета Станчева
Цеца Тасева
Благодарим на всички наши приятели, дарили книги за обогатяване фонда на библиотеката